عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد زنان در سن باروری که فرزند نداشته و تحت عمل پیوند کلیه قرار می گیرند رو به افزایش است و هدف، بررسی وضعیت باروری و حاملگی این زنان بعد از پیوند کلیه می باشد. در این مطالعه که به روش توصیفی مقطعی گذشته نگر انجام شده است، 42 مورد بارداری در 31 خانم دارای کلیه پیوندی، مراجعه کننده به درمانگاه پیوند بیمارستان امام خمینی ارومیه، از طریق مطالعه پرونده های سرپائی و بستری، مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، و نتایج آماری توسط نرم افزار Spsswin و HG بررسی شد ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

گذشته از کیفیت آماده سازی کلیشه، در چاپ فلکسو چگونگی چسباندن کلیشه ها روی سیلندر، نقش مهمی در کیفیت و دقت چاپ دارد . نوع چسب و نحوه زیربندی کلیشه و سایر مسایل مربوط به کلیشه چسبانی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. ...

فرض کنیم ‏‎S‎‏یک نیم گروه نیم توپولوژیک هاسدورف و فشرده موضعی باشد و (‏‎S‎‏)‏‎M‎‏ جبر باناخ همه اندازه های بورل منظم کراندار روی‏‎‏‎S‎‏ باشد در این مقاله ما شرایط لازم و کافی برای اینکه (‏‎S‎‏)‏‎M‎‏ دارای یک میانگین باپای چپ توپولوژیک باشد بدست خواهیم آورد ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
غلتک | 
قالی | 
ربات | 
طراحی | 
تار | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 
 
چکیده ندارد.