عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق تعیین تعریف آموزش نیروی انسانی و نقش آن در توسعه منطقه ای و ارزیابی سطح نهاد های آموزشی و آموزش نیروی انسانی در ناحیه مورد مطالعه و همچنین راهکارهای واقع بینانه ای در جهت سطح ارتقاءسطح آموزش و توسعه نیروی انسانی در شهرستان بویر احمد می باشد با توجه به اینکه فرضیات تحقیق عامل اصلی توسعه نیافتگی شهرستان بویر احمد رافقدان توسعه نیروی انسانی و عدم ارتقاء زیرساخت های آموزشی بیان نموده است لذا برای اثبات فرضیات تحقیق با استفاده از کتب مقالات و اسناد؛نوشته ها در خص ...

سازمان‌ها با مدیریت اثربخش منابع انسانی، نوعی از رفتارهای کارکنان را پرورش می‌دهند که برای موفقیت استراتژی کسب و کارشان ضروری است. مدیریت منابع انسانی به توسعه نیروی انسانی کمک می‌کند تا بتواند به طور مستقیم نگرش و رفتار کارکنان را طوری تحت تأثیر قرار دهد که از این طریق ملزومات عملی شدن استراتژی کسب و کار فراهم شود و در نتیجه، مأموریت و اهداف سازمانی محقق گردد. یکی از ابزارهای سنجش موفقیت در تحقق اهداف سازمان، موضوع عملکرد سازمانی است و بیش تر سازمان ها اهمیت بالایی برای مدیر ...

در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بیان کنیم علوم انسانی اسلامی امروزه به عنوان یک ضرورت مطرح است. لذا این سوال ایجاد می‌شود که آیا علوم انسانی اسلامی می‌توانیم داشته باشیم یا نه؟ با بررسی در آثار علامه طباطبایی باید بگوییم که ایشان قائل هستند که همانطور که می‌توانیم علوم انسانی داشته باشیم، با تحول در این علوم می‌توانیم علوم انسانی اسلامی هم داشته باشیم. با ایجاد تحول در این علوم به معنای تبدیل مبانی، روشها، ساختارها، نظریه ها و متون علمی و کاربردی سازی این علوم تحقق هر چه بی ...

برای دستیابی به عدالت اجتماعی در کنار هم قرار گرفتن تمامی عوامل عدالت که شامل: تقوی،حاکم و کارگزاران عادل و هم چنین مردم عدالت خواه است ،ضروری به نظر می رسد. از مهم ترینِ این عوامل،وجود حاکمان و کارگزارانی عادل است که از فضایل اخلاق فردی و مدیریتی بهره مند باشند. از آنجا که حاکمان و کارگزاران پیشتازان جامعه هستند، اجرای عدالت باید از طرف خود آنان شروع شود.بنابراین با توجه به اصول مبنایی عدالت اجتماعی که شامل: فطرت ،توحید ،عقل ،کرامت ،آزادی و برابری ،تناسب حق و تکلیف و تسهیل ...

موضوع این رساله مناسبات دین و علوم انسانی از دیدگاه استاد مطهری می‌باشد . اکنون در جامعه علمی ما، تفاسیر و تلقی‌های گوناگونی از «هویت» علوم انسانی اسلامی وجود دارند که حتی گاه، با یکدیگر متعارض هستند. بنابراین، می‌باید به عنوان یک گام بنیادی در مسیر طراحی و ترسیم «مناسبات دین و علوم انسانی »، بتوانیم به طور دقیق به این مسأله بپردازیم. در این زمینه استاد مطهری از جمله کسانی هستند که با مجهز ساختن خویش به علوم روز و نیز تحقیق درباره اسلام و تعالیم حیات بخش آن و فهم دقیق آن، در ...

انسان محور اصلی علم سیاست است بر این اساس نوع روابط انسان‌ها و همچنین شناخت انسان بماهو انسان و شناخت جایگاه او در هستی، منجر به نظریه‌پردازی مختلف در علم سیاست شده است. در حکمت صدرایی نفس انسان در بدو خلقتش مستعد کمالاتی است که فرد در طول دوران زندگی باید آن را از قوه به فعل برساند و تبدیل به انسان کامل شود. انسان کامل از عقلانیتی تام برخوردار می‌شود که شایستگی اداره اجتماع را دارد. از منظر امام خمینی به جز چهارده معصوم علیهم السلام کسی به مقام انسان کامل نرسیده و با استناد ...

این مطالعه در نظر دارد یافته های تحلیل کلام را در ارتباط با قرآن، علی الخصوص سوره فاتحه، به کار بندد. کلام، یک گفتار یا بخشی از یک نوشتار در مورد موضوعی خاصّ، معمولاً جدّی، به حساب می آید. از نگاه زبان شناسی، کلام یکی از برجسته ترین مفاهیم تفکر معاصر در زمینه های علوم انسانی و علوم اجتماعی به حساب می آید، همان طوری که این کلام در ارتباط با آن روش هائی است که در آن ها زبان عمل می کند و روابط انسان ها را با یکدیگر و با تشکّل های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه شکل می دهد. تحلیل ک ...
نمایه ها:
کلام | 

در پژوهش حاضر نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر توسعه مزیت رقابتی با مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا بررسی واندازه گیری شده است . تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و با روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است و هدف این تحقیق بررسی نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در توسعه مزیت رقابتی است بدین منظور نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک با سه شاخص آموزش و رفتار و جامعه پذیری منابع انسانی بر مزیت ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان در سازمان طراحی مهندسی نورهان صنایع تدوین و تنظیم گردیده است. برای این منظور فرضیه های این پژوهش در یک چارچوب نظری منتج از بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است. ...