عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 662

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثر افزودن پودر چربی گیاهی به جیره گوساله های نر پرواری هلشتاین به میزان صفر، 3 و 5 درصد ماده خشک جیره، بر روی غلظت هورمون های ‏‎TSH,T4,T3‎‏ در پلاسمای خون گوساله ها و ماده خشک مصرفی روزانه، افزایش وزن زنده روزانه و ضریب تبدیل غذایی در شرایط گرما و رطوبت بالای استان گیلان در فصل تابستان ، آزمایشی با 12 راس گوساله نر هلشتاین با متوسط وزن بدن 25+-200 کیلوگرم به مدت 84 روز در مزرعه شرکت دامون پرور شهرستان سیاهکل انجام شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که ...

به منظور تعیین بهترین رطوبت برداشت و رطوبت تبدیل جهت کاهش میزان خرده برنج یک آزمایش فاکتوریل 2×3 با چهار سطح رطوبتهای مختلف زمان برداشت (46 تا 28 و 23 تا 25 و 20 تا 22 و 17 تا 19 درصد) و سه سطح رطوبتهای متفاوت زمان تبدیل(17 تا 15 و 14 تا 13 و 12 تا 11 درصد) و با استفاده از لاین 213 در چهار تکرار اجراء گردید و جدول درصد خرده برنج رفتارها تجزیهء واریانس گردید F رطوبت زمان برداشت بسیار معنی‌دار شد و پس از مقایسهء میانگینهای درصد خرده برنج بروش دانکن کمترین میزان خرده برنج مربوط ...

به منظور مطالعه اثر روشهای مختلف ذخیره رطوبت در عملکرد گندم دیم در منطقه اردبیل، سه روش شخم (عامل A) شامل گاوآهن های قلمی، برگرداندارد بدون، بعنوان پائیزه (ذخیره رطوبت) و سه روش حفظ رطوبت (عامل B) مشتمل بر استفاده از یک بار پنجه غازی و بدون پنجه غازی (شاهد) بعنوان عملیات بهاره در یک طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی مطالعه شد. این آزمایش در چهار تکرار در کرتهایی به ابعاد 15*30 متر که هر یک به سه کرتچه به ابعاد 15*10 متر تقسیم شده بود، انجام گردید. از بذر گن ...

یکی از مراحل مهم در فرآیند تولید برنج، مرحله خشک کردن شلتوک است. انتخاب روش صحیح خشک کردن و دقت انجام این کار تاثیر زیادی بر روی کیفیت محصول و میزان ضایعات آن دارد. این امر مهم باعث گردیده تا روش های مختلفی برای خشکاندن محصولات کشاورزی و مخصوصاً برنج، پیشنهاد گردد که وجود خشک کن های مختلف، مبین این مطلب است. هر گاه در این دستگاه ها کنترل لازم بر روی میزان رطوبت نهایی دانه صورت نپذیرد ممکن است رطوبت گیر بیشتر و یا کمتر از حد لازم موجب افزایش ضایعات و کاهش کیفیت شود. عدم کنترل ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
رطوبت | 
توتون | 
سیگار | 
 
برای اجرای این پروژه از یک طرح اسپلیت پلات استفاده می‌شود. کرتهای اصلی شامل درصد رطوبت خاک در چهار سطح 10 ، 20 ، 30 ، 40 سانتیمتر می‌باشد. جهت بررسی اثرات عمق شخم و رطوبت زمن در هنگام شخم واثرات متقابل این دو فاکتور طرح در حداقل 3 سال انجام خواهد شد. در طی عمر طرح خواص فیزیکی خاک و عملکرد اقتصادی مورد محاسبه و روی عملکرد دانه تجزیه واریانس بعمل خواهد آمد. پس از پایان مدت 3 سال تجزیه مرکب جهت بررسی اثرات متقابل سال در شخم ، سال در رطوبت و همچنین اثرات متقابل سال در رطوبت و شخم ...

علل متعددی جهت شکستگی دانه در هنگام سفید کردن ذکر شده است . در این طرح یکی از مهمترین عوامل یعنی اثر نحوه خشک کردن محصول پس از برداشت بررسی شد. این مطالعه که بر روی رقم پرمحصول منطقه (آمل سه) انجام شد پس از کشت 900 متر مربع ، تمامی سطح آزمایشی همزمان برداشت و به چهار قسمت مساوی تقسیم شد. دو قسمت از این چهار قسمت بلافاصله خرمن‌کوبی و شلتوک بدست آمده در سایه (انبار) و آفتار قرار داده شد. دو قسمت دیگر نیز بدون خرمنکوبی ، مانند روش قبل نگهداری شد. از زمان برداشت تا یک هفته بعد در ...
نمایه ها:
شلتوک | 
برنج | 
رطوبت | 

ساخت الکترودهای قلیایی نوع 7018E از نظر فن آوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این الکترودها به دلیل داشتن «مقاومت بالا در مقابل ضربه» در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد و نیز درصد بازیابی مناسب جوش، کاربردهای فراوانی در صنایعی نظیر: نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت سازه ها، خودروسازی، ساخت مخازن تحت فشار و غیره دارند. جذب رطوبت توسط پوشش این الکترودها و عدم استفاده صحیح از آن ها باعث بروز مشکلاتی در فرایند جوشکاری و جوش حاصله می شود. جذب رطوبت توسط پوشش الکترود باعث واکنش با مواد آهن ...