عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1327

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از راههای تحقیق موفقیت یا عدم توفیق طرحها، ارائه باز خور در مورد تحقیق اهداف از پیش تعیین‌شده آن طرح می‌باشد. طرح ایجاد کارگاه‌های صنایع روستایی که یکی از اهداف عمده آن بهبود وضعیت اقتصادی روستائیان است ، نیز از این امر مستثنی نبوده و می‌بایست تاثیرات آن در اقتصاد روستایی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد تا روشن شود که آیا این صنایع توانسته‌اند سطح زندگی افراد روستایی را بهبود بخشد؟، درآمد آنها را افزایش دهد؟، مهاجرت آنها را به شهرها کاهش دهد؟، وضعیت اقتصادی روستا را بهتر کن ...

فرهنگ فعلی مردم لات‌محله که با فرهنگ گذشته آنان در یک برش بلندمدت (چهل پنجاه ساله)، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت ، روشن نمود که نظام فرهنگی آنان بنا به مقتضیات دستخوش تغییر و تحول گردید و به قول مولانا: هر نفس نو می‌شود دنیا و ما، بی‌خبر از نو شدن اندر بقا تغییرات جمعیتی که خود یکی از عوامل مهم تغییرات فرهنگی است در روستای مورد مطالعه ما نیز، بی‌تاثیر نبوده است . جمعیت روستای لات‌محله برخلاف سرشماری سالهای 1335 و 1375 نشان‌دهنده کاهش جمعیت است . مهاجرت جوانان به علت گسترش آ ...

طرح‌های هادی روستایی، امروزه در مراکز دهستان‌ها، روستاهای بالای 400 خانوار و روستاهای درحال رشد اجرا می‌شود. روستاهای مستثنا از این قاعده و به‌عبارتی روستاهای کوچک ، دارای هیچ برنامه یا طرحی نیستند. به‌منظور تدوین برنامه‌ای برای روستاهای کوچک با قیمت اندک طرح کالبدی با مطالعات زیر به "استانداری تهران" پیشنهاد و تعداد 10 روستا به‌عنوان نمونه مطالعه شد و در شوراهای مختلف مطرح و مورد تصویب قرار گرفت . با توجه به نتایج طرح فوق، چنین طرحی برای سایر روستاهای کشور اجرا می‌شود: - مطا ...
نمایه ها:
روستا | 

این بانک اطلاعاتی در برگیرنده ایلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و طبیعی آبادیهای کشور بر اساس سرشماریهای مختلف می باشد. بطوریکه دارای حدود 600 عنوان اطلاعاتی برای هر روستا می باشد و دارای قابلیت جستجو و تهیه گزارشات موضوعی و مقایسه ای و محاسبات اماری بر اساس آبادیها و محدوده های تقسیمات کشورزی می باشد ...

اهمیت ساعدی در عرصه ادبیات داستانی ایران، ایجاب می‌کند که آثار او از جنبه‌های مختلف بررسی شود. توجه خاص او به مسائل شهری و روستایی سبب شد تا موضوع شهر و روستا و سنت و مدرنیسم در آثار داستانی او شایسته مطالعه و تحقیق به نظر برسد. در پایان ‌نامه حاضر این موضوع در داستان‌های بلند و کوتاه ساعدی مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان توجه او به مسائل شهر و روستا و نحوه انعکاس سنت و مدرنیسم در آثار داستانی او نشان داده شود. این پژوهش در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده اس ...

پدیده شهرنشینی به عنوان شکل ویژه‌ای از استقرار و معیشت انسانی، پیشینه تاریخی بس درازی در ایران دارد. لیکن شیوه پیدایش و زمنه‌های برقراری انواع مناسبات و روابط موجود آن با دستاوردهای پیرامونی از دید جغرافیایی در کشور ما هنوز گامهای نخستین خود را بر می‌دارد. اگر بپذیریم که شهر جلوه فضایی ایفای نقش‌های اساسی انسانی است ، باید گفت که سهم جغرافیا در تجزیه و تحلیل فضا و مکان و برقراری نظم منطقی و عقلایی برای اعمال مدیریت صحیح انسان در محیط و بر محیط به جای خود محفوظ است و ای ...
نمایه ها:
روستا | 
جمعیت | 
رودسر | 
گیلان | 
شهر | 

آلودگی‌های انگلی از جمله مشکلات بهداشتی در مناطق شمالی کشور خصوصا نواحی روستایی می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت آلودگی به انگل‌های روده‌ای در نواحی روستایی شهرستان تنکابن در فاصله زمانی تیر 1370 تا اردیبهشت 1371 صورت گرفته است . مجموعا 2368 نمونه مدفوع به صورت تصادفی ساده از اهالی 27 روستا در دو منطقه (کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای) و در گروه‌های سنی متفاوت جمع‌آوری و با روش رسوبی فرمالین - اتر و نیز روش گسترش مستقیم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان می‌دهد که ...

باتوجه به روندفزاینده شهری شدن جهان وازجمله ایران درآینده توجه به سکونت گاه های روستایی برای توسعه متوازن و آمایش محیط و نیز بسترسازی شکل گیری جامعه شهری پایدارفردا بسیارضروری و غیرقابل اجتناب است و به منظوررسیدن به بهینه ترین شیوه های مداخله و توزیع عادلانه خدمات توجه به وضع موجود سکونتگاه ها و تعریف اولویت ها درمحورهای مختلف امری لازم است درادبیات طراحی شهری کیفیت فضاها و سکونتگاه ها بسیار مورد بحث قرارگرفته اند و دردیدگاه های متعددی پیرامون مولفههای سازنده کیفیت فضای شهری ...
نمایه ها:
فضاها | 
روستا | 

دراین تحقیق نقش عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در مهاجرت جوانان روستایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در حقیقت از اهداف مهم این تحقیق درک علل و عوامل موثر بر مهاجرت جوانان روستایی ابیانه به شهرهاست. ...
نمایه ها:
روستا | 
شهر | 
جوان |