عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 356

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درسالهای گذشته بخش عمده ای ازسرمایه ملی ایران شامل نیروهای انسانی ،مالی ،حقوق و فنی به خارج ازکشوررفته اندکه این زیان عظیم وجوان ناپذیر ناشی ازیک سلسله علل اقتصادی واجتماعی دور ونزدیک ومستقیم وغیرمستقیم است وظیفه این طرح پژوهش وبررسی درباره علل وموجبات فرارسرمایه های ملی ایران وپیشنهاد راههای لازم برای بازگرداندن آنها به میهن ویژه نحوه بهره گیری ازاین سرمایه ها پس‌ازبازگشت است . ...

مجموعه فوق‌الاشاره سیستم مدیریت منابع انسانی را در مراکز تحقیقات صنعتی مورد قرار داده و با توجه به ویژگیهای انسان خلاق ، مجموعه یشنهاداتی را جهت تسهیل امر مدیریت منابع انسانی در این مراکز ارائه می‌دهد . همچنین در فصل پایانی ، به ویژگیهای شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تحقیقات صنعتی پرداخته و در نهایت تصویری کلی از وضعیت مراکز تحقیقات صنعتی کشورمان را ترسیم می‌نماید ...

این نوشته، حوزه تبادل دو موضوع مهم در مدیریت سازمان (سیستم های اطلاعات و مدیریت منابع انسانی) را مطرح می سازد. دیدگاههای طرح شده از این نظر جدید است که گامی فراتر به سیستم های اطلاعاتی سنتی در حوزه منابع انسانی ( از قبیل سیستم های حقوق و دستمزد) می نهد. این سیستم ها، مدیریت را قادر می سازد تا از سیاستهای منابع انسانی خود، به عنوان ابزاری استراتژیک بهره ببرد. ...

این مقاله در چارچوب یک تحقیق بنا شده که اهداف آن عبارتند از جستجو و شناختن عوامل موثر در توانمند سازی منابع انسانی سماجا و طراحی و تبیین الگوی مناسب در راستای اهداف مورد نظر که بکارگیری آن در بهبود مستمر عملکرد سازمان و منابع انسانی سماجا موثر می باشد. در این تحقیق ارتباط توانمند سازی به عنوان متغیر وابسته با متغیرهایی از جمله سبک های مدیریت و رهبری، تعهد سازمانی، تجربه و دانش کارکنان و عدم تمرکز در تصمیم گیری سازمان با استفاده از روش های آماری مورد آزمون قرار گرفت و شواهدی ب ...

این طرح که مرحله اول آن در سال 1372 به مدت سه ماه به اجرا در آمد ، عناوین ذیل را مدنظر داشت : 1) توسعه منابع انسانی : توجهی جدید به مدیریت منابع انسانی 2) درآمدی بر یک برنامه‌ریزی نیروی انسانی کاربردی برای سازمانها 3) الگویی برای برنامه‌ریزی در بازده‌ها ، صرفه‌جوییها و عدم صرفه‌جوییها در مقیاس . ...

عناوینی که در این طرح بدان پرداخته شده ، به شرح زیر است : طراحی توابع هدف و روابط محدودیت در زمینه‌های : نیروی انسانی مازاد ، متخصص ، نیمه متخصص و ساده ، هزینه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ، استخدام جدید ، آموزش حین خدمت ، تداوم وضعیت موجود ، کار نیمه وقت ، ظرفیت تولیدی ، منابع انسانی ، تنظیم ساعات بازدیدهای علمی ، برنامه‌ریزی تدریس ، نحوه استفاده از امکانات مراکز آموزشی. ...

صاحبنظران، معتقدند که موفقیت سازمانها به ویژه سازمان های تحقیقاتی در گرو فعالیت کارکنان راضی، دارای انگیزه و خلاق است که با اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن و دستیابی به آن تلاش می نمایند و در این صورت، مدیران قادر خواهند بود توانمندیی های افراد را از قوه به فعل در آورند. از طرفی در فرآیند یادگیری بر این نکته تکیه شده که نخست یادگیری با شتابی کند آغاز می شود، سپس شدت گرفته و پس از مدت زمانی به حالت یکنواخت میل می کند، در این زمان فرد به بیشترین یادگیری خود نایل خوا ...

تصمیم یک کارمند برای مشارکت به منظور دستیابی به شرایطی اتخاذ می شود که اصطلاحا تعادل سازمانی نام دارد. گرایش به کوچک سازی و طرح ریزی دوباره ساختار ها در دهه گذشته، نگرش های سنتی در مورد نگهداشت تعادل سازمانی را تعمیم داده و این دقیقا همان چیزی است که تحت عنوان قرار داد روانی بین کارکنان و کارفرما مطرح می شود (گیلر و سیمز، 1994). مقاله حاضر به بررسی آینده مدیریت منابع انسانی و چگونگی گسترش مشارکت بین کارکنان یک سازمان می پردازد. ...

آگاهی از مسائل مختلف کاری ، قانونی ، ماموریتها و سیاستهای سازمان از وظیفه های کارکنان است ، اما کارکنان به صورت نهادی به دنبال ایجاد این نوع آگاهیها و نگرشها نیستند وو یکی از دلایل عمده شکل گیری تخلفها و انحراف از استاندارد های کاری و سازمانی نیز همین توجیه نبودن و آگاهی سطحی آنان در زمینه های مختلف کاری و سازمانی است تجربه نگارنده بیانگر این نکته است که آموزش عملی به صورت جامع و فراگیر موجب پرورش یافتگی کارکنان می شود و در نیتجه آنان بر مبنای استاندارد ها حرکت می کنند و تخلف ...