عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
یکی از مشکلات موجود در شهرهای کوچک و بزرگ کشور ما استقرار نامناسب فعالیتهای خدماتی در مناطق مسکونی می‌باشد از سویی کمبود این فعالیتها در برخی از مناطق مسکونی می‌باشد از یکسو کمبود این فعالیتها در برخی از مناطق مسکونی موجب سلب آسایش ساکنین می‌شود و از سوی دیگر فعالیت کنترل نشده واحدهای خدماتی در سایر مناطق مسکونی سبب ایجاد مزاحمت و آلودگی برای شهروندان می‌گردد. بنابراین ضروری است مطالعاتی در خصوص الگوهای مطلوب استقرار کاربریهای خدماتی در مناطق مسکونی انجام شود و ضوابطی برای مک ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.