عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در صنایع هوایی به ‌عنوان یکی از صنایع فناوری پیشرفته، نیاز به نوآوری‌های جدید به صورت پیوسته و مداوم الزامی است. هدف این پژوهش، تحلیل سطح نوآوری فناوری صنعت موتورهای توربینی هوایی ایران به کمک شناسایی دسته‌بندی‌ها و مولفه‌‌های مهم‌‌ نوآوری فناوری موتور‌های هوایی می‌باشد تا بتوان در یک بازه‌ی زمانی 10 ساله تا سال 1404 به سطح ایده‌آل نوآوری فناوری در این صنعت دست یابیم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کمی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. ...

امروزه سازمان های مدرن بیش از هر چیز متکی به سرمایه انسانی خود هستند. کارکنان به عنوان منبع ارزش آفرینی در سازمان می توانند نقش خود را در نوآوری به منصه ظهور برسانند. رفتار نوآورانه به عنوان متغیری که نشان دهنده نوآوری کارکنان است به عنوان یک پیش بینی کننده خوب قابلیت بررسی با سایر عناصر سازمانی را دارد. در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات میزان نوآوری های محصول و خدمات در حوزه IT تعامل متقابلی با رفتار نوآورانه کارکنان می تواند داشته باشد. در این پژوهش که با اهداف کاربردی ...

زنجیره تأمین یکی از عوامل اصلی مزیت رقابتی در فضای رقابتی کنونی می باشد، به طوری که شرکت ها برای کارایی و اثربخشی هرچه بیشتر و دستیابی به سهم بیشتری از بازار خود، و همچنین رسیدن به اهداف اقتصادی خود ، ملزوم به داشتن یک زنجیره تأمین مناسب هستند. ازطرفی با افزایش نگرانی های پیرامون محیط زیست و کمبود منابع اولیه برای تولید کالا، زنجیره های تأمین کلاسیک پاسخگو نمی باشند و به موازات آن زنجیره تأمین سبز که مسائل زیست محیطی را در کنار مسائل اقتصادی در نظر می گیرد، بکار گرفته می شوند ...

با ظهور تجدید ساختار در صنعت برق قدرت و همچنین ورود واحدهای خورشیدی به شبکه قدرت، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی پیش روی بهره‌برداران سیستم قرار گرفت. انرژی خورشید یکی از پاک‌ترین انرژی‌های تجدیدپذیر طبیعت است که علاوه بر ارزانی و دردسترس بودن تخریب زیست محیطی آثار نامطلوب بسیار کم‌تری نسبت به انواع دیگر منابع انرژی مانند سوخت‌های فسیلی و انرژی هسته‌ای دارد. اما از طرفی هزینه سرمایه‌گذاری بالا و از طرف دیگر عدم قطعیت تولید باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها روی این بخش کم‌تر باشد. از آنجا ...

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ایران (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل 12 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و اطلاعات مربوطه در یک دوره 6 ساله از سال 1389 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور انجام آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و روابط همبستگی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش شامل بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته با تسهیلات ...

مسئله مکانیابی یکی از موضوعات مهم و اساسی در سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی است که جنبه استراتژیک دارد. جایگاه های سوخت از جمله تسهیلاتی هستند که جهت احداث، نیاز به دقت زیاد و بررسی علمی و سرمایه گذاری بالایی دارند که اهمیت مکان یابی دقیق و کارشناسانه آنها را نشان میدهد. در این تحقیق به علت اهمیت بالای احداث جایگاه های CNG در کل کشور و همچنین نیاز به وجود جایگاه های بنزین در کنار آنها، مکانیابی هر دو نوع جایگاه مدنظر قرار داده شده است. پس از بررسی مدل های ریاضی مکانیابی، با ...

با توجه به اهمیت تمرکز بر توسعه گردشگری سبز و به ویژه گردشگری روستایی در سال های اخیر، پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری سبز با تاکید بر گردشگری روستایی انجام گرفت؛ به منظور شناسایی عوامل موثر بر گردشگری سبز، پس از بررسی مبانی نظری و پژوهشی و کسب نظرات چندین نفر از متخصصین و اساتید در این زمینه، ابعاد اثرگذار بر توسعه گردشگری سبز با تاکید بر گردشگری روستایی و عوامل اصلی مرتبط با هر یک از ابعاد شناسایی گردید؛ سپس جهت تایید این ابعاد و همچنین بررسی ...
نمایه ها:

روش سیمپلکس در حل مدل های برنامه ریزی خطی از کارآیی بالایی برخوردار است و نرم افزارهای بسیاری برای اجرای آن ساخته شده است. در حل مسایل غول پیکر روش سیمپلکس ممکن است به تکرارهای زیادی نیاز داشته باشد و بسیاری از نرم افزارها این مساله را جزء محدودیت های خود در نظر می گیرند. الگوریتم کارمارکار با تکنیک حرکت از درون منطقه موجه به این مشکل فائق آمده است. ...

امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون رقابت میان سازمان ها، تمرکز زدایی سازمان ها و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ، لزوم درک بهتر از " تغییرات" و " آینده" را برای دولتها، کسب وکار ها، سازمانها و مردم ایجاب میکند. آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد. ...