عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شیرین بیان گیاهی است از تیره پروانه‌آساها، علفی، چند ساله و ایران یکی از کشورهای صادر کننده ریشه آن محسوب می شود. این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد از این رو بررسی کیفیت محصول مناطق مختلف حائز اهمیت است. مهمترین معیار تعیین کیفیت ریشه شیرین بیان بر اساس منابع معتبر، میزان گلیسیریزین و درصد عصاره محلول در آب است. به همین منظور در این بررسی این دو فاکتور و صفات مورفولوژیکی آن اندازه گیری شدند. هدف اصلی این تحقیق یافتن بهترین اکوتیپ از نظر درصد گلیسیریزین و عصاره محلول در ...

چکیده: امروزه بسیاری از ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی به منظور بالا بردن توانایی و انرژی بدنی خود، کسب تناسب اندام دلخواه و رشد عضلانی از مکمل های ورزشی متعددی استفاده می کنند. این مکمل ها در انواع مختلفی موجود است، از جمله: ویتامین ها، مواد ترکیبی و ساختگی، کراتین و ...، که برخی حاوی ترکیبات هورمونی و پروهورمون هایی هستند که علاوه بر داشتن عوارض جانبی بر روی سلامت انسان موجب مثبت شدن تست دوپینگ در رقابت های معتبر ورزشی خواهد شد. دسته ای از ترکیبات هورمونی استروئیدهای آن ...

در مطالعه حاضر، برای تعیین مقادیر اسکوپولامین و هیوسیامین در پنج گونه بنگ دانه شامل Hyoscyamus reticulatus ،H. pusillus،H. kurdicus ،H. arachnoidues و H. nigerکه از مناطق مختلف جغرافیائی شمال غرب ایران جمع آوری شده بودند، تکنیک HPLC به کار رفت. محدوده شباهت ژنتیکی بین توده های بنگ دانه بر اساس ترکیب آلکالوئیدی اسکوپولامین و هیوسیامین بین 91/07 و 99/89 بدست آمد. بین نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، EC و عملکرد آلکالوئید در گیاهان، همبستگی مثبت وجود داشت. آنالیز واریانس بر اساس ...

از آنجا که زعفران یک ادویه گران بها محسوب می شود، مستعد تقلباتی می باشد که معمولا بوسیله اضافه کردن سایر گیاهان و یا رنگ های مصنوعی از قبیل تارترازین E102 ،سانست یلو E110 و کارمویزین E122، انجام می گیرد.در این مطالعه 20 نمونه از زعفران بسته بندی شده ،اسپری و پودر زعفران از سوپرمارکت های محلی جمع آوری گردید و رنگ های مصنوعی زعفران بوسیله SPE (استخراج فاز جامد) استخراج گردید.آنالیز نمونه ها به منظور شناسایی کیفی رنگ های مصنوعی بوسیله TLCانجام گردید و ازHPLC مجهز به دتکتور DA ...

دستگاه هاو تجهیزات موجود در صنایع داروسازی ممکن است برای تولید محصولات دارویی متعددی به کارگرفته شونددرنتیجه این امکان وجود داردکه فراورده های دارویی توسط دیگرفراورده هاآلودهشوند پس باید بتوان از آلودگی های احتمالی جلوگیری کرد.از این رو استفاده از فرایند های شستشو اهمیت پیدا میکندو این فرایند به حدی موثر باشد که بتواند سایر اجزا را از سطوح دستگاه ها پاک نماید. ...

به دلیل شیوع بیماریهای مختلف، استفاده از رژیم های غذایی کم چرب و یا بدون چربی در میان اکثر جوامع رایج شده است. حذف چربی از رژیم غذایی، باعث ایجاد مشکلات ناشی از کمبود ویتا مین ها و مواد مغذی ضروری محلول در چربی می شود. برای رفع این مشکل، می توان سیستم های غذایی کم چرب و یا بدون چربی را با این ترکیبات غنی سازی کرد. از طرفی چون این ترکیبات نسبت به نور، اکسیژن و دماهای بالا حساس هستند، بایستی روش غنی سازی آنها به شیوه ای باشد که کمترین افت را در طول ذخیره سازی و فرآیند داشته با ...

هدف: آفلاتوکسین ها و بخصوص آفلاتوکسین B1، اثرات مرگ بار و جبران ناپذیری روی سلامت انسان دارند. هدف از انجام این تحقیق، توسعه یک روش سریع، ساده، حساس و اختصاصی برای شناسایی و اندازه گیری آفلاتوکسین متصل به آلبومین در سرم خون بعنوان شاخص مهم وضعیت در معرض بودن افراد به این سم می باشد. مواد و روش ها: در این تحقیق سه گروه رات انتخاب و به عنوان گروه تست (تیمار شده با آفلاتوکسین (B1، گروه کنترل منفی )بدون تیمار خاص) و گروه استاندارد (تیمار شده با آفلاتوکسین B1 رادیواکتیو) مورد ا ...

فاکتورهای زیادی در تشکیل کالوس و افزایش در میزان کالوس در شرایط درون شیشه ای موثرند که نوع ریزنمونه، نوع محیط کشت، نوع هورمون و عوامل محیطی از موارد بسیار مهم می‌باشد. سرخدار (Taxus) یکی از سوزنی برگان بومی و با ارزش جنگل‌های شمال بوده که قسمت‌های متفاوت آن منبع اولیه تولید داروی ضد سرطان تاکسول است که دارای کاربرد وسیعی در درمان بیماری‌های سرطان سینه، رحم، تخمدان و ... می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مناسب‌ترین روش سترون‌سازی، محیط کشت و تیمارهای هورمونی مناسب برای ک ...

چکیده ندارد.