عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2728

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم توجه به مقوله بهره برداری مناسب از منابع آب و تاسیسات آبی باعث هدر رفتن سرمایه های اولیه شده و سود پیش بینی شده را تامین نمی کند. این موضوع باعث پیچیدگی امر برنامه ریزی، طرح و بهره برداری منابع آب شده و نیاز به طی یک فرآیند منطقی را جهت تصمیم گیری ایجاب می نماید. مدل های ریاضی ابزاری هستند که تصمیم گیری در مورد نحوه طرح و بهره برداری منابع آب را تسهیل می کند. در سال های اخیر استفاده از مدل های بهینه سازی و شبیه سازی در مدیریت مخازن آب به طور چشمگیری گسترش یافته است. برای ...

آب شیرین کن های مختلفی در سطح جهان از نظر انرژی مصرفی ، هزینه سرمایه گذاری و ... مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از بین این روش ها که از انرژی های نو بهره می گیرند، استفاده از کلکتور های سهموی خطی جهت تامین انرژی آب شیرین‌کن‌های MED به منظور شیرین سازی از آب دریا از جمله کم هزینه‌ترین این روش ها به شمار می آید ولی فناوری بالای کلکتورهای سهموی خطی باعث عدم توسعه فراگیر آن ها شده است. از جمله این پچیدگی‌ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: - نیاز به پوشش با جذب بالا و نشر پایین بر ...

به منظور شبیه سازی برجهای مجهز به صفحات چرخان از فرآیند انتقال جرم استون از فاز پیوسته آب به قطرات ماده دی کلرودی‌اتیل‌اتر سود جسته شده است . در زمینه "آب پویایی " محاسبه‌های پدیده طغیان انجام و به منظور تعیین "اختلاط محوری "فازها معادله‌ای که بر اساس روش تزریق پویایی ردیاب بدست آورده شده است مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. تعیین سرعت دوران واقعی محور مرکزی برج بر پایه محاسبه دو "حد پایین و بالای سرعت بحرانی"ودر نظر گرفتن درصد مطمئنی از حد پایین سرعت بحرانی (120 درصد)انجام می‌یاب ...

امروزه مدلهای شبیه‌سازی در بسیاری از زمینه‌های تحقیقاتی، کاربردهای فراوان دارند. معمولا این گونه مدلها به منظور ارزیابی نحوهء عملکرد سیستمهایی به کار گرفته می‌شوند که در آنها عوامل تصادفی وجود دارند. اینگونه عوامل تصادفی از طریق متغیرهای تصادفی متعدد و در قالب توزیعهای احتمالی مشخص به نحو پیچیده‌ای با یکدیگر در ارتباطند. نظر به اینکه فرموله کردن صحیح ریاضی سیستمهای با عوامل تصادفی دشوار است (و یا اینکه اگر امکان فرموله کردن صحیح ریاضی آنها باشد از طریق تحلیلی قابل حل نیستند) ...

طراحی تغذیه برای مهندس ریخته‌گر اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش فرایند تغذیه در انجماد قطعات ریختگی با استفاده از علم شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت محل تشکیل حفره انقباضی و قابلیت مذاب رسانی تغذیه پیش بینی می‌شود. در ابتدای امر، دما در نقاط مختلف قطعه شبیه سازی شده و سپس با استفاده از مدل‌های ریاضی، محل حفرات انقباضی نیز شبیه سازی می‌شود بهدیهی است در صورت مشاهده حفره در قطعه، پارامترهای مربوط به شکل قطعه و یا تغذیه تغییر می‌یابند تا قطعه بدون حفره انقباضی حاصل ...

در این مقاله نتایج آزمایشگاهی شرایط تشکیل رسوب آسفالتین در دو حالت تخلیه طبیعی از مخزن و تزریق گاز به آن در شرایط ایستا با استفاده از بسته نرم افزاری ‏‎»‎‏ ‏‎WINPROP‎‏‏‎«‎‏ که محصول شرکت کانادایی ‏‎»‎‏‏‎CMG‎‏‏‎«‎‏ می باشد شبیه سازی شده است. بسته نرم افزاری مذکور بر اساس مدل جامد و با استفاده از معادلات حالت کار می کند. در این بررسی معادله حالت پنگ رابینسون به کار گرفته شده است. موفقیت این روش براساس شکستن سنگینترین جزء سیال به دو جزء رسوب شونده و غیر رسوب شونده می باشد. نتایج ...

در طراحی سیستم کنترل توربین بادی، دو هدف عمده مدنظر قرار می گیرد که این اهداف عبارتند از کاهش بارهای دینامیکی بر روی محور روتور، پره ها و سیستم انتقال قدرت، کنترل تولید توان الکتریکی در محدوده وسیعی از سرعتهای باد. تحلیل دینامیکی و شبیه سازی توربین بادی از عوامل مهم در طراحی سیستم کنترل توربینهای بادی می باشد. در این مقاله به منظور ارائه چگونگی روش شبیه سازی، ابتدا معادلات حرکت استخراج شده و سپس با حل مناسب آنها، چگونگی رفتار حاکم بر سیستم تعیین می شود. شبیه سازی با استفاده ا ...

در این مقاله، روش تفسیر نتایج شبیه سازی نظام های گسسته با استفاده از شبکه عصبی و یادگیری نظارت شده به عنوان روش یادگیری ماشین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحقق این کار، مجموعه ای از داده های واقعی متشکل از زیر مجموعه نمونه گیری از بخش اطلاع رسانی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز فراهم آمد و نظام اطلاع رسانی این کتابخانه با استفاده از اطلاعات فراهم آمده، توسط برنامه ای که در محیط ‏‎GPSS/H‎‏ نوشته شده، شبیه سازی شد که نتایج آن به عنوان ورودی برای تعلیم شبکه عصبی هوشم ...

چگونگی سیلان آلیاژهای آلومینیم- سیلیسیم و چدن خاکستری در داخل سیستم خاصی از فیلتر، شامل ورودی وخروجی مذاب، تله حباب گیر و فیلتری سرامیکی- اسفنجی با تخلخل ppi 20، و با به کارگیری دستگاه فیلمبرداری با اشعه ایکس مطالعه گردید. سه مدل فیلتر نیز جهت شبیه سازی شرایط سیلان در داخل سیستم فیلتر بکارگرفته شد تا نتایج آنها با شرایط عملی مقایسه شوند. با وجود به کارگیری راهگاه بارریز بلند در طی آزمایشات و بالطبع انتظار جریانی با سرعت زیاد از مذاب، نتایج عملی و شبیه سازی هر دو حاکی از حضور ...