عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4278

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهشی است که در چهار بخش عمده تبویب شده و کلیه آفات مورد نظر را در ابعاد آفات ایمانی و اعتقادی ، ضعف علمی و تخصصی ، ضعف تدابیر اجرایی ، ضعف اخلاق سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . در بعد ضعف ایمانی ، سستی ایمان و عدم پیروی از ولایت فقیه را مورد بحث قرار داده است و در بعد ضعف علمی و تخصصی ، ضعف بینش علمی و اداراک عقلی ، بی‌نظمی و عدم هماهنگی ، سازماندهی ضعیف و گزینش نامتناسب و عدم نظارت و کنترل را مهمترین ضعفهای مدیر برشمرده است . همچنین در بعد ضعف توان و تدابیر اجرا ...
نمایه ها:

هدف کلی این تحقیق عبارت است از آگاهی از تاثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر عملکرد مدیران میانی سازمانها و معاونتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان جهت تحقیق هدف کلی فوق، هدفهای ویژه زیر تعقیب گردیده است -1بررسی عملکرد مدیرانی که دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت را گذرانده‌اند-2بررسی عملکرد مدیرانی که دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت را نگذرانده‌اند -3مقایسه عملکرد مدیرانی که دوره‌های آموزش ضمن خدمت را گذرانده‌اندبا مدیرانی که دوره‌های آموزش خدمت را نگذرانده‌اند. -4روش تحقیق، ابراز ...

در این طرح کلیه مدیریتهای ستادی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته بطوریکه بتوان تا حداکثر کارائی و اثربخشی عوامل اهداف مورد نظر سازمان تحقق یابد. در این راستا با طرح سئوالات مطرح شده برای هر حوزه شاخصهای ارزیابی تعیین شده اندازه‌گیری شده (با روش امتیازبندی) و سپس مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد و درصد توفیق هر مدیریت اندازه‌گیری و سنجش می‌شود در مقاطع مختلف (25 درصد، 50 درصد، 75 درصد، 100 درصد) در نهایت ارائه پیشنهادات و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم در جهت بهبود عملکرد و مدیر ...
نمایه ها:
هدف | 

مدیریت و نحوه اداره بنادر مختلف جهان، بدلیل دارا بودن ساختارهای متفاوت تا حدود زیادی منحصر بفرد بنظر می‌آید اما آنچه در تمامی آنها دنبال می‌شود، ارتقای راندمان و بهره‌وری است . هدف تمامی مدیران بنادر، افزایش سرعت تخلیه و بارگیری، کوتاه کردن زمان انتظار، و زمان سرویس و زمان عملیات بندری ...
نمایه ها:
تخلیه | 
بندر | 

ترجمه کتابی است که در راستای مطالعات تطبیقی و آگاهی با نحوه نگرش و بینش دیگر کشورهای مسلمان در رابطه با مدیریت اسلامی تدوین و منتشر شده است محتوی کتاب در بر گیرنده سه فصل عمده است که در فصل اول وضعیت تاریخی و اجتماعی کشور مالزی و نیز جنبه‌های مهمی از اداره عمومی به شیوه‌ای که در زمان حاضر در آن کشور عمل می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در فصل دوم با عنوان نگرش توحیدی سه محور اساسی: طبیعت انسان، ماهیت عمل و ماهیت سازمان را مورد بحث قرار داده است و فصل سوم در بر گیرنده مد ...

مدیریت ، مجموعه فرآیندی است که بکارگیری موثر و کارآیی منابع مادی و انسانی در زمینه‌های مختلفی مانند: برنامه‌ریزی، سازماندهی، تامین نیروی انسانی و ... برای حصول اهداف آن مجچموعه، محاط در دایرهء نظام ارزشی مورد قبول را شامل می‌شود. دقت و آینده‌نگری از خصوصیات برجسته و بارز مدیریت خلاق است . در تصمیم‌گیریها بهتر است مدیران مبتکر، تصمیمها را تا سطح اجرایی به مدیران میانی و مسئولین مربوطه بسپارند تا در بخش مربوطه با تشکیل جمعهای مشارکتی کارهایی را به آخر برسانند. بنابراین ی ...

عهدنامه (نامه 53 نهج‌البلاغه) به شرح زیر سازماندهی و فصل‌بندی شده است . ف ˆ1: حوزه و گستره مدیریت شامل: بخش اول: مهندسی شخصیت ، بخش دوم مهندسی اجتماعات (حقوق و روابط انسانی) ف ˆ2: مسایل مدیریت شامل: بخش اول اصول و ارکان، بخش دوم: مکانیسم و سیستم اجرا بخش سوم: اخلاقیات اداری، بخش چهارم آفات و بیماریها ف ˆ3: حوزه وظایف و اختیارات شامل: بخش اول: وظایف (مستقیم و غیرمستقیم)، بخش دوم: اختیارات ف ˆ4: ارگانیسم (سازمانها و نهادها) ف ˆ5: عوامل موثر در شکست و پیروزی. ...
نمایه ها:
اسلام | 

تحقیق در خصوصیات ساختارهای مختلف و نظام‌های متفاوت کنترل پروژه و نهایتا طراحی سیستم جامع در مدیریت و کنترل پروژه برای مرکز تحقیقاتی مهندسی جهادسازندگی که برای مجموعه طرحهای تحقیقاتی -تحقیقاتی توسعه‌ای و صنعتی بزرگ قابل استفاده باشد. ...

این طرح در خصوص مدیریت بخش منابع طبیعی و چگونگی هدایت نظام پژوهشی در این بخش ایهام می‌شود. مدیرت نظام پژوهشی از طریق مونهای بیماشیی و کتابخانه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات در خصوص مبالغه نظری و نیز ساختار، فرآیند، رنگیزی، فشارک روبه‌ی مکانیزم، تحقق‌یابی و موضوع‌یابی، مدیریت سفیدژیک اطلاع‌رسانس ، ارزشیابی عملکرد فردی و گروهی. مکانیزم سمت‌گذاری و اثربخشی و قوانین مدیریتی حاکم بر بخش تجزیه و تحلیل فراموش و پس الگوی مناسب ارائه فراموش فاز اول صریح و در بخش منابع طبیعی و انجام فراموشه. ...