عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت تولید و کنترل عملیات از مسائل پیچیده و مهم دنیای صنعتی امروزه می‌باشد. در تحقیق حاضر یک مدل سلسله مراتبی تولید در 2 سطح جهت برنامه‌ریزی میان مدت و زمانبندی کوتاه مدت ارائه شده است . این مدل برای یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو فراهم گشته است ولی می‌توان از آن برای موقعیت های دیگر استفاده نمود. در تهیه مدل حاضر از مدلهای موجود در ادبیات تحقیق، بویژه مدل Anshu Mehra (1995 ) استفاده شده است ، ولی بهبودهایی نیز در پاره‌ای از قسمتهای آن داده شده است . تابع هدف مدلهای پیشنهاد ...
نمایه ها:
تولید | 

پژوهش حاضر سعی دارد بین عرضه وتقاضا یعنی تعداد بیمار و تعداد پزشک تعادل ایجاد نماید. بنابراین سعی بر این است که ابتدا میزان تقاضا یعنی تعداد مراجعه کنندگان به پزشکان متخصص پیش بینی شده و سپس با استفاده از آن تعداد مورد نیاز پزشک را براساس رشته تخصصی برآورد نموده و برای استخدام و یا تامین آنها پیشنهادهایی ارائه شود. ...

با آغاز سال 2000 میلادی، مردم جهان زندگی در هزاره سوم را تجربه می‌کنند ، دوره‌ای که شایسته‌ترین نام برای آن عصر انفجار اطلاعات است . در این دوره، پیشرفت رایانه‌ها موجب تغییرات شگرفی در کلیه ابعاد زندگی انسان گشته و اکنون رایانه به وسیله‌ای با کارکرد عمومی تبدیل شده است . به همین جهت در طی حدودا" بیست سالی که از ورود کامپیوترهای شخصی با بازار می‌گذرد، روند تولید و عرضه آن سریعتر گشته و با به وجود آمدن تقاضا، تولیدکنندگان نیز بر حجم سرمایه‌گذاری و تولیدات خود افزوده و باعث گشته ...
نمایه ها:
طراحی | 

تاریخچه تحقیق نشانگر این نکته بود که تمامی مدلهای ارائه شده جهت انتخاب پورتفوی بهینه از نوع قطعی بوده‌اند. مدلهای قطعی موجود دارای اشکالات اساسی در مفروضات و ابهامهای زیاد در بیان داده‌ها و خواسته و شرایط سرمایه‌گذاری بوده‌اند. لذا مدلهای موجود، قابلیت انطباق با جهان و بخصوص شرایط بورس ایران ندارند. ...

سازمان ارتش و نیروی هوائی برای تحقق وظایف خطیر خورناگزیر به استفاده از سیستمهای پیچیده الکترومکانیکی و هواپیماهای فوق مدرن بوده و به استفاده از یافته‌ها و دانش نوین در زمینه‌های تخصصی وقتی بوده و انتقال آنها به کارکنان خود بمنظور انجام موثرترین وظایفشان در فعالیتهای سازمانی میباشد. مدرسه عالی رسته‌ای در حال حاضر مسئول آموزش فنی و تخصصی این معاونت میباشد این تحقیق دارای 6 فرض فرعی و 3 فرضیه اهم میباشد : توسعه آموزش عالی رسته‌ای ضمن خدمت باعث -1 قابلیت تطبیق پذیری کارکنان با شر ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی موقعیت سیستمهای حسابداری صنعتی در شرکتهای تولیدی ایران از منظرهای سنتی و مدرن بوده است . ...
نمایه ها:
شرکت | 

صاحبنظران و نظریه پردازان سازمان و مدیریت ابعاد سازمان را به دو دسته کلی ابعاد ساختاری و محتوایی طبقه بندی کرده اند این ابعاد در عین جامع بودن ، بر یکدیگر تاثیر چشمگیری داشته ، و از متغیرهای مختلفی تشکیل شده اند. از جمله این متغیرها که در بعد محتوایی سازمان قرار می گیرد فرهنگ سازمانی است که دارای وضعیت خاصی نسبت به دیگر متغیرها می باشد چرا که در عین اینکه برآنها تاثیر می گذارد خود می تواند محصول آنها هم باشد . شکل گیری و تغییر آن بطئی و کند است ولی تاثیر آن بر نگرش باورها و گ ...

کسانی که در سهام عادی شرکتها سرمایه گذاری میکنند سعی دارند که بتوانند بگونه ای قیمت سهام شرکتها را قبل از تحقق آن پیش بینی کنند و با استفاده از این مهارت منافع خود را افزایش دهند. آنچه که موضوع بحث این تحقیق می باشد ، در واقع امکان سنجی پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران است . بنابراین هدف از انجام این تحقیق رسیدن به این پاسخ است که آیا می توان با این روش ها و با در نظر گرفتن این متغیرها اقدام به پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران نمود یا خیر؟ ...

به طور کلی این پژوهش از اهداف متفاوتی تشکیل یافته است که هدف اصلی و اساسی آن این است که عوامل موثر بر ارتقا بهره وری آموزشگاههای کار ودانش را شناسائی نمائیم . از طرف دیگر یکسری اهداف فرعی نیز دارا می باشد که این اهداف عبارتست از اینکه : 1 - آیا راهنمائی شغلی و تحصیلی می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب شود؟ 2 - آیا آگاهی نسبی مدیریت از نهاد کار و دانش می تواند به عنوان یک عامل موثر در بهره وری آموزشگاهها محسوب گردد. 3 - آیا تکنولوژی آموزشی می تواند به ...