عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می آید تا جایی که می توان گفت رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی امکان پذیر نیست. هر محصول کشاورزی شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد. این تحقیق به منظور ارزیابی قابلیت های محیطی استان آذربایجان شرقی برای کاشت چغندرقند به عمل آمد وبرای انجام آن از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شد.داده های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتنداز بارندگی سالانه، بارندگی طول دوره رشد(مه تا اکتبر)، دمای سالانه، دمای طول دوره رشد، ...

تنک کردن محصولات ردیفی از جمله عملیات هزینه بر و طاقت فرسای کشاورزی است که عمدتاً بصورت دستی و توسط کارگران انجام می شود. از جمله مشکلات اصلی ماشین‌های تنک کن موجود این است که عمل تنک کردن به صورت تصادفی و غیر هوشمند انجام می شود. به همین دلیل در این تحقیق ساخت و بکارگیری یک مکانیزم تنک کن خودکار چغندرقند مورد توجه قرار گرفت. ماشین تنک‌کن چغندرقند طراحی شده از سه قسمت تشکیل شده که شامل واحد ماشین بینایی، واحد کنترل الکترونیکی و عملگرهای تنک‌کن می‌باشد. در قسمت ماشین بینایی، ...

در زراعت چغندرقند بولتینگ (تولید ساقه گل دهنده در سال اول) یک ویژگی منفی است که باعث کاهش وزن ریشه و میزان فند ی‌شود. شزایط محیطی و چندین مسیر ژنتیکی گلدهی را در گیاهان کنترل می‌کنند. یکی از مسیر‌های مهم در گلدهی مسیر نوری می‌باشد، در این مسیر ژن‌های کلیدی FT و CO نقش دارند. در این تحقیق 4 ژنوتیپ شامل دو ژنوتیپ مقاوم به بولتینگ پسودا و ویکو، و دو ژنوتیپ حساس به بولتینگ جلگه و 7112 بررسی شدند. بعد از کشت گیاهان و رسیدن به مرحله 4 برگی، گیاهان به اتاق سرما با شرایط کنترل‌شده ...
نمایه ها: