عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت تشخیص HI آنتی بادی در مورد بیماری روبلا، از گلبول قرمز جوجه یک روزه و یا کبوتر استفاده می‌کردند دسترسی روزمره به جوجه یک روزه و یا نگهداری کبوتر در آزمایشگاههای تشخیص ، خالی از اشکال نمی‌باشد و نگهداری گلبول قرمز جوجه و یا کبوتر نیز به علت آنکه حساسیت خود را از دست می‌دهد امکان‌پذیر نمی‌باشد و نگهداری گلبول قرمز جوجه و یا کبوتر نیز به علت آنکه حساسیت خود را از دست می‌دهد امکان‌پذیر نمی‌باشد به همین علت است که معمولا آزمایشگاهها ترجیح می‌دهند که نمونه‌های بیماران روبلائی ر ...
نمایه ها:

در بررسیهای سرولوژیک تخمین و یا تعیین میزان آنتی‌بادی بر حسب واحد بین‌المللی اجباری است . مخلوطی از سرمهای افراد بالغ در بخش وجود داشته که حدس زده میشود این سرمها حاوی آنتی‌بادیهای ضدسرخجه، سرخک و فلج‌اطفال باشد. با استفاده از یک آرایش S.N مقایسه‌ای بین آنتی‌سرم رفرانس WHO که عیار آنتی‌بادی آن بر حسب I.U مشخص شده است (سرخک 51 واحد) و آنتی‌سرمهای موجود در بخش می‌توانیم تیتر آنتی‌بادی موجود در سرمها را بر حسب I.U محاسبه نمائیم. ...
نمایه ها:

آلبومین گاوی یکی از موادی است که موارد استعمال فراوانی دارد و از آن در کشت سلول و تستهای ایمونولوژی بخصوص تستهای سرولوژی جاری بخش استفاده می‌شود و از آنجا که یکی از مواد ضروری و مصرفی این بخش بشمار می‌آید و با توجه به اینکه این ماده از خارج خریداری می‌شود و مبلغ گزافی ارز را به خود اختصاص می‌دهد سعی ما بر این است که این ماده را در آزمایشگاه بطور تجربی با استفاده از سرمهای موجود در بخش و حذف کردن فاکتورهای اضافی بطور تجربی تهیه می‌نمائیم. ...

هدف اصلی طرح جداسازی و خالص‌سازی مواد ضد آلرژیک موجود در گیاه زرشک ایران، تعیین ساختمان مواد موثره و مکانیسم عمل ضدآلرژی، آنها می‌باشد. از آنجائیکه درحال حاضر داروهای آنتی‌هیستامینک دارای منشاء صناعی می‌باشند تولد یک گروه جدید از داروهای آنتی هیستامینک با منشاء گیاهی امکان‌پذیر بنظر می‌رسد. ...
نمایه ها:
زرشک | 

بعلت خواص بیولوژیکی مهم در مورد مشتقات ایمیدازولها نظیر محققین به سنتز و بررسی خواص بیولوژیکی این مواد جلب شده است همچنین در سالهای اخیر نشان داده شده است که مشتقات نیتروایمیدازولیل تیادیازول‌ها و نیتروایمیدازولیل‌اکسادیازولها دارای فعالیت بیولوژیکی می‌باشند و از آنجایکه در طرح مشترک ICOD مشخص شده است که جسم -2 لا - متیل - 5 - نیترو ایمیازولیل) -7- کلروکینولئین دارای خاصیت ضدفیلاریا می‌باشد. ...
نمایه ها:
سنتز | 

تنظیم خانواده و پیشگیری از حاملگی، مجموعه متنوعی از رژیمهای دارویی و تکنیکهای مختلف را دربرمی‌گیرند. روشهای موجود جلوگیری علیرغم مزایای فراوان هر کدام دارای کمبودهای مشخصی هستند و استفاده صحیح و موثر از آنها، نیازمند انگیزه نیرومند و راهنمایی متخصصین می‌باشد. اثرات ضدبارداری سولفاسالازین بر محققین و پزشکان روشن و آشکار است . لذا مطالعه عنوان شده در راستای اثرات ضد اسپرماتوژنزیس پریمتامین می‌باشد و در مرحله اول شامل سنتز آنالوگهای جدید و در مرحله دوم اثر تجربی این مواد بر موش ...

در این تحقیق اثر توکسین اپسیلون کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D بر روی اندام‌زایی جنین موش به عونان یک مدل پستاندار مورد بررسی قرار خواهد گرفت . به این منظور از پودر توکسین استفاده خواهد شد و تزریقات به صورت Iv و بعد از رقیق نمودن توکسین صورت خواهد پذیرفت . مجموعه تحقیق در دو قسمت صورت گرفت : -1 تعیین Ld50 توکسین اپسیلون برای حیوان مورد نظر اهمیت این دوز به این دلیل است که آزمایشهای اصلی در مقادیر زیر این دوز صورت گیرد که باعث مرگ و میر حیوانات نگردد. -2 تزریقات اصلی بر اساس دوز م ...
نمایه ها:

در بسیاری از عفونتهای ویروسی پرده‌های مغز یا مغز یا هر دو آنها درگیر می‌شوند مقداری از عفونتهای ویروسی پرده‌های مغز تحت مراقبتهای ویژه خود به خود بهبود می‌یابند ...
نمایه ها:

در بررسیهای سرلوژیک تعیین میزان آنتی‌بادی بر حسب واحد بین‌المللی اجباری است . مخلوطی از سرمهای افراد بالغ در بخش وجود داشته که حدس زده میشود این سرمها حاوی آنتی‌بادیهای ضد سرخجه ، سرخک و فلج اطفال باشد. با استفاده از یک آزمایش S.N مقایسه‌ای بین آنتی‌بادی آن بر حسب I.U مشخص شده است (سرخک 51 واحد) و آنتی سرخهای موجود در بخش می‌توانیم تیتر آنتی‌بادی موجود در سرمها را بر حسب I.U محاسبه نمائیم. ...
نمایه ها: