عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 415

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسي برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه ايران از نظر ميزان توجه به مولفه‌هاي تفكر انتقادي است. روش تحقيق،توصيفي با استفاده از تحليل محتوا است. كه بر اساس مؤلفه‌هاي نه‌گانه تفكر انتقادي ماتيوليپمن انجام شده است. نمونه آماري پژوهش را محتوا و اهداف برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه تشكيل مي‌دهد كه شامل اهداف موجود در راهنماي برنامه درسي فلسفه پايه‌هاي سوم و چهارم و منطق پايه سوم دوره متوسطه و محتواي كتاب‌هاي فلسفه سال سوم و چهارم و منطق سال سوم مي‌باشد. ي ...

شناخت واقعیت یکی از مهمترین بخش‌های فلسفه است که از دیرباز اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بسیاری را در طول تاریخ فلسفه معطوف به خود نموده است. به طور کلی شناخت واقعیت در پی پاسخ دادن به سوالاتی از این دست است: حدود و ارزش واقعیتی که انسان قادر به رسیدن به آن است تا کجاست؟ آیا می‌توان به واقعیت مطلق و یقینی دست یازید؟ ابزارهای معرفتی جهت رسیدن به واقعیت کدامند؟ واقعیت از آنِ جهان پدیداری است یا جهان فی‌نفسه؟ مکاتب فلسفی متعدد و به تبع آن فیلسوفان بسیاری در پرداختن به این سوالات فلسفه‌های گ ...

این پایان‌نامه با موضوع فاهمه و عقل در فلسفه‌های کانت و هگل، به بررسی دیدگاه‌های این دو فیلسوف معاصر در باب معرفت‌شناسی می‌پردازد. از جنبه‌های معرفت‌شناسانه‌ی نظام ایشان، دو قوه‌ی فاهمه و عقل از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا که دیدگاه‌های آنان را در باب حدود و ثغور شناخت دربرمی‌گیرد. از نظر کانت، فاهمه تنها قوه‌ای است که با هم‌کاری حس، قادر به فراهم آوردن شناخت معتبر و عینی است و هم‌چنین در دیدگاه او تنها شناخت نظری عینی، شناخت از پدیدارها است و نه اشیاءفی‌نفسه. نقشی که عقل ...

دکارت به عنوان پدر فلسفه جدید از بزرگترین فلاسفه دوره مدرن به شمار می رود و طبیعی است که در تاریخ فلسفه جدید و معاصر غرب، جایگاهی بس بزرگ و تأثیر گذار دارد. لذا پرداختن به هر مفهومی از مفاهیم کلیدی این فیلسوف نقشی بسزا در شناختن ابعاد فکری اش دارد. یکی از این مفاهیم، مفهوم شهود است. دکارت با تکیه بر این مفهوم نظام مابعدالطبیعی اش را پی افکنده است و به تعبیر خودش نقطه ی ارشمیدسی ساختار فکری اش ( یعنی کوژیتو) بر این مفهوم مبتنی است. از سوی دیگر، دکارت با اذعان به عقل سلیمی که ب ...
نمایه ها:
دکارت | 
شهود | 
شهود | 
یقین | 
فلسفه | 
وحدت | 

براساس اعتقاد و دیدگاه امامیه ، احکام تابع مصالح و مفاسد یعنی دارای فلسفه و حکمت اند. پس احکام ، مخصوصاً در بخش جزائیات و بویژه کیفیت ( روش های) اجرای حدود و تعزیرات، دارای فلسفه و حکمت بوده و برای ما قابل درک و فهم است لذا با استناد به آیات ، روایات ، کتب فقهی و تفسیری ، مقالات ، پژوهش های موجود وبه کمک تحلیل عقلی می توان بخشی از این فلسفه و حکمت ها را بیان کرد . بعنوان نمونه ، برابر روایات ، اجرای حدّ می بایست در هوای معتدل صورت گیرد ( از اجرای حدّ در هوای خیلی گرم و خیلی س ...

در این تحقیق در جهت نیل به این هدف که نقش بازی در پرورش تفکر کودکان از منظر فلسفه ی دوران کودکی چیست از روش استنتاجی استفاده شده است و در این راستا ابتدا به تبیین فلسفه ی دوران کودکی و تاریخچه کودکی و نظرات اندیشمندان مختلف و نیز مولفه هایی که ماهیت کودکی را تشکیل می دهند پرداخته شد ، نتایج این بررسی ها نشان داد که : « به طور کلی دو دیدگاه سنتی و جدید نسبت به کودک و دوران کودکی وجود دارد که از دیدگاه اول ( سنتی ) کودک موجودی ضعیف شمرده می شد و بدون در نظر گرفتن زمان حال او می ...

اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود آن متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار ورفتار ارزیابی میکنند،اولین نمودی که ازیک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است . لذاهدف این پژوهش طراحی و تولید برنامه چند رسانه ای آموزش فلسفه به کودکان و بررسی تاثیر آن بر رشد اخلاقی آنها می باشد . بدین منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوش ...

هدف این پژوهش بررسی و شناخت چهارچوب فلسفی فلسفه تعلیم وتربیت دیویی است و روش آن سندی و تحلیلی است. انسان برای کشف مجهولات به تفکر و اندیشه نیاز دارد و فلسفه به طور کلی به معنی تامل و اندیشیدن است و کنجکاوی و رغبت به افزایش آگاهی را در فرد بر می انگیزد و او را به تفکر درباره مسائل زندگى وادار می کند و با واکاوی دیدگاه های فلسفی دیویی نوع تعلیم و تربیتی که وی آن را مورد توجه قرار می دهد و آن را مطلوب آموزش و پرورش می داند بیشتر مشخص می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیویی با ...
نمایه ها:
فلسفه | 
تفكر | 

در میان فلاسفه غربی، متفکرین قرون وسطی عمدتاً ازلیت خدا را به معنای بی‌زمانی دانسته‌اند، اما اندیشمندان معاصر، غالباً بر آن شده‌اند که ازلیت خدا به معنای زمانمندی و جاودانگی در زمان است. اخیراً «ویلیام کریگ» نظریه‌ی جدیدی درباره‌ی ازلیت خدا مطرح نموده که بر اساس آن خدا در وضعیت بدون خلقت، به نحو بی‌زمان ازلی است؛ اما پس از خلقت، به دلیل برقراری نسبت واقعی با جهان زمانمند و لزوم علم به حوادث زمانی، به نحو زمانمند وجود دارد. از طرفی در فلسفه اسلامی می‌بینیم ملاصدرا معتقد است خد ...