عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور افزایش کارایی و بهره وری بانک ها نیاز به برنامه ریزی به دلیل محدود بودن منابع مالی ضروری است ، بویژه به دلیل بالا بودن ریسک در بخش کشاورزی. در این بخش به لحاظ عملی ایجاب می نماید به منظور فرایند تصمیم گیری، ترکیب و تخصیص منابع و مصارف موجود بررسی گردد تا دستیابی به اهداف مورد نظر میسر گردد . در واقع اثرات شاخص هایی بر سودآوری سنجیده می شود.روش پژوهش از نظر نوع ماهیت ، بصورت همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد و از جمله تحقیقات پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش در ...

همسویی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن فعالیت‌ها و عملیات بخش‌های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. در سیستم منابع انسانی، این هماهنگی استراتژیک در دو بخش بیرونی و درونی معنا می‌یابد. هماهنگی بیرونی عمودی، مبین هماهنگی استراتژیکِ، استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان است. هماهنگی درونی معرفِ، هماهنگی استراتژی منابع انسانی با استراتژی‌های زیر سیستم‌های منابع انسانی (هماهنگی درونی عمودی) و هماهنگی استراتژی‌های زیر سیستم‌های تامین ...

رویکرد دنیای پیشرفته به سمت پویایی محیط، توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریتی و سعی در ایجاد سازمان‌های یادگیرنده و دانش‌آفرین بوده است. در این رویکرد شناسایی افراد مستعد برای قبول مسئولیت‌های بالاتر و سپس تجهیز و تواناسازی آنها با برنامه‌های آموزشی، تربیتی و آگاه ساختن آنها از آخرین دستاوردهای علمی و فنون و مهارت‌های مدیریت مورد تاکید قرار گرفته است. بنیادی ترین چالش در سده بیست و یکم چالش مدیریت است. چالش مدیریت این است که سازمان خود را پیشتاز و رهبر در دگرگونی نماید و جهان در ...

این تحقیق در راستای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت معنوی بر اساس ویژگی های حضرت زهرا (ع) انجام شده است. روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع میدانی بوده و این تحقیق از نظر شیوه اجرا از نوع همبستگی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه زیارتگاه حضرت معصومه (ع) در شهرستان قم در سه ماه اول سا ل 1395که تعداد آنها برابر با 2000 نفرمی باشند. ابزار گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در ...
نمایه ها:

سرمايه اجتماعي يكي از مفاهيم برجسته در علوم اجتماعي ميباشد كه منشاء آن به نيمه دوم قرن بيستم بر‌ميگردد. در تئوری‌های جدید مدیریت، اهمیت سرمایه اجتماعی نسبت به دیگر انواع سرمایه، به مراتب افزایش یافته است زیرا سرمایه اجتماعی مفهومی دربرگیرنده ويژگي‌هایی مانند اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هنجارها است و هم‌چنین از ویژگی خودزایی و خودمولدی برخوردار است، به این معنا که با استفاده مناسب از آن، زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می‌شود.محققان معتقدند که سرمايه اجتماعي علاوه بر كا ...

فراهم آوردن امکان ورزش و توسعه ورزش هم از لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي، يکي ازسياستگذاري‌هاي دولت در بخش تربيت بدني مي‌باشد. هدف از مطالعه حاضر مقايسه مديريت اماکن ورزشي و تشويق بخش خصوصي پيش و پس از اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت از ديدگاه مديران ورزش استان اصفهان بود. روش اين تحقيق به لحاظ ماهيت از نوع توصيفي و به لحاظ هدف کاربردي است و به صورت پيمايشي انجام شده است. مشارکت‌جويان شامل 131 مدير ورزشي (52 نفرمسئولين اداره کل، رييسان ومعاونين اداره‌هاي ورزش و ...

نقش مديران و رهبران در تغيير و تحولات بنيادي در سازمان اجتناب ناپذير است. مديريت و رهبري يکسان نيستند. مديريت براي نفوذ بر ديگران متکي بر قدرت مقام رسمي است , در حالي که رهبري از يک فرآيند نفوذ اجتماعي ناشي مي شود. رهبران فرهنگ سازي مي کنند و نقش اساسي آنان اثر گذاري بر ديگران است به نحوي که هدفهاي از پيش تعيين شده را مشتاقانه دنبال کنند, در حالي که مديران ملزم به انجام وظايف برنامه ريزي, سازماندهي .... و کنترل هستند. بنيس و نانوس تفاوت بين رهبري و مديريت را اينگونه بيان کرد ...

مدیریت‌عملکرد یکی‌از مهمترین فرآیندهای استراتژیک سازمان‌ها در عصر کنونی جهت بالابردن كيفيت و بهره‌وري به‌شمار می‌آید . اين فرآيند از آنجايي اهميت راهبردي مي‌يابد كه بدانيم مديريت عملكرد ابزار بهبود و سرآمدي سازمان را از طريق ارتباط و تعديل اهداف و نتايج فردي، گروهي ‌و سازماني فراهم مي‌آورد و علاوه بر آن وسيله‌اي براي شناسايي و تشويق عملكرد برتر و اداره كردن فعاليت‌ها براساس نتايج ارزيابي است و چنانچه به صورت پويا، به‌روز و جامع استقرار يافته و اجرا شود مي‌تواند يك مزيت رقابت ...

چكيده در شرايط پيچيده و دشوار محيطي امروز، دستيابي به اهداف سازمان با تصميم گيريهاي صحيح و عقلايي مديريت ممكن است. و به جرأت مي توان گفت كه هر تصميم مديريت آثار ونتايج مالي در پي دارد، به همين جهت مديريت براي اخذ هر تصميمي به اطلاعات مالي نيازمند است. وظيفه تهيه اين اطلاعات و پردازش آنها به عهده سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري است. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي اين مسئله است كه آيا ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيريهاي مديران شركت توانير تأثير دارد. اين امر، در اين تحقيق ...