عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2580

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جایگاه و نقش مدارس در پرورش دانش‌آموزان بر کسی پوشیده نیست و انتظار می‌رود که دانش‌آموزان در مدرسه، در محیطی سالم از نظر رشد جسمی، روانی و اجتماعی به کسب علم و دانش بپردازند. این طرح با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیطی و ایمنی مدارس و عوامل موثر بر رعایت بهداشت فردی توسط دانش‌آموزان در سطح مدارس شهر سنندج اجرا گردید و کلیه مدارس در 3 مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از نظر وضعیت بهداشت محیطی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین تعداد 500 دانش‌آموز دختر و پسر کلاسهای چهارم و پن ...

هدف تحقیق، بررسی عوامل مختلف موثر بر تفاهم و یا عدم تفاهم دانش‌آموز و والدین آنهاست . این بررسی، به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه از دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و والدین آنها در مناطق 14 و 15 تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که اختلافات زناشویی عامل عمده در میزان تفاهم فرزند با پدر و مادر خود است . اختلاف سن والدین، اختلاف تحصیلات آن‌ها و سن مادر یا پدر، در اختلافات زناشویی تاثیر گذاشته و سپس بر میزان تفاهم اثرگذار خواهد بود. اختلاف سن پدر و مادر با دانش‌آموزا ...

با توجه به اهمیت علاقه در موقعیت تحصیلی و به منظور سنجش میزان علاقمندی دانش آموزان به تحصیل، این پژوهش تحت عنوان ؛بررسی و مقایسه میزان و علل علاقه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به امر تحصیل؛ انجام شده است. روش تحقیق: توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری: کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع شهر تهران می باشند که چهار منطقه آموزش و پرورش به روش نمونه گیری خوشه ای از میان مناطق بیستگانه آموزش و پرورش مشخص شد. 384 دانش آموز (192 پسر و 192 دختر) از چهار منطقه و از هر منطقه ...
نمایه ها:
تهران | 
نگرش | 
دختر | 
پسر | 

مطالعه حاضر سعی در بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش‌آموزان دوم راهنمایی شهر تهران در فعالیتهای مدرسه دارد و تلاش می‌کند تا تاثیر پنداشت دانش‌آموزان از خود، پنداشت دانش‌آموزان از مدرسه خود، پنداشت دانش‌آموز از اولیای مدرسه و معلمینش و پنداشت دانش‌آموزان از نگرش تربیتی مادر خود را بر سطح مشارکت دانش‌آموزان در فعالیتهای مدرسه‌ای بسنجد. این بررسی براساس دیدگاه نظری جرج هربرت مید انجام شده که طی آن وی معتقد است که مجموعه‌ای از رویکردهای دیگران، تعامل فرد با محیط ا ...

همگام با آخرین نظریه‌ها در مورد تحولات ساختاری نظام آموزش و پرورش ، راهنمایی و مشاوره با نقشی برجسته‌تر از پیش برای مدارس ترسیم شده است . مشاوره و راهنمایی جایگاهی ویژه در تشکیلات آموزش متوسط پیدا کرده است . تحقیقات انجام گرفته بر عملکرد مشاوران بیشتر ناظر به هدایت تحصیلی و رفع مشکلات تحصیلی آنان بوده است . از آنجا که مشکلات عاطفی - روانی نیز از مشکلات مبتلا به دانش‌آموزان می‌باشد و کمتر به آن پرداخته شده، در این تحقیق سعی بر آن است که عملکرد مشاوران در حل مشکلات ...

به منظور بررسی آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش آموزان، برنامه ای جهت آموزش فراشناخت تهیه شد. ویژگی بارز برنامه مذکور تأکید بر آگاهی از فرایند یادگیری است که به دانش آموزان امکان می دهد تا فرایندهای یادگیری خود را شناسایی، هدف گذاری، هدایت و نظارت کنند. نمونه انتخاب شده از بین پسران دانش آموز پایه‌ اول دبیرستان منطقه 11 تهران بودند، پس از انتخاب سه گروه آزمودنی که هر کدام از آنها 30 نفر بودند، گروه آزمایشی به مدت 500 دقیقه از آموزش فراشناختی برخوردار شدند. در گروه د ...

پژوهش حاضر، نقش باورهای انگیزشی را در رفتار کمک‌طلبی و پیشرفت تحصیلی 200 دانش‌آموز پسر پایه سوم راهنمایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار داد. به منظور سنجش باورهای انگیزشی (اهداف تکلیف مدار، اهداف بیرونی، اهداف توانایی نسبی، ادراک لیاقت شناختی و ادراک لیاقت اجتماعی) از پرسشنامه محقق ساخته و مقیاس ادراک لیاقت‌ هارتر استفاده شد. رفتار کمک طلبی (پذیرش و اجتناب از کمک‌طلبی) از طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و برای سنجش پیشرفت تحصیلی، از می ...

هدف: تعیین شیوع استفاده از انواع لنزهای تماسی و میزان آگاهی عمومی مربوط به آن ها در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تهران و تعیین میزان آگاهی اختصاصی استفاده کنندگان از لنزهای تماسی در این جمعیت. روش پژوهش: مطالعه به صورت توصیفی، مقطعی در سال 1379 بر روی 1664 دانش آموز دختر از 22 دبیرستان تصادفی و چندمرحله ای از بین دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی مناطق نوزده گانه تهران انتخاب شده بودند، از طریق پرکردن پرسش نامه در مورد استفاده از لنز تماسی، بین شروع استفاده، علت استفاده، نو ...

به منظور بررسی تاثیر یکپارچه سازی آموزشی بر آگاهی و تغییر نگرش دانش آموزان عادی نسبت به مفهوم نابینا و نابینایی، پژوهش حاضر صورت گرفته است، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر عادی تلفیقی و غیر تلفیقی با نابینا در سطح دبیرستانهای شهرستان یزد در سال تحصیلی 78-77 است که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 60 نفر دانش آموز تلفیقی و 60 نفر دانش آموز غیر تلفیقی با نابینا با گروه سنی 15 تا 30 سال انتخاب شدند، نتایج نشان دادند که آگاهی هر دو گروه از دانش آموزان در خصوص ...