عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه هدف تحلیل امنیت شبکه در کامپیوترهای کوانتومی است. با توجه به اینکه اصول حاکم بر کوانتوم مکانیک امکان ایجاد امنیت بسیار دقیق را فراهم می آورد ابتدا می خواهیم با اصول حاکم بر اطلاعات کوانتومی آشنا شده و سپس بحث ارسال و دریافت اطلاعات در این فضا و امکان ارسال اطلاعات بی عیب و بدون قابلیت کشف را در این سیستم مطالعه خواهیم نمود. بر اساس اطلاعات بدست آمده امنیت در ارسال و دریافت اطلاعات در این فضا ارزیابی خواهد شد. رمزنگاری در کامپیوتر های کوانتومی بحث بعدی است ...

یکی از جلوه های کوانتومی ابررسانایی، ابررسانائی ضعیف است که آثار جوزفسون نیز خوانده میشود. ابررسانائی ضعیف به رفتاری اشاره دارد که در آن دو ابررسانا با یک اتصال ضعیف به یکدیگر وصل هستند. آثار جوزفسون به صورت ایستا (dc) و ناایستا (ac) دیده شده‌اند. در اثر dc اگر از اتصال ضعیف یا بعبارت دیگر پیوند جوزفسون، جریانی عبور دهیم و چنانچه این جریان به اندازه کافی کوچک باشد، جریان بدون روبرو شدن با مقاومت از اتصال می‌گذرد. در ساخت اسکوئیدها از اثرات جوزفسون استفاده می‌شود. اسکوئید از د ...
نمایه ها:

این تحقیق با بررسی و اندازه گیری بازده مورد انتظار با استفاده از شاخص بتا(?)و مقایسه آن با بازده واقعی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1385 تا1390 ، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد. دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1385 تا 1390 می باشد. جامعه آماری برای این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری 147 شرکت که در پنج سال در بورس فعال بوده اند به روش نمونه گیری غربال گری انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیات ...

متغیرهای مشغله مدیران ،امنیت شغلی ، راهکارهای انگیزشی،فرهنگ سازمانی ،حساسیت و پیچیدگی پروژه ،ساختارسازمانی ،روشهای اجرایی مستند سازی،فشار زمانی ،زیرساخت های فناوری اطلاعات ، دانش سازمانی به عنوان عوامل موثربر توسعه مدیریت دانش و مستند سازی تجربیات ارزیابی شد.نتایج این مطالعه نشان می دهد ، بهبود راهکارهای انگیزشی مدیران بیشترین تاثیر را در توسعه مستند سازی تجربیات مدیران و مدیریت دانش صنعت نفت خواهد داشت. ...

خودانگاره به درکی اشاره دارد که هر فرد درباره خودش دارد(گراب وگراتول 1967،گروف 1996)ودرعزت نفس ما واینکه چه احساسی درباره خود داریم نقش دارد . خودانگاره دیدگاهی است که افراد درباره خود دارند(رانیان 1988)درحال حاضرپژوهش ها نشان می دهند که مصرف کنندگان درموقعیت متفاوت ،خودانگاره متفاوتی نشان می دهندواین فقط به خودحقیقی بستگی ندارد،بلکه به خودآرمانی یعنی آنچه مصرف کننده می خواهد باشد هم بستگی دارد(آکر1999،گولر1991،گرف 1996،سرجی 1982،1986،ساترلند ودیگران 2004،پارکر2009)به روشی مش ...
نمایه ها:

دیودهای نور گسیل به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی و به دلیل کیفیت بالای نور خروجی جایگزین تکنولوژی های پیش از خود شده است. دیودهای نورگسیل مبتنی بر نقاط کوانتومی (QD-LED) به دلیل مهندسی گاف انرژی بر اساس ابعاد ذرات کوانتومی مورد توجه دانشمندان این حوزه قرار گرفته اند. در این پایان نامه QD-LED هایی با ابعاد و ساختار متفاوت ساخته شده و به لحاظ عملکرد هایی چون منحنی جریان ولتاژ- پاسخ فرکانسی و... مورد بررسی قرار گرفته اند. هم چنین مدل سازی مداری برای قطعات ساخته شده صورت گرفته اس ...

در این پایان نامه انواع موجبرهای پلاسمونی را بررسی و تحلیل می کنیم. عمده توجه ما بر مشخصه? محوری میدان موجود در موجبر با تابع هارمونیک e^(in?) مشخص است. مختصه? شعاعی میدان در هر سه ناحیه? فلز ، نافلز ، فلز نیز همان تابع موج بسل مرتبه? اول در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی مسئله با توجه به نتایج بررسی های قبلی و با استفاده از نرم افزار COMSOL و matlab در مورد ماده? عایق و ثابت دی الکتریک آن تعیین شده و نمودارهای دو بعدی و سه بعدی میدان در هر سه ناحیه رسم شده است. سپس بردار مو ...
نمایه ها:

یکی از عواملی که به‌طور روزافزون بر اهمیت آن افزوده ‌شده و شرکت‌ها و سازمان‌ها بنا به آگاهی‌هایی که در ذهن مشتریان نسبت به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد شده است نسبت به آن حساسیت پیدا نموده-اند، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می‌باشد. شرکت ارتباطات سیار ایران نیز با توجه به چشم‌‌انداز خود مبنی‌ بر محبوب شدن برای جامعه، سهامداران، کارکنان و شرکای تجاری از این امر مستثنا نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی نقش مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ارتباطات سیار بر تصویر برند این ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‏بین باورهای معرفت‏شناسی در درس ریاضی در عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی بود. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه‏ دانشجویان ترم ششم به بالاتر دانشگاه صنعتی بیرجند در مقطع کارشناسی بود که در سال تحصیلی94-95 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها 900 نفر بود. برای انتخاب نمونه از روش خوشه‌ای استفاده شد. طبق جدول کرجسی و مورگان، 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب ‌شدند. برای باورهای معرفت‏شناسی از پرسشنامه‏ی باورهای معرفت‏ ...