عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین ویژگی های بازار سرمایه، عدم اطمینان می باشد. افت و خیز قیمت ها و نوسانات بازدهی، سرمایه گذار را نسبت به آینده سرمایه خودنگران می نماید. همه ی سرمایه گذاران در صصد هستند تا بتوانند با رعایت معیارهای موثر در تصمیم سرمایه گذاری و با توجه به ترجیحات شخصی خود، حتی الامکان به بهترین انتخاب های ممکن برسند. قضاوت تصمیم گیرندگان مشتمل بر دانش آنهاست که از طریق واژه های زبانی بیان می گردد. تئوری مجموعه های فازی، انعطاف پذیری مورد نیاز را برای نمایش عدم اطمینان فراهم می ک ...

هدف اصلی نگرش QFD یا خانه کیفیت در طراحی محصول جدید کسب رضایتمندی بالا در مشتری و ترجمه خواسته های مشتری CNs به مشخصه های فنی TRs قابل اندازه گیری می باشد دراین میان برای تشکیل خانه کیفیت بایستی روابط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی محصول را با در نظرگرفتن هبستگی داخلی بین آنها بررسی کرده و در نهایت نیازهای فنی محصول را در خانه کیفیت اولویت بندی کنیم تحقیق حاضر ا زنوع کاربردی است دراین پژوهش یک چارچوب ترکیبی از بسط کیفیت فازی و برنامه ریزی آماری GP برای اولویت بندی نیازه ...

یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمانهایی با چندین محصول مختلف، در نظر گرفتن فاکتورهایی مناسب برای تدوین صحیح سیاستهای کلان سازمان، طراحی خط مشی ها و استراتژی ها می باشند. به عبارت دیگر آنها در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال هستند که با در نظر گرفتن چه معیارهایی، برروی کدام محصولات خود سرمایه گذاری کنند و استراتژی های خود را با تکیه بر کدام محصولات طراحی نمایند. چنین نتایجی برخاسته از مباحث تحلیل پرتفولیو و شاخصهای مرتبط با آن می باشد. شرکتهای فعال در صنعت بیمه جز شرکتهایی می ...

ا GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی ترکیبی از داده های زمین مرجع و سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار مورد استفاده و کاربر توانمندی است که بتواند با بکارگیری داده ها به همراه فناوری فوق به تحلیل مسائل بپردازد. کاربر GIS عموما شامل ذخیره سازی و تجریه تحلیل جامع اطلاعات بر پایه نقشه های جغرافیایی می باشد. با توجه به توانایی های GIS در ترکیب کردن داده های زمین مرجع و نیز با توجه به امکان انجام آنالیزهای پیچیده مربوط به داده های مکانی و غیر مکانی بنابراین GIS به عنوان بهترین وسیله ارزیا ...

الزامات و شرایط حاکم بر محیط فعالیت سازمان ها بیش از بیش آنها را ناگریز به برقراری ارتباط با یکدیگر نموده است، لذا ارتباطات بین سازمانی نقش قابل توجهی در عملکرد سازمان ها ایفا می نماید. این موضوع در زمینه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است و به دلایل متعدد بررسی های مورد نظر قابل پیاده سازی در بخش دولت نمی باشد. قسمت قابل توجهی از مشکلات بخش دولت نیز ناشی از ارتباطات بین سازمانها می باشد. در این مقاله به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرد ...

از آنجا که کمبود منابع آب شیرین در کشور ما بطور اعم و در منطقه همدان بطور اخص محدودیتهایی را برای اجرای برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوجود آورده و از آنجا که استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یکی از روشهای تامین آب مورد نیاز محسوب میشود. در این تحقیق سعی شده تا استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک ضرورت جدی و حائز اهمیت مطرح گردد با توجه به اینکه تاکنون روشهای مختلفی برای استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده ارائه گردیده است، سوال اصلی این تحقیق این است که کدام روش ...

فعالیت‌های تولیدی در شرایط کنونی و طی دهه‌های اخیر با پدیده جهانی شدن و رقابتی سخت فزاینده روبرو شده‌اند. انتقال فعالیت‌های تولیدی از یک رقابت در سطح ملی به یک رقابت در سطح جهانی و توانمندی روزافزون رقابت‌کنندگان حاضر در این صحنه، شرکتهای تولیدی و حتی دولتها را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌های ملی و تولیدی خود نموده است . برای بقا و حضوری موفق در این عرصه رقابت سخت ، شرکتها باید دارای سیستمی از فعالیت‌های تولیدی باشند که به مدد آن قادر به طراحی بسیار سریع محصولات جدید و بهبود س ...

در عصر ارتباطات و اطلاعات طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت جهت اتخاذ تصمیمات بهینه و توانایی دستیابی سریع و به موقع به اطلاعات مربوط به یک برتری رقابتی مهمی - بخصوص در شرایط عدم اطمینان و بحرانی - محسوب می‌شود. این تحقیق با عنوانend; ...
نمایه ها:
بسیج | 

امروزه مبحث انگیزش و تاثیر به سزای آن در موقعیت و شکست سازمانها بر همگان آشکار شده است و در این رابطه پاداش‌های مالی یکی از انگیزاننده‌های بسیار قوی محسوب می‌شود. در بانک رفاه کارگران دستمزد تشویقی به عنوان یک انگیزاننده، در قالب طرح کارانه اجرا می‌شود. از اساسی‌ترین علل رکود و به نتیجه نرسیدن طرح کارانه در هر سازمانی نبود یک سیستم مناسب جهت تخصیص کارانه می‌باشد، که اولا با یک توافق جمعی تمام گروههای ذینفع را منتفع ساخته و ثانیا از یک مدل علمی و سیستماتیک برای اجرای آن استفاد ...