عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3075

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش درصدد پاسخگوئی به این پرسش است که مهمترین عوامل سیاسی و اجتماعی موثر در گروش ایرانیان به اسلام چه بوده و هریک از این عوامل چه نقشی در این روند ایفاء کرده و در مجموع چه ارتباطی با یکدیگر داشته‌اند محدوده زمانی آن تا پایان دوره اموی و محدوده جغرافیایی آن قلمرو دولت ساسانی در آخرین روزهای آن امپراتوری است . بر رغم خواست و نظر ساسانیان ایجاد حکومتی مبتنی بر تمرکز درتمامی ابعاد موجب استمرار بحران در ساختار سیاسی، مذهبی، اجتماعی این نظام و سرانجام سقوط آن گشت چالش های جدی ...

رساله حاضر که در رشته تاریخ گرایش اسلام تهیه شده از نظر محدوده تاریخی از روزگار خلافت عمر (23-13 ه.ق) تا پایان امویان (132-40 ه.ق) را دربر می‌گیرد. با ظهور اسلام در جزیره العرب پیامبر (ص) از اختلافات درونی و تعصبات جاهلی بهره کافی را برده و آنها در جهت وحدت برای پایه‌ریزی حکومت اسلامی و جهاد علیه دشمنان اسلام بکار برد. با رحلت آن حضرت ، جانشینان سعی نمودند که با استفاده از آن عوامل به مرزهای شرقی و شمالی نفوذ و عظمت اسلام را به قدرتهای زمان خویش نشان دهند، لذا خلیف ...

تا‌کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است. اکثر شارحان نهج البلاغه معتقدند که، مراد و‌ منظور انتقاد گرایانه حضرت، درباره زنان، تنها عایشه است که جریان جمل را در زمان خلافت علی (ع) راه انداخت و موجب کشته شدن تعداد زیادی از مسلمین گشت. همچنین برخی ...

در دهه های اخیر افزایش وزن جمعیتی مسلمانان در جوامع اروپای غربی، اذهان را متوجه تمایزات فرهنگی -هویتی آن ها از سایر شهروندان این جوامع نموده است. گرچه این روند به طور مستمر ادامه داشته اما وقوع حادثه یازده سپتامبر و حوادث متعاقب آن بر اهمیت موضوع افزوده است و به گونه ای تمایزات فرهنگی مسلمانان اروپایی را به انفکاک هویتی سوق داده است. در فضای مبارزه با تروریزم، تلقی ناپسند"خرده فرهنگ آشوب ساز" از اسلام، هویت جویی مسلمانان اروپایی را در پی داشت. گرچه مسلمانان جوامع اروپایی به ل ...

معاد از اساسی‌ترین باورهای دو دین اسلام و زرتشت به شمار می‌رود. ساختار باورهای اسلامی در زمینه‌ی معاد با ساختار باورهای زرتشتی، اشتراکات و تفاوت‌هایی دارد. اشتراکاتِ این دو ساختار، سبب شده برخی از پژوهشگران غربی و ایرانی ادعا نمایند که معاد اسلامی از معاد زرتشتی وام گرفته است. یکی از راه‌های سنجش این ادعا، «بررسی تطبیقی معادشناسی در دین اسلام و زرتشت» است که در اینجا با رویکرد تفکیک بین قرآن و روایات در دین اسلام، و بین گاهان (گات‌ها) و متون غیر گاهانی در دین زرتشت انجام می‌ش ...

پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه ندای اسلام در محدوده شبه جزیره عربستان، گستره قابل ملاحظه ای پیدا کرد و با پیروزی های تاریخی مسلمین بر کفار و مشرکین، حوزه اثر اسلام در محدوده ی این شبه جزیره بیشتر نیز می شد و لازم بود تا پیامبر اکرم (ص) با حضور در مکه یک بار دیگر حضور اسلام را به نمایش بگذارد. لذا در سال ششم هجرت به قصد انجام عُمره مفرده عازم مکه شد که با ممانعت قریش مواجه و در نهایت با انعقاد قرارداد صلحی به نام صلح حُدیبیه، زمینه را برای فتوحات بعدی از جمله فتح ...

مقاله ذیل اهمیت تعلیم و تربیت را از دیدگاه اسلام تحلیل و تبیین میکند. نوشتار پیش رو با روش جمع آوری مطالب بهصورت کتابخانه ای)فیش برداری( و با اصل قرار دادن قرآن و احادیث و با استفاده از منابع درصدد پاسخگویی به پرسش هاییمانند ارزش و اهمیت علم،جایگاه معلمین در دین اسلام ،ویژگی های معلمان شایسته و وظایف طالبین علم می باشد . نتیجهاین پژوهش آن است که تعلیم و تربیت ضرورت حیات انسان است و همچنان که فلسفه بعثت پیامبران بر مبنای تعلیم وتربیت بوده است. ...
نمایه ها:
علم | 
تعلیم | 
تربیت | 
اسلام | 

اسلام نظری، زنان را نیم‎ساز پیکره وجودی بشر معرفی نموده و از همین جهت حقوق و تکالیف ویژه‎ای برای ایشان مطرح کرده است. این حقوق و تکالیف، از جانب حضرت حق و از زبان معصومین:بیان می‎شده و طی قرون متمادی، توسط دانشمندان مسلمان تشریح گشته است. سپس، با رسیدن صدای اسلام به غرب و پدید شدن حس کنجکاوی غربیان در شناخت دین مبین، این تفکر ایجاد می‎گشته که در راستای شناخت و الگو پذیری و یا تسلط یافتن بر تمدن اسلامی، باید که اسلام نظری را خوب شناخت. از اینرو گروهی از دانشمندان غربی تحت عنوا ...

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد و چون خداوند آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابت هستند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. همگرایی و واگراییدر اسلام و حقوق بین الملل، مقوله‌ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار می‌رود. این پایان نامه با هدف ب ...