عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 700

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تخقیق بررسی رابطه احتمالی بین سطح مهارت زبان خارجی (Foreign Language Proficiency) و ساختار مهارت زبان خارجی بود. تعداد 314 زبان‌آموز مونث و مذکر که عمدتا دانشجویان رشته‌های زبان انگلیسی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند در این تحقیق شرکت کردند. از لحاظ سطح مهارت زبان خارجی شرکت‌کنندگان بسیار با هم متفاوت بودند، (75 نفر سطح پیشرفته، 113 نفر سطح متوسط، 126 سطح مقدماتی). کلا 36 عدد تست مناسب و روا در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . در هر سطح یک مجموعه 12 ...

مطالعه و تجزیه و تحلیل ((نوع نثر)) در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصین قرار گرفته که این موضوع بعلت توانایی ((نوع نثر)) در راستای دسته بندی متون و تعیین نمودن مشخصه های انواع آن می باشد. این مشخصه ها در هر دو ساختار دستوری و کلامی متون وجود دارد. مطالعات اخیر بیشتر خصوصیات کلامی را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخصه های دستوری که خیلی بیشتر مطالعه شده اند. ((مقدمه مقالات علمی)) در چارچوب ((تجزیه و تحلیل نوع نثر)) بطور وسیع مورد پژوهش قرار گرفته و در هر دو سطح ساختار دستو ...
   
پژوهش حاضر براساس یک طرح آزمایشی چهار گروهی بر روی 40 نفر از دانش‌آموزان سال دوم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان نمونه مردمی پسرانه دانشمند اجرا گردیده که هدف آن ارزیابی اثربخشی سه الگوی راهبرد یادگیری لغات و مفاهیم متون انگلیسی بوده است . الگوهای مورد آموزش شامل الگوی مبتنی بر بافت واژه، الگوی مبتنی بر بافت جمله و الگوی مبتنی بر بافت متن است که با یکدیگر و با الگوی بدون راهبرد مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. از هر چهار گروه خواسته شد، یک متن انگلیسی یکسان را خوانده و کلمات ناآشنای آن ...