عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخچه پست در ایران را از زمان هخامنشیان تا دوره قاجاریه بازگو می کند. ایران اولین کشوری بود که در زمان هخامنشیان پست را پایه ریزی کرد. در آن زمان ایران کشور وسیعی بود و داریوش برای آنکه بتواند در چنین قلمرو وسیعی را اداره کند(از انجام کشورهایی که الان همسایه ایران هستند در آن زمان جزء ایران بودند)افرادی را تربیت می کند بنام چاپار که این افراد اخبار و اطلاعات را از گوشه و کنار کشور جمع می کردند و به شخص شاه میرساندند همانطور اگر شاه فرمان پیاپی برای هر یک از حکام ولایتی و ای ...

شرح حال وزراء پست از دوره قاجار تا وزرای جمهوری اسلامی ایران- تاریخ تولد- وفات- میزان تحصیلات مشاغل و سیستمهای که عهده دار آن بوده اند. ...

این تحقیق در مورد زندگینامه اشخاصی است که در طول تاریخ انتشار تمبر در ایران در مورد آنها تمبر چاپ گردیده است.تاریخ تولد- وفات- میزان تحصیلات - فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مشاغل و سمتهای که عهده دار آن بوده اند. ...
نمایه ها:
موزه | 
تمبر | 
پست | 

این طرح درصدد آنست که به این مهم دست یابد تا چه حد شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تاسیس تا کنون در جهت تحقق وظایف و کارکردهایی که بروی ایفای آنها تشکیل شده، موفق بوده است با دلایل موفقیت با عدم توفیق چه بوده ، برای موفقیت آتی با توجه به وظایف و ساختار و تشکیلات آن چه باید کرد ، چه راهکارهایی می توان پیشنهاد کرد تا شورا با شناخت نقاط ضعف وقت اجتماعی و موانع موجود بر سه راه تحقق مطلوب و بهینه اهداف وظایفش بتواند برای مرتفع ساختن این موانع و بهبود عملکرد و افزایش اثر بخشی آنها ...

این مطالعه از دی ماه سال 1372 آغاز شد و هدف آن ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود شرایط حمل و نقل در شهر تهران و نواحی اطراف آن بود. فعالیتهای این مطالعه را می توان به چهار بخش عمده تقسیم کرد. 1- ارزیابی شرایط اطلاعاتی موجود درزمان آغاز مطالعه و تعیین اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل اطلاعات موجود 2- برنامه ریزی برای گردآوری اطلاعات تکمیلی و تحلیل آنها 3- مدلسازی برای برآورد نیازهای حمل ونقل منطقه مورد مطالعه در سالهای برنامه ریزی 4- ارزیابی گزینه های بهبود دهنده شرایط حمل ونقل ...

طرح تحقیقات اقتصادی انجام چند فعالیت را در بر می گرفت. این فعالیتها عبارت بودند از : تهیه الگوی بلند مدت کلان اقتصادی، بررسی الگوهای اقتصاد سنجی مربوط به بخشهای کلان، تهیه یک بانک اطلاعات آماری کامپیوتری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور، تهیه بانک اطلاعات مربوط به حوادث مهم اقتصادی اجتماعی کشور از سالهای 1353 تا کنون، بررسی مسئله فقر و بالاخره بررسی مسئله فساد اداری. ...

موضوع این طرح انجام مطالعات مربوط به تعیین هزینه های سرمایه گذاری طرحهای عمرانی شهرداری تهران در کوتاه مدت تا سال 1380 در خصوص اصلاحات و توسعه شبکه بزرگراه ها، حمل و نقل همگانی و توسعه و بهبود سیستمهای کنترل و مدیریت ترافیک و همچنین انجام مطالعات مربوط به برآورد منابع مالی، کمبودهای مالی و ارائه پیشنهاداتی در جهت برنامه ریزی منابع مالی برای سال 1380 بود. ...

برای بررسی روشهای مناسب تربیت درختان زیتون در رقم زرد آزمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار، 3 تکرار و 4 درخت در هر پلات اجرا شد که تیمار ها عبارت بودند از: - هرس جامی +3 بازو، هرس جامی +4 بازو، هرس هرمی+3 بازو،هرس هرمی+4 بازو . صفات یادداشت برداری عبارت بودند از: تعداد طول شاخه نورسته، عملکرد هر تیمار، وزن 50 میوه ، وزن 50 هسته، وزن تر میوه، نسبت گوشت به هسته، طول و قطر میوه، طول میانگره، درصد روغن، وزن شاخه های هرس شده . تجزیه واریانس داده ها نشان داد که از نظر آمار ...
نمایه ها:
زیتون | 
هرس | 

دراین طرح 8 رقم زیتون کنسروی از نظر عملکرد و سایر خصوصیات کیفی مورد بررسی قرار میگیرد. طرح آزمایش مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی در 8 تیمار و 3 تکرار میباشد. در هر پلات چهار درخت بفواصل 7*7 کاشته شده فاکتورهای اندازه گیری، عملکرد، اندازه و ابعاد میوه، فرم میوه، نسبت گوشت به میوه، میانگین وزن، استحکام بافت، درصد روغن، چسبندگی گوشت به میوه و غیره بود. ...