عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 995

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با صنعتی‌تر شدن جوامع، پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی و پیدایش شاخه‌های جدید علم، کافی نبودن سیستم‌های آموزشی کاملا" محسوس گردید. پژوهشگران در کشورهای مختلف تحقیقاتی را به انجام رساندند که حاصل آن نظام آموزش از راه دور است و این نظام تحت عناوین مختلفی از جمله آموزش باز، آموزش از راه دور، دانشگاه هوایی و دانشگاه آزاد پا به منصه ظهور گذاشت . در کشور ما نیز کثرت داوطلبان تحصیل در دانشگاهها، نیاز به تربیت کادر آموزشی مدارس و ایجاد فرصت ادامه تحصیل برای کارمندان در تاسیس و راه‌اند ...

با تکیه بر اهداف و فلسفه آموزش مهندسی مواد در این مقاله، تدوین و تالیف نظامهای آموزشی براساس مراتب و درجه‌های تحصیلی و شغلی و همچنین رشته‌های متفاوت تحصیلی به عنوان مقدمه‌ای بر نظام آموزش مهندسی مواد، مورد بررسی قرار گرفته است .دامنه آموزش مهندسی مواد در محورهای متفاوت علم و مهندسی مواد، شناسایی و با توجه به عوامل موثر در نظام آموزشی (دانشجو، موضوع درس ، روش آموزش و ...) پیشنهادهایی برای تنظیم و تدوین نظام آموزش مهندسی مواد ارائه شده است . در این نظام، شرایط و استعداد دانشجو، ...

این گزارش که به معرفی مختصر نظام آموزش و پرورش در ایران اختصاص دارد از سوی دفتر امور پژوهشی وزارت و پرورش تهیه گردید. در این گزارش ، ابتدا به وضعیت نظام آموزش و پرورش در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طور اجمالی اشاره گردید. پس از آن تغییر نظام آموزش و پرورش دورهء متوسطه (مصوب جلسه‌های مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مورد توجه واقع شده و سپس به تعداد دانش‌آموزان در طی سالهای 1368-1354 و نیز تعداد مدارس مناطق شهری و روستایی ملی سالهای 1367-1354 به همراه جداول آماری اشار ...

اصولا هدف از آموزش دانشجو و تربیت نیروهای متخصص آماده کردن افراد برای ارائه خدمت و رفع نیازهای جامعه مورد نظر می‌باشد. متاسفانه در نظام آموزشی عالی ایران در برنامه‌ریزیهای انجام شده و دروس تدوین شده نیازهای جامعه کمتر لحاظ شده و دانشجو در طول دوره تحصیل خود بیشتر دروس تئوری را فرا می‌گیرد. لذا تحقیق حاضر به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در تعدادی کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی و در حال توسعه و مطالعه نحوه ارائه خدمات در کشورهای مورد مطالعه توسط فارغ‌التحصیلان این رشته و بررسی ...

اهداف پژوهش ، بررسی میزان گسترش نظام آموزشی در جامعه 6 تا 19 سال کشور طی سالهای 1335 تا 1365 و نیز بررسی روند افزایش تعداد دانش‌آموز طی دهه 1360 و مقایسه آن با روند افزایش تعداد واحدهای آموزشی است . همچنین تراکم نسبی دانش‌آموز در هر واحد آموزشی و نسبت سرانه معلم به دانش‌آموز، چگونگی توزیع دانش‌آموزان دوره متوسطه در رشته‌های مختلف تحصیلی، میزان قبولی دانش‌آموزان در مقاطع و پایه‌های مختلف تحصیلی در دوره متوسطه بررسی شده است . تحلیل داده‌ها بر اساس گزارش‌های آماری سالانه وزارت آ ...

در شکست بزرگ ایران در سالهای 1288 و 1244 ه.ق و عقد قراردادهای گلستان و ترکمانچای را عوامل اصلی رویکرد ایران بسوی غرب نام برد. با آغاز دیکتاتوری رضاخان غرب‌خواهی روشنفکران به ستایش غرب مبدل گردید و با وجود افزایش بودجه وزارت فرهنگ سیاست وابستگی به نظام آموزشی غرب نیز افزایش یافت . از قوانین مهم فرهنگی، "قانون اساسی فرهنگ " بود که دستگاه تعلیم وتربیت را تحت نظارت دولت درآورد که به علت غربگرائی و نخبه‌گرائی فاقد کارائی بود غرب‌گرائی نظام آموزشی منجر به پیدایش سه ...

امروزه نقش آموزش در توسعه ی فرهنگ ملی و جهانی، تبیین اهداف مشترک ملی و عقیدتی ، کاهش هزینه های اقتصادی و فراهم کردن شرایط برای توسعه ی همه جانبه ی جامعه به خوبی آشکار شده است . اما گسترش آن به علت محدودیت منابعی که دولت ها با آن روبرو هستند همواره با مشکل مواجه است برنامه ریزان کلید حل این مشکل و سایر مشکلات نظامهای آموزشی را در توجه به کارایی آموزشی می دانند، کارآیی اصولا مفهومی اقتصادی است که بازده یک سیستم را نسبت به درونداد آن می سنجد . بحث کارایی ابتدائا به وسیله ی اقتصا ...

امروزه با توجه به حرکت جوامع مختلف بسوی توسعه و بهبود شرایط زیستی، داروسازی و نظام آموزشی داروسازی در حال تغییر و تحول است و در این راستا شناخت و ارزیابی نظام فعلی می‌تواند در بهبود روند تغییرات کمک کننده باشد. هدف از این طرح ارزیابی نظام فعلی آموزش داروسازی در ایران با توجه به نیاز جامعه است . برای این منظور آموزش داروسازی در غالب یک نظام استاندارد آموزشی توصیف شده است . چگونگی ورود به رشته داروسازی، دانشکده‌های داروسازی ایران و مشخصات آنها و قوانین و مقررات آموزشی از دیگر م ...

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی موانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دبیران دوره متوسطه نظام جدید شهر شیراز و همچنین ارائه راهبردهای عملی به مدیران و دست‌اندرکاران نظام آموزش و پرورش کشور بوده است . پژوهشگر طی انجام تحقییق در جهت تحقق اهداف کلی فوق‌الذکر در صدد پاسخ به سوالهای ویژه زیر بوده است : -1- از نظر دبیران کمبود و ضعف کیفیت نیروی انسانی در مدارس ، تا چه حدی مانع بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی - یادگیری می‌باشد؟ -2 از نظر دبیران چگونگی برنامه‌ری ...