عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1896

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود گیرنده‌های H2 در قسمتهای مختلف مری در نمونه‌های حیوانی و به خصوص انسانی هنوز از هر لحاظ در پرده ابهام است . گزارشات محدودی وجود دارد که تماما" براساس حدس می‌باشد و بیان می‌کند که گیرنده‌های H2 در مری وجود دارد و احتمالا" مهاری‌اند. ما برای اولین بار به صورت کاملا" واضح و آشکار عمل مهاری این گیرنده‌ها را در قسمت فوقانی و تحتانی مری در دو نمونه حیوانی (خرگوش و رات نشان داده‌ایم . اما به لحاظ اهمیت وجود و فعالیت آنها را در مری انسان و گربه نیز پیگیری می‌نماییم که ضمنا" نروپ ...

هدف پژوهش بررسی رابطه انسان با آب است . روش پژوهش میدانی است . جامعه آماری از 25 نقطه شهری و روستایی انتخاب شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که ارس مهمترین و پرآب‌ترین رودخانه شمالی آذربایجان است . آب قسمتی از این رودخانه به وسیله کانالهایی به سوی دشت مغان جریان یافته سبب رونق کشاورزی در منطقه کشت و صنعت مغان شده است . دو سد بزرگ یکی در محل قزل قشلاق ماکو و دیگری سد انحرافی میل‌مغان در غرب اصلاندوز به روی این رودخانه بسته شده است آب مصرفی روستاهای مورد مطالعه در ...

دانسته‌های انسان در رابطه با آسمان در استان مذکور گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفته است . ...

یکی از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان است یا به عبارت دیگر، بحث کرامت انسان یکی از مباحث انسان‌شناسی است . در مورد جایگاه و منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. گروهی انسان را به عنوان برترین آفریدگان معرفی کرده‌اند. در این گزارش انسان محور حقائق و ارزشهاست و همهء فعالیتهای علمی و عملی انسان بر محور خود آدمی، می‌گردد. از سوی دیگر در این نظر، تشکیک‌هائی شده است از جمله اینکه این نظر ناشی از خودخواهی انسان است ک ...
نمایه ها:
قرآن | 
کرامت | 
انسان | 
اسلام | 

در بررسی سقط جنین ناشی از بروسلوز در انسان طی حدود دو سال مراجعه به بیمارستان شهید فیاض بخش کرج از تعداد 67 مورد جنین و 302 مورد جفت نمونه‌برداری گردید. از نمونه‌های مزبور در بخش بروسلوز انستیتو رازی کشت اختصاصی بروسلا انجام پذیرفت . در مجموع یک مورد بروسلا از نمونه‌های جنین و یک مورد دیگر از نمونه‌های جفت جدا گردید. باکتریهای جدا شده براساس روشهای بین‌المللی تعیین تیپ شده و هر دو مورد Brucella melitensis تشخیص داده شد. مادری که جنین وی مبتلا به بروسلوز بود دارای عیار بالای س ...
نمایه ها:
انسان | 
جنین | 

طراحی صنعتی زیر بخش فعالیت تولید محصول جدید است و برای روشن شدن جایگاه طراحی صنعتی در کل فعالیتهای صنعتی در این مقاله، انسان و تولید محصول جدید، فرایند تولید محصول جدید، و جایگاه طراحی صنعتی، محصول جدید و توسعه، محصول جدید و سرمایه‌گذاری و در پایان آینده صنعتی به اختصار تشریح شده است . ...

خدا و انسان دو مفهوم محوری در قرآن و عهدین و دو قطب اصلی در مفاهیم‌ این سه متن دینی‌اند. مضامین قرآن و محتوای عهدین انحائی از ارتباط را بین این دو قطب تصویر کرده‌اند. در این رساله، که عنوان آن عبارت است از «ارتباط خدا و انسان در قرآن و عهدین»، سعی بر آن است که اَشکال مختلف این ارتباط گزارش شود و از این طریق مفاهیم و تصورات مربوط به این قلمروِ معنایی در دستگاه مفاهیم قرآن و عهدین با یکدیگر مقایسه شود. هدف این رساله آن است که از طریق بررسی نوع رابطه خدا با انسان و تحلیل مفاهیم ...

ما برای تمیز دادن کارهای مجاز از غیر مجاز و برای رهایی از مغلوب شدن روحانی و طبیعی خود توسط تمدن نوین نیاز به خودشناسی داریم. بررسی اندیشه فلاسفه بزرگ یکی از زمینه های مهم ترویج افکار آنان و بسترسازی مناسب به منظور بهره برداری از آرای آنان در زمان حاضر می باشد. از سویی چون افلاطون به عنوان بزرگترین فیلسوف یونان باستان و یکی از تأثیر گذارترین آن ها در انسان شناسی و اخلاق است بر آن شدیم تا با بیان نظریات او در باب انسان شناسی، غایت مورد نظر او یعنی الهی و جاویدان شدن را که با ...

در این پژوهش ارتباط متقابل خداوند و انسان از منظر مولوی در مثنوی مورد بررسی قرار گرفته است. انسان از آغاز آفرینش و ورود به عالم هستی در ارتباط با خدا بوده و به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه از این ارتباط سود ‌برده است. در جای جای مثنوی‌ اشعاری وجود دارد که می‌توان با بررسی آن‌ها، نظر و دیدگاه مولوی در مورد ارتباط خداوند با انسان را دریافت. البته بیان این نکته لازم است که در برخی موارد اشعاری که مستقیاً بیان‌گر ارتباط خداوند با انسان باشد وجود ندارد و لازم است با نگاهی تیزبینا ...