عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 185

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 و تشکیل جمهوریهای تازه استقلال یافته که بعضی از آنها دارای منابع عظیم انرژی بوده و همچنین رقابت اقتصادی کشورها در مقابل رقابت نظامی و حرکت به سوی ژئواکنومی به جای ژئوپلیتیک باعث گردید بعضی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در این جمهوریها حضور پیدا کنند. حضور کشورهائی همچون آمریکا و اسرائیل در جمهوری آذربایجان نیز از این نوع رقابتها می باشد. حال با این سئوال برخورد می کنیم که آیا حضور کشورهای فرامنطقه ای در جمهوری آذربایجان بر امنیت ملی ای ...

مسأله وابستگی به درآمدها و عواید نفتی از مهم‌ترین مسایل تهدید‌کننده و بحران‌زا در دهه اخیر بوده است که در زمان تشدید تحریم‌های بین المللی علیه ایران به صورتی جدی‌تر مورد توجه قرار گرفت. البته از زمان اکتشاف و استخراج نفت همواره مساله وابستگی نظام سیاسی و اقتصادی به درآمدهای نفتی مطرح بوده و از زمان پهلوی دوم تاکنون، ذیل مساله دولت تحصیلدار مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. مسأله اصلی و دال مرکزی این پژوهش تاثیر وابستگی به درآمدهای نفتی در امنیت ملی ایران است. این نوشتار به ...

از ضروریات اصلی پایداری جوامع، وجود امنیت همه‌جانبه در آنها می‌باشد. دشمنان هر حکومت برای براندازی آن از ابزارها و روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا امنیت و ثبات کشورها را با چالش مواجه کنند. یکی از این روش‌ها و ابزارها در عصر حاضر که به عصر ارتباطات مشهور است، استفاده از فضای سایبر است. جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات و افزایش نقش فضای سایبر در زندگی مردم جهان، سبب شده فضای سایبر یکی از منابع مهم کسب، حفظ و افزایش قدرت ملی به شمار رود. از طرف دیگر، در راستای حفاظت و ارتقای امن ...

فصل اول تحت عنوان « مطالعات قومی: مفاهیم ونظریات»، به بررسی واژه قومیت و نظریات و تعریف های متعددی که پیرامون آن بیان شده، سیر تحول نظری مفهوم قومیت، پیوند آن با نژاد و ماهیت فرهنگی آن و همچنین مسایل مرتبط با امنیت ملی و شکل گیری هویت ملی در ایران می پردازیم. در فصل دوم: « اقوام ایرانی و فرهنگ و تمدن مردمان آن را مورد بحث قرار میدهد. هدف از این فصل آن است تا جایگاه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران در گستره زمانی ومکانی آن روشن شده و نقش مردمان ایران و اقوام ایرانی در ...

روابط ترکیه و ایالات‌متحده امریکا که شروع آن در اواخر قرن هجده بوده دانست. فراز و نشیب زیادی به خود دیده است ترکیه با ورود به ناتو در سال 1956 نه‌تنهابه‌عنوان یک متحد اصلی این سازمان بلکه این کشور نقش مهمی را در ابتکارات استراتژی‌هایمنطقه‌ای امریکا بر عهده گرفت. از زمان فروپاشی شوروی به بعد محور تمرکز روابط ترکیه و امریکا تغییر کرده است. در دوران جنگ سرد محور اصلی روابط امنیتی ترکیه و امریکا نیاز به مقابله با تهدید احتمالی بوده است. اما امروزه تمرکز همکاری امنیتی ترکیه و امری ...
نمایه ها:
امنیت | 

ایران کشوری است با اقوام متعدد که در چهار گوشه کشور قرار دارند و نقش مهمی در امنیت کشور و همبستگی ملی ایفا می کنند. لازمه وحدت ملی در ایران، وحدت و یک پارچگی بین اقوام و دولت مرکزی است. ایرانیان ترکمن که در شمال و شمال شرقی کشور زندگی می کنند از لحاظ نژادی، زبان و ساخت اجتماعی تفاوت هایی با دیگر هموطنان خود دارند، اما این تفاوت ها نتوانسته است مانعی فرا راه تعاملات این قوم با سایر ایرانیان پدید آورد به جز در مواردی که عوامل داخلی و یا خارجی موجب تقویت تضادها و تفاوت های موجود ...
نمایه ها:
امنیت | 
ملیت | 
اقوام | 

این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای این سوال است که : نقاط ضعف و آسیب های سیاستگذاری قومی جمهوری اسلامی ایران چه بوده، اعمال و اجرای این سیاستگذاری ها به ویژه از ناحیه ایل قشقایی چه تاثیری بر امنیت ملی کشور داشته است؟ و همینطور در صدد به آزمون گذاشتن این فرضیه می باشد که : عدم بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی اقوام به ویژه نخبگان قومی و از جمله قشقایی ها مهمترین ضعف و آسیب در عرصه سیاستگذاری قومی از ناحیه جمهوری اسلامی است که ضریب امنیت ملی کشور به ویژه در شرایط گذار و بحرانی را ک ...

ضریب نفوذ فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در ایران در دهه 1380 افزایش چشمگیری داشته، به‌طوری که به متغیری مستقل برای بیان برخی تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل گشته است. این پژوهش به منظور بررسی این موضوع نگاشته شده است که اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلی در عصر فناوری اطلاعات چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1390 خواهند داشت. بنابراین پژوهش حاضر با بهره‌گیری از نظریه‌ی آشوب جیمز روزنا، ابتدا به تاثیر فناوری اطلاعات بر دو پارامترِ خرد و کلان پرداخته و سپس ن ...

آزادی و امنیت دو کلید دستیابی به یک جامع? مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هر کدام از این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق مییابد. از این رو برای حصول هر یک باید راه دیگری را هموار نمود. در این پژوهش ضمن معرفی هر یک از مفاهیم آزادی و امنیت و بر شمردن مصادیق آنها، توجه ویژهای به آزادی بیان در مطبوعات گردیده است. چرا که آزادی بیان از جمله آزادیهای فردی میباشد که بهرهمندی از آن نیازمند وجود دموکراسی و حضور دولتمردان انتقادپذیر است. از آنجا که مطبوعات طیف وسیعی از افراد ر ...