عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از کتاب‌درمانی، راهنمایی و مشاوره با استفاده از کتاب است.کتاب‌ها، ابزارهای موثری برای حل مشکلات شخصی کودکان و گسترش مهارت‌های لازم برای یک زندگی موفق می‌باشند.پژوهش حاضر با هدفتعیین تأثیر کتاب‌درمانی بر مهارت‌های اجتماعی دختران و پسران 12-7 سال اعضای فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به روش تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترلاجرا شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، 60 ع ...

امروزه بسیاری از مدیران سازمانها با مفاهیم مدل سازی و شبیه سازی آشنایی دارند. مدل سازی و شبیه سازی سیستم ها به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار مدیریتی، به سرعت در حال توسعه است. در دسترس بودن زبانهای ویژه شبیه سازی، تواناییهای محاسباتی گسترده با هزینه ی رو به کاهش هر محاسبه و پیشرفتهای حاصله در روشهای شبیه سازی، این مبحث را به صورت یکی از رایج ترین ابزار تحلیل سیستمها برای مدیران درآورده است، سیستم هایی که هنوز وجود خارجی ندارند یا سیستم هایی که واقعیت عینی داشته و مشغول به ک ...

داده های پیوندی که زیرمجموعه ای از وب معنایی می باشد، عبارت است از داده های ساختارمندی، که با یکدیگر توسط ارتباطات معنادار در ارتباط هستند. در حال حاضر، موسسات، سازمانها و افراد مختلفی در تلاش برای انتشار داده های خود به صورت داده های پیوندی می باشند تا آنها را به فضای داده جهانی ملحق کنند، اما به علت آشنا نبودن با مفاهیم تخصصی این روند به کندی صورت می گیرد. از این رو، چارچوبهایی جهت انتشار داده ها در زمینه های مختلف بر پایه اصول داده های پیوندی مورد نیاز است. هدف این تحقیق، ...

قرن چهارم هجری با قدرت یافتن آل بویه اوضاع جدیدی برای آثار واندیشه ها فراهم شد. در مرکز خلافت اسلامی بغداد دانشمندان بزرگی در زمینه های مختلف علوم وفنون به عرضه دیدگاه ها ونظریات خود پرداختند. این عصر از لحاظ کتاب و کتابخانه نسبت به عصرهای دیگر امتیازاتی داشته است. نخستین کتابخانه سلطنتی ایران متعلق به سلسله شیعی و ایرانی آل بویه بود که در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری به مدت یکصد سال بر فارس، اصفهان، ری و عراق عرب حکومت می راندند. نقش امرا و وزرای آل بویه در تأسیس کتابخان ...

کاربران درهنگام جستجوی اطلاعات مورد نیاز خود در پایگاههای داده کتابخانه ای، با مشکلاتی نظیر فراخوانی بسیار و دقت اندک صفحات بازیابی شده و در مواردی با فراخوانی اندک یا عدم فراخوانی پاسخی برای درخواست خود مواجه هستند، گرچه ممکن است اطلاعات مدنظر درآن پایگاهها موجود باشند. پایگاههای یاد شده، به علت عدم برخورداری از مدل مفهومی و ساختاری مناسب، به صورت منابع داده ای نامتجانس بر روی شبکه وب پراکنده هستند وجزء سازنده ای از فضای وب را تشکیل نمی دهند و پردازش دادههای آنها به سهولت ب ...

مکان قرارگیری کتاب‌ها و فواصل بین کتاب‌های مرتبط باهم می‌تواند در راحتی دسترسی به کتاب‌های مختلف در فضای کتابخانه‌های بزرگ تأثیرگذار باشد. در چیدمان بهینه‌ی کتاب‌ها بایستی کتاب‌ها طوری در قفسه‌های کتاب‌خانه چیده شوند که با توجه به شباهت موضوعی کتاب‌ها و فاصله‌ی قفسه‌ی کتاب‌ها از هم، حرکت کلیه‌ی مراجعین در مجموعه‌ی کتابخانه کمینه شود و محدودیت‌های مربوط به تعداد هر نوع کتاب و حجم قفسه‌ها لحاظ گردد. با این تعریف مسئله چیدمان کتاب یک موضوع بهینه‌سازی مکانی با فضای جستجوی وسیع اس ...

قرن هشتم هجری، سر آغاز رسمی شکل گیری کارگاههای کتابخانه دربار هنر ایران است. ظهور مغولان و یا ایلخانان به پایتختی تبریز، دوران ثبات پیوسته ای را موجب می شود، که وزیر با کیاست خواجه فضل الله رشیدالدین به نگارش کتاب جامع التواریخ به منظور قرار دادن مغولان در متن تاریخ ملل، همت می گمارد. نگارش نسخ مصور جامع التواریخ در کتابت خانه و صورت خانه ربع رشیدی، انجام شد. در این میان متن شاهنامه مورد توجه ایلخانان قرار گرفت. تولید نسخ مصور شاهنامه از قرن هشتم از دوره ایلخانان به بعد آغاز ...

از آغاز، روزی که بشر اقدام به تولید کتاب کرد، در خیال جاودانگی و تداوم حیات اجتماعی اش بود. کتاب، کتابفروشی و کتابخوانی، در جهان امروز، دارای اهمیت بارزی است به طوری که به جرات می توان گفت که امروزه کتاب نقش حافظه ای پر قدرت و نیرومند را برای ذهن بشر دارد و میزان کتابخوانی، معیار رشد فرهنگی و ترقی سطح علم و دانش و اندیشه انسان معاصر است. مطالعه و کتابخوانی، ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش تک تک افراد جامعه است. در جوامع پیشرفته، سالهاست که توجه به این امر کلید و رمز پیشرف ...
نمایه ها:
کتاب | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه‌ی زمانی 1390 – 1389 بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان سال آخر کارشناسی رشته-های برق و الکترونیک، روانشناسی، مطالعات خانواده، عمران، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، حسابداری، حقوق و رایانه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز می-باشند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که شامل 36 سوال بسته م ...