عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه سه روش هضم گیاه جهت اندازه‌گیری گوگرد کل و سه روش سنجش سولفات در عصاره مورد مقایسه قرار گرفت بررسی آماری و تعیین LSD و مقایسه آن با تفاوت میانگین‌ها نشان داد که روش هضم با اسید پرکلریک و نیترات منیزیم در لوله‌های هضم و اندازه‌گیری سولفات به روش کدورت‌سنجی با استفاده از توزین 80 بهترین و دقیق‌ترین روش جهت سنجش گوگرد کل گیاه است . ...

بمنظور بررسی مصرف پس‌آب فاضلاب شهری بر روی خاک و گیاه در منطقه مورد مطالعه 12 مزرعه انتخاب شد که تعداد 4 مزرعه آن از آب چاه (بصورت شاهد) و بقیه از پس‌آب فاضلاب جهت آبیاری گیاهان غالب در منطقه از جمله ذرت ، گندم و یونجه مصرف می‌گردید نمونه خاک ، آب و گیاه تهیه شد. نمونه‌های تهیه شده جهت اندازه‌گیری خصوصیات شیمیائی و عناصر سنگین خاک ، آب و گیاه به آزمایشگاه ارسال گردید. بعلت عدم توانائی آزمایشگاه در اندازه‌گیری عناصر سنگین تا کنون نمونه‌ها مورد اندازه‌گیری واقع نشده است که بتوا ...

در این طرح قسمتی از زمین 20×20 متر به مساحت 400 مترمربع چمن طبق استاندارد کشت گردید. لایسیمتر در وسط آن (و در محل برخورد اقطار مربع چمن‌کاری شده) طبق دستورالعمل جایگذاری شده است . با آبیاری و اندازه‌گیری، میزان آب مصرفی گیاه مبنا (چمن) محاسبه گردید. ...

این طرح آماری بوده و به روش بلوکهای تصادفی در چهار تکرار بر روی 5 نوع گیاه دارویی انجام می‌شود تیمارها شامل کود ازت به صورت اوره و فسفری به صورت سوپر فسفات تریپل به گیاهان داده خواهد شد تعداد تیمارها 16 خواهد بود و قبل از اجرای طرح برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مشخص خواهد گردید در این طرح مراحل فنولوژی و رشد ریشه گیاه بررسی می‌شود و بعد از تجزیه و تحلیل آماری از روی وزن خشک بذرها بهترین تیمار کود با مناسبترین تراکم تعیین می‌شود. ...

این طرح در ایستگاه گیاهان داروئی مرکز قزوین واقع در منطقه الموت انجام شده و چند گیاه داروئی مهم منطقه مورد آزمایش واقع می‌شوند، به نحوی که تیمارهای آبی، دیم، آبیاری 10 روزه، 20 روزه، 30 روزه در طرح بلوکهای کامل تصادفی جداگانه بکار رفته و مراحل فنولوژیکی رشد و میزان عملکرد و در نهایت سودآوری اقتصادی در هر تیمار مورد بررسی واقع شده و با توجه نتایج حاصله توصیه‌های لازم در مورد کشت و تولید گیاهان موردنظر به کشاورزان و اهالی منطقه ارائه خواهد شد. ...

به منظور شناسائی و جمع‌آوری گیاهان داروئی استان بوشهر در قالب طرح ملی آن بعد از تقسیم‌بندی چهارگانه استان نسبت به جمع‌آوری نمونه، بذر و تهیه عکس از هر گیاه به تفکیک مناطق و سالهای اجرای طرح اقدام می‌گردد و در حین اجرای طرح نسبت به تدوین و تالیف اطلاعات در مورد نحوه و علل مصرف گیاه داروئی و سایر موارد از کتب ، نشریات و افراد معتبر و مرتبط با این موضوع استفاده می‌گردد بدیهی است بعد از تصویب و خاتمه این فاز فاز دوم که شامل اهلی کردن و بررسی مواد موثره گیاهان داروئی منتخب می‌باشد ...

گیاه جاشیر یکی از مهمترین نباتات مراتع کردستان است که عمدتا در اواخر فصل بهار درو شده وبه همراه گیاه کما(Ferula)علوفه مورد نیاز بخش‌های عظیمی از دامداریهای استان را در فصل زمستان تشکیل می‌دهد، دامنه بردباری این نبات نسبت به سایر گیاهان خانواده، چتریان بسیار بالا بوده از ارتفاع 3000 - 16000 متر در مراتع دیده می‌شود با توجه به تنوع گونه‌های آن در استان ضرورت شناسائی رویشگاهها و به تبع آن تعیین نقاط پراکنش گونه‌های این گیاه برای اجرای برنامه‌های مرتعداری، مرتع کاری و تولید علوفه ...

بمنظور بررسی مصرف پساب فاضلاب شهری بر روی خاک و گیاه در منطقه مورد مطالعه 12 مزرعه که تعداد 4 مزرعه آن از آب چاه (بصورت شاهد) و بقیه از پس‌اب فاضلاب جهت آبیاری گیاهان ذرت ، گندم و یونجه مصرف می‌گردد نمونه خاک ، آب و گیاه تهیه شد. نمونه‌های تهیه شده جهت اندازه‌گیری خصوصیات شیمیائی و عنصر سنگین خاک ، آب و گیاه به آزمایشگاه ارسال گردیده که تجزیه‌های لازم در حال انجام می‌باشد، پس از دریافت نتایج تجزیه نسبت به بررسی و تجزیه آنها اقدام خواهد شد. ...
نمایه ها:
مصرف | 
گیاه | 
خاک | 

امروزه با افزایش روزافروزن جمعیت جهان و ارزش بالای پروتئین حیوانی در تغذیه بشر، تامین منابع پروتئینی مناسب جایگاه مهمی را در سیاست‌گزاریهای اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد. از آنجایی که گوسفند می‌تواند یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی باشد شناسایی بیماریهایی که حیات این دام را به مخاطره می‌اندازد بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است . یکی از بیماریهای شایع گوسفندان حساسیت به نور با منشاء کبدی است . عوامل مختلفی در ایجاد این بیماری دخیل هستند. از جمله مسمومیت به گیا ...