عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر استفاده از روشهای ایمنی بخصوص ایمنی سلولی در تشخیص بیماری کیست هیداتیک و همچنین تعیین الگوی سایتوکینی بیماران مبتلا به کیست هیداتیک و مقایسه آن با الگوی سایتوکینی افراد سالم می‌باشد. ...
نمایه ها:
پادگن | 
ایمنی | 
سلول | 

در این پایان نامه سعی شده است که علاوه بر لیست گیاهان موثر بر سیستم ایمنی ، نام ماده موثره ، خلاصه ای از خواص فارماکولوژیکی و موارد مصرف آنها جمع آوری شده و سپس فرآورده های مهم دارویی با منشا گیاهی در این رابطه مورد بررسی قرار بگیرند . در پایان ، لیست فرآورده های موثر دیگر با منشا طبیعی ( ولی غیر گیاهی ) نیز آورده شده است . ...

405 نفر از کادر بهداشتی بیمارستان‌های امام‌خمینی، شریعتی، بقیه‌الله‌اعظم و دی را که واکسیناسون هپاتیت بی را بطورکامل دریافت کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دادیم. نوع مطالعه مقطعی و زمان انجام مطالعه زمستان 77 و بهار 78 بود. افراد دارایشرای زیر از مطالعه حذف شدند. 1- 16 نفر از نظر تیتر‏‎HBC‎‏ مثبت بودند.2- کلیه افرادی که بیش از سه دوز واکسن دریافت کرده بودند3- کلیه افرادی که سابقه دریافت ‏‎HBIG‎‏ داشتند 4- کلیه افرادی که بیش از 36 ماه از آخرین دوز واکسن آنان می‌گذشت5- بیش از 50 ...

بیماریهای عفونی مهمترین مسئله بهداشتی در دنیا و خصوصا در کشورهای در حال توسعه و عقب‌افتاده می‌باشند. از بین این بیماریها، عفونتهای دستگاه‌های گوارشی و تنفسی مهمترین آنها می‌باشند. در طی سال 1990 عفونتهای مجرای تنفسی تحتانی بزرگترین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و صنعتی بوده و لذا، سالانه میلیونها دلار هزینه درمان این بیماران می‌شود. در این راستا، ما بر آن شدیم تا از طریق مخاط بینی و استنشاق واکسن، شاید بتوانیم مصونیت لازم را در برابر عوامل بیماریزا در موش سوری بوجود ...

در تحقیق حاضر از 240 قطعه جوجه یک روزه (نر و ماده) سویه راس 308، در 5 گروه و 4 تکرار، هر تکرار شامل 12 قطعه جوجه در طرحی کاملاً تصادفی استفاده شد. گروهها شامل، شاهد (جیره پایه) و سایر گروهها شامل جیره پایه به علاوه 1% ، 2% ، 3% ژل آلوئه ورا و جیره پایه به علاوه 100 گرم آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین در 1000 کیلوگرم جیره پایه بود. در 14، 28 و 42 روزگی تغییرات میزان آلبومین و آنزیم ALP گروهها معنی دار نبود. تغییرات مقادیر پروتئین تام و گلوبولین در 14 روزگی معنی دار، و در سنین 28 و ...

آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید‌آمینه‌ی ال-‌ترئونین در جیره‌ی بر پایه‌ی گندم در بلدرچین ژاپنی بر عملکرد، ارزیابی پاسخ‌‌های ایمنی و مرفولوژی روده‌ی کوچک انجام گرفت. تعداد 108 قطعه بلدرچین یک روزه به طور تصادفی بین 6 تیمار آزمایشی و 3 تکرار توزیع شدند. جیره‌ی پایه بر اساس گندم، بدون افزودن ال_ترئونین بود و سایر جیره‌ها‌ی آزمایشی با افزودن سطوح 6/0، 2/1، 8/1، 4/2 و 0/3گرم در کیلوگرم ال-ترئونین تهیه شدند. افزایش سطوح ال-ترئونین به جیره‌ی پایه موجب افزایش معنی‌دار ...
نمایه ها:
ایمنی | 

طراحی هندسه مناسب راه‌ها جهت افزایش ایمنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و درواقع در این تحقیق، ایمنی از طریق هندسه جاده و به‌خصوص قوس افقی و همچنین مقدار عرض، جنس و شیب عرضی شانه در این قوس‌ها و تأثیر آن‌ها در تصادفات ناشی از سرخوردگی و واژگونی مدنظر قرار دارد. چگونگی ارتباط عرض و جنس شانه در میزان پتانسیل سرخوردگی و واژگونی احتمالی خودرو به‌صورت کمی تاکنون در تحقیقات گذشتگان بررسی نشده است. مسئله اصلی درواقع نحوه افزایش ایمنی از نظر تغییر در ضریب اصطکاک جانبی ، شتاب جانبی ...

این پایان نامه بمنظو بررسی ایمنی بخش واکسن ب ث ژ در نوزادان در هنگام تولد و از سه ماهگی تا شش سالگی در 926 کودک و نوزاد انجام گرفت. در این بررسی نوزادان دربدو تولد بدون انجام تست توبرکولین واکسینه ولی گروه کودکان بالای 3 ماهه پس از انجام تست توبرکولین واکسینه شدند. سه ماه پس از واکسیناسیون مشاهده به عمل آمد. 88.49 درصد نوزادان دارای تست مثبت ولی در گروه کودکان 83% تست مثبت داشتند. ضمنا واکسن فرانسوی دارای اثرات مثبت و بهتری بودند. ...

سرعت وسايل نقليه در شهر غالباً كمتر از خارج شهر است و امكان سبقت گرفتن آنها محدودتر است. از اين رو، ظرفيت عملي جاده هاي شهري غالباً از ظرفيت عملي جاده هاي نظيرشان در خارج از شهر كمتر است. طرح جاده هاي شهري را بر مبناي ظرفيت لازم در ساعات اوج مي ريزند، در حالي كه در طرح جاده هاي خارج از شهر، متوسط حجم ترافيك روزانه مورد نظر قرار مي گيرد. آنچه استفاده از ظرفيت جاده ها را در شهرها محدود مي كند، تقاطعهاست و به همين دليل در طرح آنها براي استفاده مناسب از ظرفيت جاده ها واقع در بين ...