عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1728

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدوده مورد مطالعه به مساحت 17000 هکتار بین 55 درجه و 10 دقیقه تا 55 درجه و 22 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 20 دقیقه و 37 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی واقع گردید که از نظر آب و هوا دارای زمستانهای سرد و مرطوب و تابستانهای گرم و خشک می‌باشد بر اساس آمار 17 ساله بدست آمده در 10 کیلومتری شرق این منطقه میزان متوسط بارندگی سالیانه 450/7 میلیمتر و متوسط درجه حرارت 18 درجه سانتیگراد است . که از نظر رژیم رطوبتی Xeric و رژیم حرارتی Thermic می‌باشد خاکهای موجود در منطقه بر اساس مشاهدات صحرا ...

منطقه مورد مطالعه در حدود 40 کیلومتری شمال آق‌قلا مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد بر اساس آمار 14 ساله ایستگاه هواشناسی اینچه برون که در حدود 15 کیلومتری شرق منطقه مورد مطالعه قرار دارد این منطقه دارای زمستانهای سرد و نسبتا مرطوب و تابستانهای گرم و خشک می‌باشد میزان بارندگی سالیانه در ایستگاه مذکور 181/5 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه آن 17/06 درجه سانتیگراد این منطقه دارای رژیم رطوبتی Aridic و رژیم حرارتی Thermic می‌باشد باستناد بر مطالعات صحرایی و وضعیت مورفولوژی و ژنتی ...

ایستگاه تحقیقاتی محله شمالی به مساحت 42/7 هکتار در فاصله 6 کیلومتری شمال غربی گرگان واقع گردیده بر اساس آمار 10 ساله هواشناسی موجود دارای بارندگی سالیانه 630 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 19/9 درجه سانتیگراد است . بر اساس آمار فوق این منطقه دارای رژیم رطوبتی Xeric و رژیم حرارتی Thermic می‌باشد. خاکهای موجود این محدوده بر اساس مطالعات صحرائی وضعیت مورفولوژیکی و ژنتیکی و نتایج تجزیه‌های آزمایشگاهی طبقه‌بندی شده بطور کلی خاکهای اراضی مطالعه شده در یک واحد فیزیوگرافی دشتهای ...

قسمتی از مطالعات خاکشناسی انجام شده است . پس از انجام کامل مطالعات خاک ، ارزیابی تناسب ارزی برای محصولات مهم زراعی در منطقه با استفاده از اطلاعات مربوط بهخصوصیات اراضی، آب و هوا و نیازهای اقلیمی و اراضی هر محصول در شهرستان ابهر در سطح 50000 هکتار انجام خواهد گرفت . ...

مطالعات صحرایی و پروفیلی به اتمام رسیده و 10 سری خاک تشخیص داده شد و نمونه‌های پروفیل‌های شاهد جهت انجام تجزیه‌های کامل فیزیکوشیمیایی به آزمایشگاه خاک و آب استان تحویل گردیده که پس از اتمام تجزیه‌ها و تفسیر آنها نقشه‌های نهایی و گزارش نهایی در مدت تعیین شده طرح ارایه خواهد شد. ...

مطالعات پروفیلی و صحرایی به اتمام رسیده، 17 سری خاک تشخیص داده شده، نقشه‌های نهایی طرح آماده گردیده است و گزارش نهایی طرح در دست تهیه می‌باشد. ...

مطالعات پروفیلی و صحرایی به اتمام رسیده، 16 سری خاک تشخیص داده شده، نقشه‌های نهایی طرح آماده گردیده، گزارش نهایی طرح در دست تهیه می‌باشد. ...

این دشت در فاصله 35 کیلومتری جنوب‌شرقی شیراز در استان فارس واقع شده است و دارای آب و هوای نیمه‌بیابانی خفیف ، بارندگی سالیانه 238 میلی‌متر و میانگین سالیانه 21/9 درجه سانتیگراد، رژیم‌های رطوبتی و حرارتی Aridic ustic و Hyperthermic است . مواد مادری خاکهای این دشت از سازنده‌های آهکی، گچی است . ...

این طرح به منظور شناسایی انواع خاکها، تعیین استعداد و قابلیت آبیاری اراضی در تابستان سال 1376 به مرحله اجرا درآمد. در ابتدا کلیه عکسهای هوائی منطقه به مقیاس 20000:1 تفسیر، فیزیوگرافی‌ها مشخص و محل حفر حدود 700 پروفیل و مته به فواصل تقریب 750×750 متر تعیین و جهت انجام مطالعات صحرایی آماده گردید. خاکهای منطقه مورد نظر پس از اتمام مطالعات صحرایی در دو رده اینسپتی‌سول و اریدی‌سول در 20 سری خاک براساس کلید تاکسونومی خاک (1994) طبقه‌بندی گردیده است . رژیم‌های رطوبتی خاک زریک و حدفا ...