عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1525

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق، شناخت میزان تاثیر اعدام بر کاهش مواد مخدر از دیدگاه مردم برای اطلاع مجریان و به دست دادن امکان ارزیابی از کارهای انجام گرفته برای آنها است . این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه از اقشار مختلف مردم (2295 نفر) انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد 73/4 درصد از افراد پاسخگو، اعدام قاچاقچیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر بسیار موثر می‌دانند. 56/5 درصد کمیته را در امر مبارزه با مواد مخدر موفق و 47/3 درصد نسداد مرزهای شرق کشور از عوامل کاهش قاچاق می‌دانند. 23 ...

در این گزارش نگرانیها و نارضایتیهای عمومی در سه زمینه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمبنای یافته‌های گزارشهای واحد افکار عمومی (در سالهای 1373 تا 1375) ارائه شده است . نتایج نشان می‌دهد که طی سه سال مورد بحث ، عموم مردم و بویژه اقشار محروم و جوانان با نارساییهای متنوعی در زندگی خود مواجه بوده و به همین دلیل در نظرسنجی‌ها به مشکلات مختلف خود در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره کرده‌اند. این گزارش نوعی پدیده‌شناسی مشکلات اجتماعی در جامعه ایران است و ارزش کاربردی آن در ...

در کشور ما مهمترین وسیله ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون است . جذب بیشتر بیننده و شنونده به تنوع بیشتر برنامه‌ها و میزان شاد و سرگرم‌کننده بودن آنها بستگی دارد. این بررسی، جمعا از نتایج 12 مطالعه، طی سالهای 1365-1373 صورت گرفت . در مورد سوال "آیا برنامه‌های رادیو متنوع شده است ؟" به میزان 52 درصد از پاسخگویان در حد خوب ، معتقد به متنوع شدن برنامه‌های رادیو بوده‌اند. البته متنوع بودن، دلیل بر شادبودن برنامه نیست . در پاسخ سوال دیگری که پرسیده شده بود "بعضی‌های می‌گویند رادیو بر ...

نتایج این بررسی به شرح زیر است : در مجموع 8 درصد از جامعه مورد بررسی به نحوی شنونده برنامه "سرزمین من" بوده‌اند که 27 درصد از شنوندگان هدف از گوش دادن به برنامه را آگاهی از پیشرفتهای کشور عنوان کرده‌اند. از میان بخشهای مختلف برنامه، 53 درصد از شنوندگان بخش "گزارش از مردم در سطح تهران و شهرستانها را به عنوان بهترین قسمت برنامه نام برده‌اند. از جمله پیشنهادات ارائه شده از سوی پاسخگویان در مورد این برنامه این بوده که "از وضعیت اقتصادی مردم بیشتر صحبت شود" و عده‌ای هم پی ...

کوشش برای آگاهی از مردم مردم درباره برنامه‌های رادیو یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی یاز روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه به ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون از نظر ...

در این نظرخواهی، نگرش مردم سه شهر تهران، مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران سنجیده شده است . عامل جنس در ارائه نگرش پاسخگویان در شهرهای مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های رادیو عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده در حالی که در نگرش پاسخگویان شهر تهران تاثیر داشته است . عامل سواد در تهران و رشت در مورد ارائه نگرش پاسخگویان عامل موثری بوده ولی این عامل در شهر مشهد عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده است . انتظارات مردم این سه شهر در مورد پخش انواع برنامه‌ها شامل موارد زی ...

این گزارش ، به منظور آگاهی یافتن از نظر مردم تهران درباره برنامه‌های "رادیو قرآن" می‌باشد. چکیده این بررسی نشان می‌دهد که: - در مجموع 18 درصد از جامعه مورد بررسی شنونده این برنامه بوده‌اند. - 36 درصد از شنوندگان هدف خود را از گوش کردن به "رادیو قرآن"، "آشنائی بیشتر با معارف قرآنی و اسلامی" و 24 درصد آنان "لذت بردن از صوت قرآن مجید" ذکر کرده‌اند. - برنامه‌های تلاوتهای قاریان ایرانی و غیرایرانی بیش از سایر برنامه‌ها مورد پسند نوندگان بوده است (41 درصد قاریان ایرانی و 39 ...

در این نظرسنجی میزان آگاهی مردم از برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع قضاوت آنها در خصوص عملکرد دولت مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از این نظرسنجی حکایت از پایین بودن میزان آگاهی مردم از برنامه دارد. 54/7 درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند که تا کنون مطلبی درباره برنامه اول نشنیده‌اند. 45/3 درصد باقیمانده نکات مختلفی از برنامه شنیده بودند، اما میزان آگاهی آنها محدود به شناخت و اطلاع از یک پروژه نظیر پتروشیمی بندر امام و نظایر آن بود. از پاسخگویان سوال شد ...

هدف پژوهش بررسی و مطالعه پوشاک مردم استان هرمزگان است . روش پژوهش میدانی است . یافته‌ها نشان می‌دهد که پوشاک زنان استان هرمزگان تلفیقی از پوشاک سنتی عربها و هندیها است . پوشاک اصلی زنان شلوار، پیراهن، زیرپیراهن، روسری و چادر است . پیراهن‌های زنانه در کل منطقه هرمزگان از آرایش کلی و یکسانی پیروی می‌کند و در ابتدای امر رنگ و در مرحله بعدی طرح این پوشاک بیننده را به خود جذب می‌کند. سرپوش کلی زنان روسری بلندی به نام ارنی و جلبیل است . در لبهاس زنان نوارهای تزئینی رن ...