عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تهیه ارقام خشکباری زردآلو از طریق دورگ گیری این طرح با جرا درآمد این آزمایش با تلقیح 400 گل در هر پایه و در نظر گرفتن 100 گل بعنوان شاهد بدون اخته و تلقیح نمودن و شمارش گلهای تلقیح شده و جمع آوری بذور تهیه نهالهای دورگ بدست آمده از سالهای قبل در محل اصلی کشت گردیدند و جهت تهیه بذور هیبرید در سال جاری نیز تلاقیهای بین اردباد* قربان مراغه، اردبان* قرمز شاهرود، نصیری* قربان مراغه، نصیری* اردباد، نصیری* درشت ملایر، قربان مرغه* اردباد انجام پذیرفت که بذور بدست آمده پس از آم ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
بذر | 

بمنظور تعیین مناسبترین تلقیح کننده ارقام تجارتی زردآلو و میزان سازگاری آنها این طرح اجرا شد. در این مطالعه از سال 1378 ارقام زردآلوی رویال، شکرپاره، شصتمی یک، درشت ملایر، کانینو مورد تلاقی متقابل قرار گرفتند که تلاقی از نوع دی الل دوطرفه بود و همچنین بر روی هر درخت چند شاخه گل دار از طریق ایزوله کردن سلف شدند نتایج حاصل از آزمایشات سال 78و 80 در دسترس بوده ولی نتایج آزمایشات سال 1379 بعلت خسارت سرما غیر قابل استنتاج بود. بعضی از ارقام با همدیگر سازگاری دارند و تعدادی نیز با ...

بمنظور بررسی متازنیا و زنیا در زردآلو این طرح در قالب بلوکها کامل تصادفی برای هر گروه تلاقی، جدول بطور مجزا و با سه تکرار با ارقام رویا، شصتمی یک و دو، نصیری، کانینو، رقم محلی‏‎AS‎‏ ، درشت ملایر، قربان مراغه و اردباد درآمد. درسال جاری تلاقی بین ارقام قربان مراغه* درشت ملایر، قربان مراغه* نصیری، قربان مراغه* قرمز شاهرود نصیری* کانینو نصیری*قرمز شاهرود واردباد* درشت ملایر به منظور بررسی اثرات دانه گرده والد پدری بر روی ارقام تجارتی انجام گرفت درصد تشکیل میوه در تلاقیهای یاد شده ...

بمنظور تعیین درصد آلوگامی و انتخاب بهترین والد گرده دهنده در ارقام تجارتی زردآلو این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار یک درخت و در هر درخت یک شاخه با حداقل 100 گل باجرا در آمد. در بهار سال جاری قبل از باز شدن شکوفه های درختان زردآلو از ارقام قربان مراغه، درشت ملایر و قرمز شاهرودتوسط قفس های توری و پاکتهای سلفنی ایزوله و توسط دانه گرده سایر ارقام تجارتی که قبلا تهیه شده بودند گرده افشانی مصنوعی و دستی شدند یادداشت برداری از کلیه مراحل گل و میوه در طول فصل زراع ...

بمنظور بررسی و مقایسه ارقام زیتون و مطالعه سازگاری آنها در منطقه تعداد 15 رقم ایرانی و خارجی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های آماری برای صفات رویشی اندازه گیری شده که با استفاده از نرم افزار ‏‎Mstat- C‎‏ انجام گرفت. نشان داد که سه صفت اندازه گیری شده شامل : طول نهال، رشد سال جاری و طول ساقه اصلی در سطح 5 درصد معنی دار است. ولی قطر ساقه اصلی معنی دار نمیباشد. بطوریکه ارقام گرگان 1، وانولیا و گرگان 2 درهمه صفات نسبت به ا ...

شناخت عوامل موثر در نهشته شدن ترکیبات منگنز در حوضه های رسوبی کمک زیادی به اکتشاف مواد معدنی این عنصر می نماید و امروزه در بسیاری از مناطق کانسارهای منگنز همراه با واحدهای رسوبی - آتشفشانی سیستم های افیولیتی کف اقیانوسی مورد بهره برداری قرار می گیرند. و در این منطقه احتمال کانسارهای قبل استخراج وجود دارد لذا با استفاده از روشهای صحرایی میکروسکوپی و بویژه زمین شیمیایی نحوه تمرکز و محل تمرکز کانسارهای منگنز مورد مطالعه قرار می گیرند. ...

جهت تولید ورقهای آلومینیومی از دستگاه نورد استفاده می شود که شمشال آلومینیم به عرض 60 سانتی متر را می تواند در مراحل مختلف به ضخامت حداقل 5/0 میلی متر برساند. غلطکهای این دستگاه از جنس چدن مخصوص با سختکاری سطحی که از فرایند ریخته گری دارای برد بدست می آید است. گیربکس مخصوص با یک ورودی و دو خروجی همزمان با نسبت 1 به 100 و سرعت عبور ورق 10 متر در دقیقه است. سیستم کنترل ضخامت ورق الکترونیکی با دقت 1 میکرون می باشد. ...

تفسیر و شرح لغات و مشکلات مثنوی از بیت 3000 به بعد دفتر اول ( سه هزار بیت اول شرح مرحوم فروزانفر است) تا آخر در هفت مجلد. این طرح در جشنواره خوارزمی برنده شناخته شد. ...

شرح حال وزراء پست از دوره قاجار تا وزرای جمهوری اسلامی ایران- تاریخ تولد- وفات- میزان تحصیلات مشاغل و سیستمهای که عهده دار آن بوده اند. ...