عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با آغاز دوران جدید تاریخ جهانی باپدیده ای جدید بنام غرب مواجه شدیم که هویت ما را در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی وفرهنگی به مبارزه طلبیده است . روایتی ازتاریخ معاصر ما می تواند سرگذشت این مبارزه ورویارویی درعرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی،اجتماعی ان باشد. درعرضه مسایل سیاسی ، فرهنگ سیاسی جایگاه خاصی دارد. تاثیرات غرب دراین حوزه وگرایشات سیاسی متاثر ازان می تواند در شناخت پیچیدگیهای مسایل سیاسی ایران در دوره معاصر بخصوص ازانقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی مفید باشد کاری که درحدو ...

درقسمت اول پژوهش ، قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار(از نظر انجمن بیمارستانهای آمریکا"AHA "، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا "ACLU "و انجمن ملی پرستاری "NLN " که از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته و قوانینی در این رابطه تصویب شده است)مقایسه شده است . در طی بررسی، پژوهشگر به این نتیجه رسید که در قوانین ایران مجموعه منسجمی تحت عنوان (مجموعه حقوق بیمار) وجود ندارد ولی در قسمتهای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، قوانینی در مورد مراقبت ، را ...

افزایش مراکز علمی، تحقیقی و دانشگاهی و گسترش روزافزون تحقیقات در زمینه علوم پزشکی در کشور سبب انباشته‌شدن اطلاعات گردیده است . پراکندگی و عدم وجود نظم در کنترل این اطلاعات موجب عدم دسترسی پژوهشگران علوم پزشکی به اطلاعات می‌شود. با توجه به وجود بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی که جدیدترین نتایج تحقیقات انجام پذیرفته در سراسر دنیا را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند اطلاع‌یافتن از نتایج تحقیقاتی که در ایران توسط محققین صورت می‌پذیرد بدین سهولت انجام نمی‌شود. بنابراین یکی از ...
نمایه ها:
1371-1373 | 
ایران | 

بحث کنترل در دنیای معاصر اهمیت فراوانی یافته است و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی انکارناپذیر است نظارت حیاتی‌ترین عنصر در فرآیند تداوم حمایت و سیستم اجتماعی و اقتصادی می‌باشد بهمین دلیل در پیشرفتهای بشر مفهوم کنترل نقش بسزائی را داشته است و توسعه یافته‌ترین کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و علی‌الخصوص توسعه بمفهوم واقعی در هین حال پیشرفته‌ترین آنها از لحاظ مفاهیم کنترل محسوب می‌شود. لذا بخاطر نشان دادن نقش عامل کنترل و هم چنین بهترین انواع نظارت در رشد و ت ...

پژوهش حاضر به روش پیماشی - تحلیلی و با هدف ارزیابی صفحات وب کتابخانه های دانشگاهی ایران وارائه الگوی پیشنهادی در این زمنیه انجام شد. 13 کتابخانه دانشگاهی تحت وب در ایران براساس فهرست شبکه علمی کشور در دی ماه 1380 به عنوان جامعه پژوهشی انتخاب شد . گردآوری اطلاعات با استفاده از روش مشاهده مستقیم و براساس چک لیستی با 25 مورد سوال صورت گرفت . موارد چک لیست در قالب سه جدول جداگانه با فاکتورهای محتوای صفحه اصلی فاکتورهای جستجو و تحقیق و فاکتورهای امکانات برای جامعه پژوهش مورد ارزیا ...

در این بررسی تطبیقی-توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان های چندکشور شامل آمریکا، انگلیس، هندوستان و نیز ایران با کمک نظریه سیستمی و با ابزارهای گردآوری داده ها شامل بررسی پایگاه های اینترنتی بیمارستان ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از روش کارت امتیازی متوازن مقایسه شد. متغیرهای اصلی در مطالعه تطبیقی عبارت بودند از دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرآیندها، ارتباطات، عملکرد و بروندا ...

هدف این مطالعه، تحلیل تنش سایزموتکتونیکی در ایران است که با استفاده از ساز و کار کانونی زلزله ها انجام می گردد. برای این منظور ما روش تحلیلی آنالیز تنش را برای تعیین تنسور های تنش بکار گرفته ایم. در این تحقیق نزدیک به 1500 ساز و کار کانونی زلزله که در قرن گذشته و از سال 1931 تا 2008 در ایران رویداده گردآوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تنسورهای تنش محاسبه شده نشان می دهد که محور تنش بیشینه در اکثر نقاط ایران نزدیک به افق است (بجز مکران که نزدیک به قائم است). آزیموت ...

در تاریخ معاصر ایران سالهای 1332- 1330 ش/ 1953- 1951م به دلایل متعدد از اهمیت بسزایی برخوردار است. فضای نسبتاً باز سیاسی، فعالیت آزاد مطبوعاتی، رقابت آزاد میان احزاب و گروهها، برخی از ویژگیهای سیاسی ایران در این دوره است. یکی دیگر از جنبه‌های مهم دوره‌ی مزبور جنبش ملت ایران برای ملی ساختن نفت و واکنش دو دولت انگلیس و امریکا در قبال آن است. در طی دوره‌ی فوق، ایالات متحده‌ی امریکا هم به جهت موقعیت سوق‌الجیشی و هم به جهت وجود منابع غنی نفت مترصد حضور گسترده در ایران بود. این کشو ...

اشغال ایران در شهریور 1320 ش و در پی آن تبعید رضا شاه، روی کار آمدن محمد رضا شاه، تشکیل کابینه‌ی فروغی و انعقاد قرارداد اتحاد سه‌گانه بین ایران و روس و انگلیس، روی کار آمدن سهیلی در اسفند 1320ش و بازگشت مجدد قوام به صحنه سیاسی کشور در سال 1321 ش، تحولات سیاسی اجتماعی متعددی را در تاریخ معاصر ایران در پی داشت. در این تحولات عوامل بسیاری تأثیرگذار بودند که باعث به وجود آمدن مشکلاتی مانند بحران نان در کشور شد. با روی کار آمدن سهیلی، کشمکش‌های درونی در ایران افزایش یافت. از طرف ...