عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 186

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی ضرورت آموزش فیزیک حالت جامد و نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری مفاهیم ، نگرش و انگیزش دانش آموزان بوده است . جامعه ی آماری آن ، اساتیدفیزیک دانشکده ی علوم پایه ی دانشگاه شهید رجایی و کلیه ی دبیران زن و دانش آموزان دختر منطقه ی بوستان و گلستان رباط کریم استان تهران است که تعداد 8نفر از اساتید،20نفراز دبیران فیزیک زن و حدود 70 نفراز دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی رشته ی ریاضی و فیزیک به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند.دانش آموزان به طور مساو ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد کاوشگری بر میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان در مبحث اصل لوشاتلیه در شیمی پیش دانشگاهی و مقایسه ی آن با رویکرد انتقالی است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر رشته های تجربی و ریاضی منطقه یک شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 89-1388 با تعداد 486 نفر می باشد. در این پژوهش که با روش شبه آزمایشی صورت گرفت، از نمونه ی در دسترس استفاده شد. این نمونه شامل 50 دانش آموز بود که پس از همتاسازی، به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آ ...

مطالعه حاضر، تاثیر استفاده از تحلیل واج شناختی کلمات بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تعداد 100 نفر زبان آموز در حال تحصیل در آموزشگاه زبان کهکشان، واقع در شهرک مهاجران، در نزدیکی اراک، مرکز استان مرکزی، در این تحقیق شرکت کردند که از بین این افراد، تعداد 80 نفر بر اساس نمرات کسب کرده خود در آزمون معتبر تعیین سطح زبان انگلیسی دانشگاه میشیگان امریکا انتخاب و در دو گروه 40 نفری تقسیم شدند. فهرستی از 147 واژه پر کاربرد در آزمون TOEFL به شرکت ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی از نوع طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان سال دوم راهنمایی مدارس دولتی پسرانه شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 90- 89 بودند. از این جامعه، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، دو کلاس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور سنجش آزمودنیها، آزمون پیشرفت تحصیلی ...

این تحقیق به بررسی و بهینه سازی موارد انگیزه، تمرکز، حافظه و هوش در جهت بهبود در یادگیری به خصوص یادگیری زبان دوم می‌پردازد. در فرایند آموزش توجه به هر یک از عوامل ذکر شده و هچنین میزان تاثیر آنها در آموزش زبان دوم (که در اینجا به صورت خاص و با مطالعه موردی زبان فرانسه، مورد تحقیق قرار می گیرد.) مورد سوال بوده است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است که هر یک از عوامل موثر در آموزش مورد بررسی قرار گرفته و میزان اهمیت هر یک مشخص گردد. در ضمن بررسی این عوامل با توجه به جنبه گروهی و ف ...

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر سن بر تداخل زمینه ای در اکتساب و یادگیری مهارت های بدمینتون بود. 90 نفر دانش آموز دختر، شامل 45 دانش آموز10 تا 12 سال و 45 دانش آموز 14تا16 سال که سابقه بازی بدمینتون را نداشتند، به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. پس از انجام پیش آزمون، آزمودنی ها به 6 گروه 15 نفره تقسیم شدند و سه مهارت سرویس بلند، کوتاه و ضربه فورهند را به تعداد 15 کوشش از هر تکلیف و در مجموع 45 کوشش در هر جلسه و مجموعا ده جلسه تمرین کردند. گروه مسدود تمام کوشش ها را با آرایش ...

توانمندسازی مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر می باشد. زیرا که سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی قرار دارند. از مهمترین عوامل بروز این تغییرات می توان به رقابت روز افزون جهانی، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های مشتریان اشاره کرد. تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است که در این شرایط کارکنان سازمان ابزار موفقیت مدیر نمی باشند، بلکه به عنوان سرمایه های سازمان به گردانندگان اصلی جری ...

مقدمه و هدف: دیابت قندی در طولانی‌مدت از طرق مختلف نظیر افزایش دادن استرس اکسیداتیو موجب بروز اختلالات یادگیری، حافظه و شناخت در جامعه انسانی و حیوانات آزمایشگاهی می‌گردد. با توجه به وجود شواهد مبنی براثر ضد دیابتی و آنتی‌اکسیدانی گیاه موسیر، در این پژوهش اثر تزریق داخل صفاقی و درازمدت عصاره هیدرو الکلی این گیاه بر یادگیری و حافظه در موش‌های صحرایی دیابتی و نقش استرس اکسیداتیو در این رابطه موردبررسی قرار گرفت. مواد و روش کار: در این تحقیق، موش‌های صحرایی نر به چهار گروه کنتر ...

چکیده: تحقیقات زیادی پیشنهاد می کنند که کانون توجه بیرونی اثرات مثبت تری نسبت به کانون توجه درونی بر یادگیری دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجهی بر یادگیری کینماتیکی یک تکلیف ایستا بود. روش این تحقیق نیمه تجربی بوده و نمونه آماری شامل 36 دانشجوی مرد داوطلب با دامنه سنی بین 21 تا 29 سال که به طور تصادفی در سه گروه 12 نفره شامل: گروه با دستورالعمل کانون توجه درونی ( تمرکز بر زاویه 90 درجه)، گروه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی (تمرکز بر نقطه قرمز رو ...