عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه صنعت گردشگری امروزه به یکی از مهمترین موضوعات مدیریتی شهرها و کشورها تبدیل شده است. از جمله قابلیت های توسعه این صنعت در شهرها, وجود فضاهای سبز شهری است. حاشیه و اطراف رودخانه ها از جمله فضاهای سبز شهرها هستند که به عنوان مکان های تفرجی, از زمانهای دور مورد توجه شهروندان و گردشگران جهان, بوده اند. رود دره کن در غرب تهران, طولانی ترین و یکی از بزرگترین مسیل های شهر تهران, و از دیرباز محل تفریح و گردشگاه شهروندان تهرانی بوده است. لیکن نبود یک برنامه ریزی منسجم و کارآمد در ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر اساس برنامه ریزی چند بعدی بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر پایه‌ی اول دبستان در شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش علی ـ پس رویدادی (مقایسه‌ای) بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای تعداد 50 دانش آموز دختر پایه اول دبستان از دو مدرسه دولتی آموزش و پرورش منطقه 6 شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. از این تعداد 25 نفر دوره پیش از دبستان را بر اساس برنامه ریزی چند بعدی گذرانده بودند و 25 نفر دیگر این دوره ر ...

هر نوع از کاربریهای شهری دارای ویژگیهای ترافیکی خاص می باشد. تغییراتی که به واسطه برنامه ریزی حمل و نقل شهری صورت میگیرد، به طور کلی در بافت شهر نمود عینی می یابد.این نمود شامل ارتقا و تنزل بافت کالبدی شهر به واسطه، بهسازی، نوسازی، تعریض و ایجاد معابر جدید می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات برنامه ریزی حمل و نقل شهری بر اصلاح بافت کالبدی شهری، منطقه 8 شهرداری تهران مورد مطالعه قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. به منظور انجام پژوهش ضمن ...

امروزه گردشگری و جذب توریست به عنوان یکی از منابع اقتصادی خصوصا در کشورهای دارای سابقه فرهنگی و اماکن جاذب سفر متعدد، مورد توجه قرار گرفته است. در این بین، توسعه سامانه‌های مبتنی بر رایانه به منظور ارائه اطلاعات در خصوص مراکز توریستی و هم چنین تسهیل کسب اطلاعات لازم توسط شخص توریست، به طور روزافزونی گسترش یافته است. انتخاب بهترین مکان و تعیین بهترین مسیر جهت بازدید از مکان های منتخب، هدف اصلی در برنامه ریزی گردشگری می‌باشد. اگرچه سامانه های مختلفی جهت برن ...

استفاده از منابع انسانی برتر به عنوان سلاحی رقابتی در بهبود عملکرد سازمانی بطور حتم بعد جدیدی در مدیریت منابع انسانی به شمار می آید. تحولات اجتماعی محیط عملکرد سازمان و تغییرات مستمری که در اهداف،‌وظایف،‌ نوع فعالیت ها و تکنولوژی انجام کار صورت می گیرد، سازمان را ملزم می سازد تا نسبت به برنامه ریزی و برآورد نیازهای مداوم منابع انسانی برای دسترسی به اهداف استراتژیک خویش اقدام کند. لذا این پژوهش در پی پاسخ دادن به این سئوال است: آیا چگونگی اجرای برنامه ریزی، جذب و تأمین نیروی ...

مدیریت اقتصادی جنگل همواره برای توسعه و رفع نیازهای داخلی هر کشور بخصوص تقاضای چوب بسیار مهم و ضروری بوده است. به طور حتم بار اصلی رفع این نیاز چوبی، بر دوش جنگل‌های داخلی آن کشور است. بازار چوب کشور ایران نیز در در طول قرن حاضر همواره با نوسانات فراوانی روبرو بوده است. در این میان دانستن متغیرهای اصلی و عوامل تاثیرگذار بر روی آنها برای داشتن یک برنامه‌ریزی بهینه در آینده می‌تواند کارگشا باشد. به همین منظور در تحقیق حاضر بررسی وضعیت بازار چوب کشور ایران و تعیین برداشت بهینه ا ...

هدف از پژوهش حاضر آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی مبتنی بر قصه درمانی به کودکان مبتلا به اختلال ADHD-C می باشد. بدین منظور تعداد 20 کودک مبتلا به این اختلال در گروه سنی 8-11 سال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. سپس دو گروه توسط پرسشنامه‌های پرخاشگری، SNAP-IV و خرده آزمون مازهای وکسلر و نیز آزمون‌های رایانه‌ای برج لندن و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 15 جلسه آموزش کنش‌های اجرایی را توسط رویکرد قصه د ...

هدف از انجام این پژوهش«مطالعه و بررسی موانع برنامه ریزی ورزش بانوان در ایران» بود. روش پژوهش کیفی و اکتشافی- توصیفی، از نوع هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران طرح و برنامه و مسئولان وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش بانوان، کارشناسان متخصص و نواب رئیس بانوان در فدراسیون ها در تهران بودند، که در مجموع 29 نفر را تشکیل می دادند. ابزار اندازه گیری این تحقیق مصاحبه عمیق( گفتگوی هدفمند) بود که در سال 1390 در میان جامعه آماری به بحث و گفتگو پرداخته شد. برای تعیین روای ...

انواع برنامه ریزی و مدل های ان، نوع نظام رفاهی درجهان و تمایز و مشابهت های ان با مدل رفاهی در ایران، از مسایل مهمی است که می تواند به شناسایی مبانی فکری، نظری، رویکردها، اهداف و ارزیابی این مدل ها کمک کند.سوال اصلی ما در این تحقیق این است که نظام برنامه ریزی رفاه در ایران به کدام مدل رفاهی شباهت و نزدیکی بیشتری دارد ؟در این تحقیق،به شناسایی انواع مدلهای برنامه ریزی می پردازیم. به همین منظور در فصل اول، به طرح مساله،ا هداف تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهمیت موضوع و پیشینه تحقیق ...