عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بازنویسی به عنوان روشی از بازخورد غیرمستقیم بر بهبود کاربرد حروف اضافه در نوشتار انگلیسی آموزان ایرانی در دبیرستان‌های دولتی و آموزشگاه‌های خصوصی زبان انگلیسی و همچنین تفاوت میزان این تاثیر بر دو جنسیت پسر و دختر در این دو محیط آموزشی انجام گرفت. این مطالعه با توجه به ضرورت و اهمیت مفهوم بازخورد در یادگیری زبان خارجی از دیدگاه محققان بسیاری انجام شد. بدین منظور، پس از گرفتن آزمون OPT جهت همگن سازی گروه شرکت کنندگان، 80 دانش آموز در مدارس د ...

چکیده هدف این پژوهش بررسی توانایی متغیرهای استراتژی های زبان گفتاری، آگاهی فراشناختی، بیم از برقراری ارتباط شفاهی در پیش بینی مهارت گفتاری است. ۱۴۰ دانشجوی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی حاضر دردانشگاه شهید باهنر، آزاد و پیام نور کرمان در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استراتژی های زبان شفاهی (ناکاتانی، ۲۰۰۶)، آگاهی فراشناختی (شرا و دنیسون، ۱۹۹۴) و گزارش شخصی اضطراب هنگام ارتباط (مک کراسکی، ۱ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش موجود در معلمان زبان انگلیسی نسبت به مسئله استقلال فراگیر در امر یادگیری بوده است. در همین راستا، نگرش ۱۲۰ معلم زبان انگلیسی از هر دو جنس مرد و زن با استفاده از پرسشنامه طراحی شده توسط آقایان بورگ و بوسعیدی (۲۰۱۲) مورد مطالعه قرار گرفت. استقلال در یادگیری شامل ابعاد پیش رو است: جنبه های فنی استقلال فراگیر، جنبه های روانشناختی آن، جنبه های اجتماعی آن، جنبه های سیاسی آن، نقش معلم در استقلال فراگیر، ارتباط میان استقلال فراگیر و موقعیت های فرهنگی گ ...

این تحقیق شامل چهار فاز تحقیقاتی بود. در فاز اول به منظور ارائه مدلی برای نگرش نسبت به هنجارهای زبانی زبان انگلیسی از روش تحقیقاتی، مراجعه به منابع کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان آموزش زبان استفاده شد. در فاز دوم تحقیق به منظور سنجش نگرش زبان آموزان و معلمان ایرانی به هنجارهای زبانی زبان انگلیسی و صحت مدل ارائه شده در فاز اول تحقیق پرسشنامه هایی طراحی شدند. برای تایید روایی و پایایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. در فاز سوم تحقیق حاضر به منظور سنجش ن ...

تبیین اندیشه های زبان شناختی شیخ طوسی و نشان دادن تاثیر دیدگاه وی در برداشت های او از آیات متن مقدس از اهداف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر نقد شیخ طوسی بر آرای دانشوران باستان و مسلمان پیرامون منشا زبان که بدنبال ارتباط موضوعی برخی از آیات متن مقدس با پدیده ی زبان در تفسیر تبیان بیان گردیده، کشف و بررسی گردید. معرفی دیدگاه زبان شناختی شیخ طوسی پیرامون منشا زبان، تحلیل شروط انعقاد کلام در زبان بر اساس دیدگاه زبان شناختی او، شناخت شیوه ی بررسی واژگان متن مقدس، شناخت نقش عوامل م ...

یادگیری لغت همواره یکی از مهمترین مسائل مربوط به معلمان و یادگیرندگان زبان های خارجی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نظریه آموزش بصری بر گسترش و بخاطرآوری واژگان انگلیسی زبان آموزان ایرانی در قیاس با ترجمه ی مستقیم، صورت گرفته است. چهل نفر از زبان آموزان خارجه زبان انگلیسی سطح متوسط در موسسه پیشرو دانش نوشهر انتخاب شدند تا در این مطالعه شرکت کنند. ابتدا یک آزمون تعیین سطح آکسفورد برگزار شد تا اطمینان شود که تمامی دانش آموزان در یک سطح از مهارت قرار دارند. سپس سی نفر ا ...

تدریس انگلیسی در دوره ای که به آن جهانی سازی یا دوره جهانی محلی میگویند، دیدگاههای متفاوتی را در خصوص هویت حرفه ای معلمان زبان انگلیسی مطرح کرده است. گسترش سریع علوم بین رشته ای میتواند این هویت را از گذشته تا حال و آینده متغیر سازد. این مطالعه بر آن بود تا مفاهیم هویت حرفه ای معلمان را در محیط انگلیسی های جهانی با هدف نشان دادن انواع نُرم های حرفه ای که میتوانند درون هر یک از انواع این انگلیسی ها باشند، به بحث بگذارد. همچنین این مطالعه بدنبال آن بود تا وابستگی های احتمالی بی ...

امروزه چندزبانه بودن اشخاص و یا یک جامعه زبانی موجب افزایش علاقه افراد در حیطه-هایی چون یادگیری زبان سوم شده است. در این خصوص، نظریه بهینگی که یکی از جدیدترین مدل‌های آواشناسی است، جایگزین مدل‌های گشتاری پیشین شده؛ اما در زمینه یادگیری آواشناسی زبان سوم چندان به‌کار گرفته نشده است. هدف از این پژوهش بررسی بهینگی یادگیری ساختار آخر هجای زبان فرانسه (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) انگلیسی زبان (زبان دوم) می باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر به بررسی انتقال خوشه‌های صامت پای ...

برای پیشرفت زبان آموزان در زبان مورد نظر، ارایه ی داده های قوی و منقبس شرطی مهم تلقی میشود. به همین منظور، هدف این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری فیلم در شکل گیری منظورشناسی زبان آموزان از طریق تحلیل الگوهای استفاده از روش های عذرخواهی و درخواست بود. به زبان دیگر، این پژوهش مقایسه گروه آزمایشی و گروه شاهد را در تنوع استفاده از الگوهای عذرخواهی و درخواست قبل و بعد از تماشای فیلم مورد بررسی قرار داد. برای انجام این کار، 37 زبان آموز در محدوده ی سنی 21 تا 25 در یک موسسه زبان های خار ...