عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
جمع‌آوری اطلاعات کاملی از غذاهای بومی و مرسوم جامعه ایران در قالب اطلس غذایی ایران گردآوری و تدوین می‌گردد و در مرحله بعدی غذاهای که قابلیت راه‌یابی به صنعت برای تولید انبوه را دارند و جنبه‌های اقتصادی و کیفی و کمی خوبی دارا باشند انتخاب و نسبت به طراحی ماشین‌آلات و کسب دانش فنی و فرآیند آن اقدام خواهد شد. هدف نهایی این طرح استفاده بهینه از مواد خام کشاورزی و دامی ، تولید غذای بیشتر کسب دانش فنی و انتقال تکنولوژی ساخت این گونه غذاها به صنایع غذایی جهانی می‌باشد ...

هدف از اجرای پروژه طراحی و اجرای دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه برای کشورهای عضو اکو به منظور ارتقاء دانش فنی و کاربردی شرکت‌کنندگان در زمینه‌های مندرج در بروشور آموزشی ذیربط. ...

چکیده ندارد.

این دستگاه متشکل از یک آیینه تخت و یک سیستم عدسی "ترپیلت " است که بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد. مرحله طراحی به دو بخش اپتیکی و مکانیکی تقسیم می‌شود. در طراحی اپتیکی بعد از تعیین مشخصات و ویژگی‌های دستگاه، اقدام به تهیه نرم‌افزار طراحی عدسی "ترپیلت " شد و نتایج در اختیار قسمت ساخت اپتیکی قرار گرفت . طراحی و اسخت مکانیک نیز به‌طور هم‌زمان انجام شده که در نهایت بعد از طی مراحل اندازه‌گیری، آزمایش و اصلاح، قطعات اپتیکی روی دستگاه نصب گردید و تحت آزمایش نهایی قرار گرفت . مسائل مربو ...

تهیه متوکاربامول در مقیاس آزمایشگاهی این دارو با فرمول شیمیایی -3 (-5 منوکسی فنوکسی)- 1 و 2 پروپان دی ال - 1 - کربامات با نامهای مختلف تجاری نظیر Neuraxin و Lumirelux و غیره به عنوان داروی ضد درد (بیشتر دردهای عضلانی و مفصلی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقطه ذوب این ترکیب 92-96 و حلالیت آن در آب 100 mi / 2.5 g می‌باشد. با توجه به استعلام وزارت بهداشت هدف از اجرای این طرح دستیابی به دانش فنی و تولید این ماده داروئی است و در صورت فراهم بودن شرایط قابل گسترش به مرحله نیمه‌صنعتی و ...

نمونه برداری خاک از مزارع زیرکشت یونجه در 213 نقطه از استان همدان پایان یافته است و موقعیت جغرافیایی محلهای نمونه برداری توسط GPS تعیین گردید. شمارش جمعیت باکتری Sinorhizobium meliloti به روش MPN انجام و نتایج تجزیه های شیمیایی و فیزیکی نقاط نمونه برداری نیز آماده گردیده است. نتایج حاصله تا این مرحله نشان داد که علیرغم مصرف زیاد کودهای ازته در استان همدان، پراکندگی جمعیت سینوریزوبیومهای بومی در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین بخش عمده ای از کارهای مربوط به جداسازی و خالص سازی باک ...