عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی رابطه بین "تکلم خصوصی" و خلاقیت در کودکان مهدهای کودک شهر مرودشت در سال تحصیلی 1374-1375 . پژوهش حاضر با دو هدف کلی زیر صورت گرفته است : الف : بررسی ارتباط بین "تکلم خصوصی" و خلاقیت در کودکان پیش‌دبستانی. به منظور رهنمودهائی به والدین و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش پیش‌دبستانی. به منظور دستیابی به اهداف فوق، فرضیه‌های زیر مورد آزمون قرار گرفتند: 1)بین "تکلم خصوصی نامربوط به تکلیف " و خلاقیت رابطه وجود دارد. 2)بین "تکلم خصوصی مربوط به تکلیف غیر تسهیل‌گر" و خلاقیت رابطه وج ...

جامعه اسلامی ایران در نهادهای تربیتی و سیستم‌های آموزشی خود نیاز به بهره‌گیری از رهنمودها و نظرات اندیشمندان بزرگی چون حضرت امام‌خمینی(ره) درباره تعلیم و تربیت، خاصه تعلیم و تربیت کودک دارد تا در سایه این رهنمودها افرادی مؤمن، خداجو و متعهد تربیت شوند و پیشرفت معنوی مسلمانان در راستای پیشرفت‌های علمی آنان قرار گیرد و جوامع اسلامی همچون جوامع صنعتی به دلیل بی‌توجهی به بعد معنوی دچار مشکلات اخلاقی نگردد. این تحقیق با عنوان "بررسی آراء حضرت امام‌خمینی(ره) درباره تعلیم و تربیت ب ...

رساله حاضر به بررسی و تبیین رابطه متن و تصویر در تصویرسازی کتاب‌های داستانی کودک در ایران و بین سال‌های 1340 تا 1380 پرداخته است. این مطالعه که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده، از طریق بررسی همه جوانب همسو با موضوع اصلی مثل صورت و معنا در اندیشه‌های گوناگون، شناخت کودک و ادبیات مرتبط با او و همچنین بررسی نقدهای صورت گرفته پیشین پیرامون تصویرسازی، مقدمه‌ای را برای ورود به بحث اصلی یعنی تجزیه و تحلیل آثار بوجود آورده است. برای بررسی دقیق فرضیات مطرح شده در رساله، 50 نمونه از ...
نمایه ها:
کتاب | 
کودک | 

دین پدیده ای آسمانی است که روی آوردن به آن ریشه در فطرت انسان دارد و با سرشت الهی انسانی در همآمیخته شده است ، اما همانطور که دین در فطرت انسان است، باید زمینه محیطی مناسب برای شکوفا کردناین میل فطری مهیا شود. در تربیت دینی همه ابعاد روح انسانی در عقلانیت، معنویت، عبودیت و گرایش بهزیبایی ها، شکوفا گشته و به صورت متعادل و متوازن رشد پیدا خواهد کرد. تربیت دینی در هر جامعه وابستهبه تجزیه و تحلیل دقیق از آسیب ها، علل و عوامل پیدایش آنهاست . بر آنیم تا با بررسی مکان به عنوان یکی ا ...
نمایه ها:
دین | 
کودک | 

انسان‌ها در هر سنی که باشند برای ادراک محیط پیرامون خود به شناخت، تجربه و بازشناسی آن محیط نیاز دارند و این امر می‌تواند با تجربه فضا و مقایسه با تصورات ابتدایی شخص که برای کودکان دست نخورده‌تر می‌باشد، تحقق یابد. از آن‌جا که کودکان دارای خصوصیات روانی و جسمی ویژه‌ای هستند، برای فعالیت‌های فرهنگی نیاز به فضاهایی خاص دارند که هر چه این مکان‌ها با توجه به تمایلات و خواسته‌های ایشان طراحی شود بیشتر بر ادراکشان تأثیر خواهد گذاشت. رساله-ی حاضر به دنبال دستیابی به نوعی معماری با هد ...
نمایه ها:
کودک | 
ادراک | 

ازآنجاکه کودکان عامل پیوند نسل‌های گذشته و آینده در هر جامعه محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه قسمت عمده‌ای از جامعه ما را تشکیل می‌دهند، تلاش برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت فطری او که در دوران کودکی به آن نیازمند است، ضروری است. در این میان طراحی محلات به‌عنوان اولین عرصه عمومی که کودکان در تعامل با آن قرار می‌گیرند، مورد اهمیت است. این نوشتار می‌کوشد تا مبانی، ویژگی‌ها و فضاهای مناسب برای ایجاد یک شهر دوست‌داشتنی کودکان را بررسی کند و به سامان ...

این مطالعه جهت بررسی شایعترین علل اوتیت مدیا و ارتباط آن با عوامل انسدادی راههای هوایی فوقانی در کودکان 6 ساله شهر کرمان انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 939 کودک 6 ساله مراجعه کننده (501 مونث-438 مذکر) به مراکز بهداشتی سازمان سنجش کودکان استثنایی بود. این افراد بطور تصادفی در طول ماههای مرداد و شهریور انتخاب شد. حجم نمونه و مدت مطالعه بر اساس یک مطالعه آزمایشی ‏‎(Pilot study)‎‏ تعیین شد. اطلاعات مربوط به هر کودک به طور جداگانه به رایانه ارائه و با استفاده از آزمونهای ‏ ...

این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی جهت بررسی آگاهی و نگرش متخصصین اطفال شهر کرمان درمورد سوءرفتار با کودک می باشد. پزشکان خصوصا متخصصین اطفال در خط اول تشخیص سوءرفتار با کودکان می باشند. برای دستیابی به این منظور میزان اطلاعات آنان راجع به اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی تشخیص و درمان بسیار مهم می باشد. از طریق پرسشنامه نیمه ساختار یافته اطلاعات از تمام متخصصین اطفال شهر کرمان جمع آوری گردید. روایی و پایانی پرسشنامه سنجیده شد. 6/31 درصد افراد اطلاع خوب راجع به مساله سوءرفتار با ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی جهت بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک در زمینه بهداشت فردی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دبستانهای جنوب تهران است. جامعه پژوهش دانش آموزان کلاسهای سوم . پنجم مدارس ابتدایی روزانه دو نوبته جنوب تهران بوده است. که تعداد 30 نفر دانش آموز کلاس پنجم و 150 نفر دانش آموز سوم بطور تصادفی از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند. در این تحقیق متغیرهای سن، جنس، بعد خانوار، شغل پدر و مادر، سواد پدر و مادر، زندگیبا پدر و مادر معدل کل در سال تحصیلی گذشته، داشتن حمام و لو ...