عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 566

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین مبانی، ساختار و ویژگی‌های کتاب درسی در دوره متوسطه با رویکرد فعال انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی ـ زمینه‌یابی است. سوالات پژوهش عبارتند از: ویژگی‌های روانشناختی دانش‌آموزان دوره متوسطه، ویژگی‌های دوره آموزشی متوسطه، ساختار و ویژگی‌های کتاب درسی دوره متوسطه با توجه به ویژگی‌های دانش‌آموزان این دوره و ویژگی‌های خود دوره آموزشی برمبنای رویکرد فعال کدامند؟ برای پاسخگویی به سوال اول و دوم پژوهش از روش مطالعه کتابخانه‌ای و فیش برداری هدفمند استف ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین روانشناختی مفاهیم و تصاویر کتاب فارسی پایه سوم انجام گرفته است . کتابهای درسی در نظام‌های آموزشی متمرکز، خصوصا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و تقریبا تمام فرایند آموزش و یادگیری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. محتوای کتابهای درسی از طریق مفاهیم و اصول به دانش‌آموزان منتقل می‌شود و آنان زمانی قادر به درک و یادگیری این مفاهیم و اصول خواهند بود که مطابق با توان شناختی، علائق و تجارب روزمره دانش‌آموزان باشند. از طرف دیگر، تصاویر بکار رفته در کتاب هم ...

هدف تحقیق: -1 ارزشیابی کتاب جامعه‌شناسی(2) سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه سال تحصیلی 1374-75 از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان -2 ارائه پیشنهاد و رهنمودهایی براساس یافته‌های تحقیق به مسئولان و کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی جهت بهبود وضعیت کتاب مذکور. فرضیه‌ها: -1 آیا از نظر معلمان محتوای کتاب براساس اهداف درسی تنظیم شده است ؟ -2 آیا هدف درس جامعه‌شناسی برای دانش‌آموزان روشن بیان شده است ؟ -3 آیا در تنظیم محتوا به نیازهای جامعه توجه شده است ؟ -4 آیا در تنظیم محتوا ب ...

هدف‌های کلی این تحقیق آگاهی از نظرات دبیران زبان فارسی و دانش‌آموزان سال اول نظام جدید آموزش متوسطه در مورد محتوای کتاب زبان فارسی (1) و (2) در سال تحصیلی 1376-1377 و نیز ارائه پیشنهادها و رهنمودهای اصلاحی به برنامه‌ریزان و مولفین کتب درسی و دبیران بر اساس یافته‌های تحقیق می‌باشد. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهدافش از نوع تحقیقات زمینه‌ای است . جامعه آماری تحقیق دبیران زبان و ادبیات فارسی و دانش‌آموزان سال اول نظام جدید آموزش متوسطه می‌باشد. از بین دبیران با تعداد کل 2 ...

این بررسی که گروه علوم اجتماعی موسسهء مطالعات و تحقیقات فرهنگی مجری آن بوده، با هدف آشنایی ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منتسب در کتابهای درسی دورهء ابتدایی با توجه به تحولات مختلف ، بویژه در سالهای پس از انقلاب در موقعیت زنان، انجام شده است . بررسی مورد نظر، ضمن تعریف مفاهیم واحدهای عنوان، بررسی، متن، ثبت و شمارش ، به موضوعات تحلیل، شامل: تصویر، اسامی و مشاغل، در سه فصل مجزا پرداخته و مقوله‌هایی همچون مقولهء اقتصادی، اخلاقی و خانوادگی، شناختی، مذهبی و سرانجام ملی و میهنی ...
نمایه ها:
1368 | 
تصویر | 
شغل | 
مرد | 
زن | 

سال‌ها پیش که درس روش‌شناسی تفسیر در مراکز آموزشی سطح عالی تدریس می‌شد احساس نیاز و درخواست مکرر نسبت به یک متن درسی از سوی مراکز یاد شده، اساتید محترم و دانش‌پژوهان و محققان مطرح بود. در همین راستا به عنوان اولین گام طرح پژوهشی روش‌شناسی تفسیر در پژوهشکده حوزه و دانشگاه سامان یافت و کتاب روش‌شناسی تفسیر به عنوان یک متر حقیقی به جامعه علمی و دینی تقدیم شد. ...

در راستای آگاهی از نقش محتوای کتابهای درسی ریاضی در پرورش تفکر، تحلیل محتوای این کتابها با استفاده از ملاکهای تعیین شده از سوی صاحب نظران شناختی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این ملاکها شامل تهیه محتوا مطابق با فرآیند حل مساله شامل هفت مرحله (شامل ارایه‌موقعیت مبهم، تشویق به جمع‌آوری اطلاعات به صورت فردی، تشویق به جمع‌آوری اطلاعات به صورت گروهی، تشویق به جمع‌آوری اطلاعات از منابع کمکی، حدس بخردانه (فرضیه‌سازی)، آزمون حدسیات، و نتیجه‌گیری) و سازماندهی چگونگی ارایه محتوای کتاب ...

پژوهش حاضر با هدف میزان توجه به مولفه های فرهنگ کار در کتب درسی دوره آموزش ابتدایی ایران و همچنین روشهای تدریس مورد استفاده مربیان در فرایند یاددهی-یادگیری در ارتباط با پرورش مولفه های فرهنگ کار در دانش آموزان انجام شده است.این پزوهش به دو شیوه کمی(برای تحلیل محتوا) و کیفی (برای مصاحبه) اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه(کتب درسی و معلمان) می باشد که از 36 جلد کتب درسی دوره ابتدایی ، سی و یک جلد کتاب درسی دوره آموزش ابتدایی سال 88- 1387بررسی و تحلیل شده، نمونه آمار ...

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی بخوانیم و بنویسم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی چاپ سال تحصیلی 90 – 1389 از منظر توجه به مقوله های آموزش فلسفه به کودکان می باشد. روش این پژوهش تحلیل محتوای کمی و با استفاده از چک لیستی از مقوله های برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان است، که شامل 3 مفهوم ( استدلال، مفهوم سازی و قضاوت) و 12 زیر مولفه می باشد. جامعه ی این پژوهش کتاب های بخوانیم و بنویسیم و هدیه های آسمان دوره ابتدایی که جمعاً شامل 14 جلد کتاب است، می باشد. در این پژوهش کل جام ...