عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 491

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نخستین فصل ما به توضیح این مسئله خواهیم پرداخت که برای تحلیل یک پویش اجتماعی با تمامی ابعاد آن از کجا باید آغاز کرد؟ و اینکه چه واحد مفروضی از زمان و مکان می‌تواند بعنوان واحد تحلیل، مبنای تحلیل قرار بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال در این رساله با توجه به پاسخهای متفاوت مارکس و اسمیت بعنوان دو سرچشمه اصلی نظریات متاخر، استدلال خواهیم کرد که واقعی‌ترین واحد تحلیل، واحد تحلیل انسانی است . تنها از طریق مطالعه و شناخت ماهیت رفتار انسانها است که می‌توان منطق اقتصاد جهانی سرمایه‌دا ...

فرضیه اهم: واگذاری شرکتهای تولیدی دولتی موجب بهبود عملکرد آنها می‌گردد. فرضیه دوم: واگذاری سهام به صورت عمده (بیش از 50 درصد کل سهام) در صنایع شیمیائی داروئی موجب بهبود عملکرد شرکتها در این صنعت می‌گردد. فرضیه سوم: واگذاری سهام به صورت عمده (بیش از 50 درصد کل سهام) در صنایع غذائی موجب بهبود عملکرد شرکتها در این صنعت می‌گردد. فرضیه چهارم: واگذاری سهام به صورت عمده (بیش از 50 درصد کل سهام) در صنایع نساجی موجب بهبود عملکرد شرکتها در این صنعت می‌گردد. فرضیه پنجم: واگ ...

یافته های اساسی تحقیق حاضر به شرح ذیل و از دیدگاه خریداران و واگذار کنندگان واحدهای اقتصادی قابل تبیین هستند. 1- از نقطه نظر خریداران : 1-1- بین روش مورد استفاده جهت ارزشگذاری واحدهای مورد واگذاری و آگاهی و تخصص مدیران رابطه معنی داری و جود ندارد. 2-1- بین روش استفاده جهت ارزشگذاری واحدهای مورد واگذاری و انگیزه مدیران تا حدود خیلی کم و در سطوح پائین اطمینان رابطه وجود دارد. 3-1- بین روش مورد استفاده جهت ارزشگذاری واحدهای مورد واگذاری و نوع مالکیت آنها رابطه معنی داری وجود ند ...
نمایه ها:
روش | 
سهام | 
شرکت | 
سود |