عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی از این تحقیق بدست آوردن آمار کلی از فراوانی وقوع صدمات وارد بر مفاصل زنان ورزشکار باشگاهی تهران، و بررسی علل و عوامل وقوع آنها در چهار رشته ورزشی والیبال - بستکبال - دو و میدانی و ژیمناستیک می‌باشد. ...
نمایه ها:
مفصل | 
زن | 
تهران | 

میزان موفقیت در دارو درمانی بیماران و رسیدن به سلامتی مطلوب ، فرایند پیچیده‌ای است که مستلزم شناخت بیماری و تجویز داروی مناسب مب‌باشد و در این میان نقش پزشک و داروساز اهمیت اساسی دارد. شناخت داروها، اثرات آنها، سرنوشت آنها در بدن و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در هدف رسیدن فرایند درمان لازم می‌باشد. از طرفی آگاهی از آخرین دستاوردهای علوم پزشکی که پیشرفت روزافزونی دارد، نیز در راستا ضرورت دارد. در سیر درمان بیماری‌های یک بیمار احتمال نیاز به مصرف همزمان چند دارو وجود دارد (Po ...

نتایج حاصل از انجام آزمایشات فشار آب در خاکهای آبرفتی اطراف تونلهای خط یک متروی تهران نشان می‌دهد، در شرایطی که خاک از استحکام کافی برخوردار باشد، می‌توان از روش لوژون، که عموما در سنگ کاربرد دارد، جهت ارزیابی نفوذپدیری خاک نیز بهره گرفت . همچنین با تفسیر جدید ارایه شده از منحنیهای P-Q حاصل از آزمایشات فشار آب در خاکهای آبرفتی پشت پرده آب‌بند تونلها، می‌توان به میزان موفقیت‌آمیز بودن تزریق پی برد. به منظور ایجاد یک معیار جدید، روشهای تئوریک موجود برای تعیین شعاع موثر تزریق مو ...

تعداد 50 نفر سالمند مرد ساکن خانه سرا و 50 نفر ساکن منزل به طور تصادفی از جنوب شهر تهران انتخاب گردید. نتایج داده های به دست آمده از دو گروه نشان داد که سالمندان ساکن خانه سرا از لحاظ سطح تحصیلات از سالمندان ساکن منزل در جنوب شهر تهران پائین تر هستند و از لحاظ وضعیت خانوادگی نیز آسیب پذیر می باشند. مقایسه میانگین دو گروه آزمودنی ها در متغیرهای شخصیتی نشان داد که سالمندان ساکن خانه سرا نسبت به سالمندان ساکن منزل کنترل درونی پائین تری دارند و احساس می کنند که زندگیشان تحت کنت ...
نمایه ها:
تنش | 
تهران | 

هدف کلی از انجام تحقیق ، بررسی و توصیف برنامه ها ، نیروی انسانی، تاسیسات و تجهیزات کانونهای ورزشی دختران شهر تهران از دیدگاه مدیران ، مربیان و دانش آموزان و تعیین رابطه بعضی از متغیرها است . ...

این پژوهش جهت بررسی عملکرد نخستین شورای اسلامی شهر تهران با عنایت به جایگاه ویژه تهران در کشور از لحاظ مرکز پایتختی و دیگر شاخصها که باعث شده در همه زمینه ها بعنوان الگو برای تمام شهرها تلقی گردد، تدوین شده است . فرضیه اصلی رساله این است که مهمترین عنصر برای ورود اعضا شورای اسلامی شهر تهران همانا گرایشات و تعلقات سیاسی بود تا تجربه و کارآمدی اجرایی و غفلت از این مهم از طرف شورا زمینه ساز نهایی ناکامی شورا گردید. این مجموعه شامل چهار فصل است : فصل اول تحت عنوان مفاهیم ، شورا د ...
نمایه ها:
تهران | 

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران می باشد . برای بررسی ابعاد سلامت سازمانی ، از الگویی که سلامت سازمانی را به شش بعد ( یگانگی نهادی ، ملاحظه گری ، ساختدهی ، پشتیبانی منابع ، روحیه و تاکید علمی ) تقسیم کرده ، استفاده شده است و جهت بررسی اثربخشی از الگویی که اثربخشی را در شش بعد رهبری ، یاری رساندن به دانش آموزان ، روابط سازنده با اولیا برخورد شایسته با معلمین ، مهارت در ارزشیابی کارکنان و اداره امور مدرسه از دید دبیران می سن ...

مساله اصلی در این تحقیق مقایسه تشریفات ترخیص کالا قبل و بعد از اجرای روش انتخاب مسیر ‏‎Selectivity‎‏و یافتن نقاط ضعف و قوت هر یک می باشد. یعنی آنچه که این تحقیق به دنبال آن است بررسی مقایسه ای تشریفات ترخیص کالا قبل از اجرای روش انتخاب مسیر و بعد از اجرای روش انتخاب مسیر در گمرک غرب تهران ویافتن نقاط ضعف و قوت هر یک می باشد. و آیا اجرای این روش تا چه حد در بهبود امر تجارت و رونق آن موثر بوده است. ...
نمایه ها:
گمرک | 
تهران | 

هدف اصلی و غایی این تحقیق عبارت است از طراحی و تدوین الگوی بهینه برای: 1- جایگاه سازمانی یا استقرار سطح سازمانی دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در سیستم قضایی کشور. 2-ساختار سازمانی متناسب با اهداف و وظایف دادگاههای انقلاب اسلامی. ...