عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1020

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه فناورى اطلاعات به عنوان یکى از تکنولوژی هاى نوین بشرى، به سرعت در حال تاثیرگذارى بر الگوهای زندگی، تحقیقات، آموزش، مدیریت و بسیارى از ابعاد زندگی انسان است. اصطلاح فناورى اطلاعات به مجموعه فناوریهایى اطلاق مى شود، که ما را در ضبط، ذخیره سازى، پردازش، بازیابى، انتقال و دریافت اطلاعات یارى مى کنند و ابزارهایى هستند که منجر به تولید اطلاعات مى شوند. دستیابى به اطلاعات فراوان و اطلاعات به روز که یکى از نیازمندیهاى بخش کشاورزى است و کشاورزان با اگاهی از این نکته در یرنامه ...

عصر ارتباطات انفجار اطلاعات و دهکده جهانی ساده ترین عبارات در توصیف وضعیت چرخش اطلاعات در دنیای کنونی است. نوآوری های چشمگیر فناوری اطلاعات چهره تمام صنایع و به تبع آن اقتصاد جهانی را درگرگون نموده است. صنعت داروسازی نیز به عنوان یک صنعت مهم استراتژیک و غنی از اطلاعات از امکانات مفید این فناوری در جهت افزایش بهره وری خود استفاده های فراوانی می نماید. لذا با توجه به عدم وجود هیچ کتاب و تحقیقی در این مورد این تحقیق با هدف مشخص نمودن اهمیت و نقش IT در صنعت داروسازی انجام گردیده ...

مقاله حاضر ترجمه قسمت های اصلی از بخش اول کتاب ارزشمند دکتر ریچارد هیکز ‏‎(Richard Heeks)‎‏ با نام (( باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات )) تحت عنوان انگلیسی ، ‏‎Reinventing Government in the Information Age)‎‏ ) است . در این نوشته ابتدا به مفهوم بازآفرینی دولت و جایگاه آن در فرایندهای اصطلاحات بخش عمومی پرداخته شده است و سپس زمینه های شکل گیری و اجزای بازآفرینی مورد بررسی قر ...

در سالهای اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار(در کنار پنج عامل سرمایه ، نیروی کار، مواد اولیه ، مدیریت و ماشین آلات) در سرمایه گذاری های توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که آنرا نه تنها به عنوان ابزار توسعه ، بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می کنند.بطوریکه بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات به یک نیاز مبرم تبدیل گردیده است. این تحقیق کارایی نسبی 18 شرکت مستقر در شهرک تحقیقاتی مشهد را براساس شاخص های فناوری اطلاعات را با استفاده از مدل تحلیل پوششی ...

با توجه به جایگاه فناوری اطلاعات در صنعت توریسم و پیدایش گردشگری الکترونیک، نقطه ی عطفی میان این صنعت و فناوری اطلاعات به وجود آمده است. توجه به توریسم و استفاده از فناوری های نوین درجهت گسترش آن زمانی روشن می شود که بدانیم درآمد حاصل از آن، همردیف در آمدهای نفتی می باشد. بنابراین یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری است که نقش چشمگیری در جهت توسعه ی منافع ملی ایفا می کند. از نکات قابل توجه در این زمینه تامین نیازهای مشتریان و ارائه ی خدمات مطلوب ت ...

با توجه به پیشرفت های زیادی که در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است و همگرایی هایی که در جهت جهانی سازی به ویژه در زمینه ها ی تجاری و اقتصادی به وجود آمده، ایجاد هماهنگی با شرایط و فضای تجارت بین المللی از الزامات کنونی کشور ما است. یکی از این روندهای جهانی سازی تجارت با توجه به اقتصاد شبکه محور آینده، موضوع انجام فرایند واردات کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی است. واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف جامعه و همچنین واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید سایر ...

چکیده: تحقیق حاضر در راستای ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت تولیدی سازمایه پرداخته است . تحقیق حاضر تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طورعملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل" کارکنان شرکت تولیدی سازمایه " می باشد که تعداد کل این افراد، 200 نفر بوده است . نمونه آماری تحقیق حاضر 140 نفر از کارکنان شرکت تولیدی سازمایه می باشد که این ...

امروزه در هر سازمانی،بحث بکارگیری فناوری اطلاعات مطرح است.همه جا سخن از سودمندی یا ضروری بودن استفاده از کامپیوتر است،به همین دلیل مدیران دائما درگیر تصمیم گیری برای صرف هزینه یا سرمایه گذاری برای بکارگیری تکنولوژی در سازمان خود هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است.فرضیه های پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی است که به نحوی با فناوری اطلا ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه کاربست فناوری اطلاعات با رضایت مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهشی کاربردی و با شیوه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعة آماري اين تحقیق شامل 6300 نفر بیمه شدگان و کارفرمایان سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل بوده که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده تعداد382 نفراز آنان بعنوان نمونة انتخاب گردید . اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ي استاندارد که روایی و پا ...