عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح بمدت 3 سال در عرصه مراتع استان انجام می گیرد و در طی این مدت مهمترین کانونهای آلودگی آفت در مراتع شناسائی خواهد شد و با انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بیولوژی آفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مواردی نظیر نحوه زمستانگذرانی، زمان ظهور پوره ها، طول دوره پورگی، طول عمر حشرات کامل، دوره تخم گذاری، میزان تفریح تخم، طول مدت یک نسل، مدت زمان فعالیت آفت در سال مشخص خواهد گردید. بموازات مطالعات صحرائی، مطالعات آزمایشگاهی با پرورش حشره در آزمایشگاه جهت روشنتر شدن سیکل زندگی ...

استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت داشتن توپوگرافیها، تغییرات شدید ارتفاعات و به تبع آن نوسانات وسیع دمای (50+ تا 30-) درجه سانتی گراد و واقع شدن آن بین چهار منطقه رویشی و آب و هوایی حاره ای، نیمه حاره ای مدیترانه ای و جلگه ای ساختار منحصر به فردی را از نظر تنوع زیستی گیاهی و جانوری بخود اختصاص داده است در این استان بیش از 80-70 گونه جنگلی، 700-600 گونه مرتعی، 300-200 گونه دارویی و 400-300 گونه زراعی، باغی، صیفی، زینتی و سبزی که اکثر شهدزا و گرده زا هستند وجود دارد که شرایط بسیار ...

جهت اجرای طرح مذکور، پس از پایان فصل برداشت گندم نسبت به نمونه برداری از انبارهای گندم روستایی در شهرستانهای ایرانشهر و سراوان اقدام گردید. با توجه به اینکه نمونه های مذکور فاقد دو گونه آفت انباری بود طبق مشورت با هماهنگ کننده طرح، نمونه برداری بعدی موکول به اوایل پاییز گردید. ...

این تحقیق شامل سه بخش آب و خاک، گیاه و آفات و بیماریها بوده و در هر بخش سعی شده که پتانسیل‌ها و مشکلات موجود در این محیط شناسایی و در نهایت راهکارهای مناسب جهت انتخاب گونه‌ها، مبارزه با آفات و بیماریها و آماده‌سازی محیط رشد، نمو و نگهداری فضای سبز پیشنهاد و ارائه گردد. در فصل پوشش گیاهی با توجه به جدول گیاهان موجود که بر اساس کروکی و نقشه‌های فضای سبز ضمیمه، طراحی شده، اسامی علمی، تیره، نام فارسی، تعداد پایه مساحت پوشش هر گونه گیاهی و مساحت کل هر قطعه بررسی شده است. لازم به ذ ...

در این بررسی تأثیر حرارت‌های 33، 35، 37 و 40 درجه سانتیگراد و برودتهای 4+، 2+، صفر و 2-، 4- و 6- درجه بر روی مرحله تخم و تأثیر حرارتهای 40+، 41 و 42+ و برودتهای 4+، 2+ و صفر و 2-، 4- و 6- درجه را بر روی مرحله لاروی شب پره هندی پس از تیمارهای 24، 48، 72 و 96 ساعت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مقایسه با شاهد ارزیابی شده حرارت 40+ و 6- پس از 24 ساعت بطور 100% از تفریخ تخمها جلوگیری نمود و همچنین حرارت 42+ با 12 ساعت تماس و 6- با 24 ساعت تماس موجب مرگ و میر 100% لاروها گردید ...

در سالیان گذشته کاربرد وسیع سموم شیمیایی در کنترل جمعیت آفات نقش به سزایی داشت و از عمده ابزارهای کنترل آفات برای کشاورزان بود. در آن زمان کاربرد بی‌رویه سموم شیمیایی با توجه به تبلیغات وسیع شرکت‌های تولید کننده سم در کشورهای جهان توسعه یافت و ایران نیز از جمله این کشورها بود به طوری که در حال حاضر این سطح در ایران به 5 درصد مساحت کل کشور و به عبارتی 2/7 لیتر سم فرموله شده در هکتار بالغ می‌شود پاشیدن مقدار زیادی از سموم دفع آفات روی گیاهان زراعی که متاسفانه میزان آن پیوسته با ...

جهت بررسی دامنه انتشار آفتن در 5 نقطه از مناطق مهم سیب زمینی کاری استان تله‌های فرمون جنسی‌آفت‌کار گذاشته شد و با شروع کشت سیب زمینی از مزارع مورد نظر بطورهفتگی بازدید و آمار شکار پروانه‌ها یادداشت گردیده که آمار و ارقام بدست آمده حاکی از جمعیت بسیار پائین آفت در سطح استان می‌باشد و مناطق سفید دشت و فرادنبه که از مهمترین نواحی تولید سیب زمینی استان می‌باشد تقریبا عاری از آلودگی بوده و در شهرکرد نیز تاکنون جمعیت آفت در سطح پائین‌تر از حدی است که بتواند باعث ایجاد خسارت اقتصادی ...
نمایه ها:
بید | 

در مراحل اصلی آلوده به آفت قطعه زمینی بمساحت حدود2000 مترمربع که در آن گندم پائیزه کاشته شده انتخاب و بررسی اصلی در آن بعمل آمد. ضمنا از مناطق مختلف استان نیز بازدید صورت پذیرفت . در نقاط آلوده مطالعات بیواکولوژیکی و نمونه‌برداری خاک انجام گردید و تجزیه‌های فیزیکی و شیمیائی روی نمونه‌های بعمل آمد. در پایان اثرات عوامل خاکی روی رشد و میزان فعالیت آفت مورد بررسی قرار گرفت . فعالیت بیولوژیکی آفت در مزارع بررسی و مشخص شد که آت در سال فقط یک نسل دارد و بصورت پوره سن 1 روی بوته سبز ...

بلوط یکی از مهمترین درختان جنگلی استان از قریب 600000 هزار هکتار از جنگل در این استان بوده و غالب گونه‌های جنگلی را به خود اختصاص داده از میوه آن بعنوان غذای دام و انسان استفاده زیادی می‌شود لذا انجام این طرح بر روی این آفت بسیار لازم و ضروری است . بررسی بر روی زندگی این آفت در صحرا و در آزمایشگاه به منظور دست‌یابی به تعداد نسل- زمستان گذرانی- طول زندگی- عامل گسترش کننده- میزبان یا میزبانهای آفت - عوامل موثر در میزان خسارت انجام خواهد شد. و نهایتا راههای کنترل آفت و عوامل کنت ...