عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پروژه رسیدن به الگویی مناسب جهت جوابگویی به نیازهای متعدد و متنوع دانشجویان است که در محیط خوابگاه با توجه به تغییر شهر و محیط قرار گرفتن در خانوده جدید و بادرنظرگرفتن رفتارها ، روابط و اثرات متقابل محیط و رفتارها ، فضاهایی متناسب با عملکردها ، روابط و روحیه افراد ساکن جهت تربیت انسان متعالی آینده ارائه شود . برای رسیدن به این هدف شناخت و روحیات و خواسته های دانشجویان و توجه به زندگی فردی و اجتماعی او و انجام مطالعات و پیشنهادات روان شناسانه ، جامعه شناسانه و فر ...

درد ساق پا یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی در ورزشکاران است . به منظور بررسی عوامل موثر بر بروز درد ساق پا 130 دانشجو ی رشته تربیت بدنی انتخاب شدند . ...
نمایه ها:
درد | 
دختر | 
پسر | 

با توجه به اینکه پژوهش سنگ زیر بنای توسعه، خودکفایی و استقلال واقعی در هر کشوری است و مهمترین وظایف دانشگاهها رسالت تحقیقاتی آنهاست و دانشجویان دارای حداکثر انرژی به عنوان نیمی از پیکره دانشگاهها جایگاه مهمی را داشته و به دلیل رویکرد ناکافی دانشجویان و متخصصان کشور به تحقیق، مطالعه تعیین علل موثر در عدم اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط دانشجویان، به شناخت محدودیتهای موجود در راه گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش، زمینه را می تواند؛ برای برنامه ریزیهای آینده، در جهت اعتلای کار برای این روند ...

با توجه به اینکه سالانه درصدی از ظرفیت پذیرش دانشگاههای کشور به ایثارگران اختصاص می‌یابد ضرورت بررسی و تعیین نحوهء بهره‌برداری بهینه از این سهمیه برای مسوولان و دست‌اندرکاران آموزش عالی وجود دارد تا در مورد نحوهء برخورد با این موضوع تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. این تحقیق که از نوع "موردی و زمینه‌ای" است با عنوان "بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایثارگر و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی شهر تهران" صورت گرفته، با هدف تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارش ...

تحقیق حاضر سه زمینه در حال گسترش در آموزش زبان را به منظور ایجاد استقلال در فراگیران مورد مطالعه قرار می دهد: استقراء، استفاده از روش فهرستی و خود تصحیحی. بدین منظور 38 دانشجوی رشته آموزش زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه الزهراء در این تحقیق شرکت نمودند. بمنظور افزایش توانمندی های تحلیلی و ارتقاء دانش صریح زبانی، اشتباهات دستوری توسط محقق شناسایی و دانشجویان ملزم به گذر از 4 مرحله: استفاده از فهرست ‏‎Brown Corpus‎‏ بمنظور استقراء الگوهای معتبر،‌ بیان قاعده بکار رفته در جملات ...

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط موثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه‌های آزمایش و گواه بود. جامعه آماری 120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم علوم پزشکی کردستان بودند. نمونه آماری 54 دانشجو که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش آزمون سازگاری دانشجویان (فرحبخش) بود. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک م ...

این مقاله، برای مشخص ساختن وضعیت آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورها به منظور ارزیابی وضعیت موجود برای استفاده در برنامهء پنجسالهء توسعهء اقتصادی- اجتماعی و چشم‌انداز برنامهء دهساله کشور نوشته شده است . در این مقاله، به شاخصهای هدف ، شامل تعداد دانشجو در هر صدهزار نفر جمعیت ، ترکیب دانشجویان بر حسب گروههای آموزش و سطوح تحصیلی و شاخصهای کیفیت ، شامل نسبت دانشجو به استاد، میزان فراغت از تحصیل و هزینه‌های آموزشی، پرداخته شده که ضمن ارائه اطلاعات آماری مربو ...

این گزارش که به منظور بررسی عملکرد آموزش عالی در برنامهء اول توسعه تنظیم شده است . شش موضوع عمده را مورد بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از: 1 - دانشجویان، شامل الف - جمعیت دانشجویی. ب - توزیع دانشجویان بر حسب نوع موسسات آموزش عالی و ج- شاخص تعداد دانشجو در صدهزار نفر جمعیت 2 - پذیرفته‌شدگان شامل، تعداد پذیرفته‌شدگان در گروههای آموزشی طی سالهای برنامهء شیوهء گزینش دانشجو و نسبت پذیرفته‌شدگان به شرکت‌کنندگان در استانها 3 - فارغ‌التحصیلان، شامل توزیع فارغ‌التحصیلان در گروههای آموز ...

این گزارش را گروه علوم اجتماعی موسسهء مطالعات و تحقیقات فرهنگی به سفارش معاونت هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه کرده است . هدف از تهیهء این گزارش ، شناخت مسایل و مشکلات دانشجویان عنوان گردیده تا با تکیه بر آن بتوان برنامه‌ریزی صحیح و مطابق با واقعیتها پی‌ریزی کرد. گزارش مذکور، در سه فصل دیدگاههای معاونان آموزشی و سرپرستان امور دانشجویی در خصوص مشکلات آموزشی و رفاهی، و جمع‌بندی و نتایج تنظیم گردیده است . در این میان، از روش نظرخواهی از دانشجویان، معاونان آموزشی و سرپرستان ...
نمایه ها:
تهران | 
رفاه |