عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مقاله ذیل سخن در مورد نیروهایی است، که در امور ورزش وتربیت بدنی کشور فعالیت دارند. به دلیل کمبود مطالب در این زمینه، این نوشته می تواند باب بحثی پایه ای در راستای پیشبرد اهداف تربیت بدنی و ورزش کشور باشد. دلیل این امر پراکندگی نیروهای موجود در بسیاری از سازمانهای دولتی و حتی غیر دولتی است، که باعث شده اطلاعات علمی چندان دقیقی از میزان اثربخشی آنها در دسترس نباشد. از سوی دیگر می دانیم که برای تعیین اثربخشی این نیروها، نیاز به شناسایی استعداد و توانایی آنان یعنی کمیت و کیفیت ...

ورزش از عوامل بسیار موثر در ارتقا سلامت جامعه است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ‏‎(WHO)‎‏افزایش میزان فعالیت های ورزشی در جامعه هزینه های درمان را کاهش و سلامت جسمی، روحی و اجتماعی افراد جامعه را ارتقا خواهد داد. رسیدن به این اهداف نیاز به سیاستها، راهبردها و برنامه های متعددی دارد دارد که در این میان ارزیابی طبی قبل از حضور در فعالیت ورزشی و بخصوص قبل از مسابقات از اهمیت بسیاری برخوردار است پیشگیری از بروز بسیاری از اختلالات و آسیبهای جسمی ناشی از ورزش و نیز دستیابی مناسب ...

درتحقیق ازچگونگی گذران اوقات فراغت جوانان این نتایج بدست آمد84: درصدازاوقات فراغت دانش‌آموزان به تماشای تلویزیون می گذرد،همچنین 56 درصدازدختران و 74 درصداز پسران دراوقات فراغت خود ورزش می کنند علاوه براین دربرنامه های ورزشی تلویزیون فوتبال،دوچرخه سواری ،والیبال و شنا بیشترین میزان بیننده را دارد. ...

برای بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی و جسمانی ایرانی، 80 دانشجوی ورزشکار و 80 دانشجوی غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب را به تفکیک جنس به استفاده از پرسشنامه سلامت عمومیGHQ‎‏ که شامل چهار زیر مقیاس : نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش گری اجتماعی و افسردگی وخیم است - مورد آزمون قرار دادیم . داده های به دست آمده به کمک روش های آماری همبستگی به تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس عاملی2*2 بررسی شدند . نتایج حاکی از این است که سلامت روانی ورزشکاران به طور معناد ...

چکیده: مقدمه: اثرات سودمند ورزش منظم در کاهش شیوع بیماری‌های قلبی ـ عروقی به خوبی شناخته شده و سوء استفاده از استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک (AAS) همراه با بروز بیماری‌های قلبی ـ عروقی بوده است. میوسیت‌های قلبی دارای دو نوع مختلف کانال پتاسیمی حساس به ATPمی‌باشند: 1) در سارکولم (sarcKATP) و 2) در غشای داخلی میتوکندری(mitoKATP). این کانالها با باز شدن خود ممکن است به عنوان یک مکانیسم محافظت کننده قلبی درونزا عمل نمایند. UCP‌ها پروتئین‌هایی هستند که پروتون‌ها را از عرض غشای ...
نمایه ها:
ورزش | 
ucp2 | 
ucp | 

چکیده: زمینه و اهداف: Reelin یکی از گلیکوپروتئین‌های خارج سلولی موجود در هیپوکامپ است که در تمام طول عمر در این بخش از مغز بیان می‌شود. Reelin در هیپوکامپ سبب پلاستیسیتی سیناپسی، ترویج ساختارهای پس‌سیناپسی مانند خارهای دندریتی، بلوغ نورون‌ها و توسعه مدارهای تحریکی گردیده و در جهت بهبود علائم بیماری‌های نورودژنراتیو از جمله نوروپاتی دیابتی عمل می‌‌کند. نوروپاتی دیابتی یکی از عوارض شایع بیماری دیابت است و منجر به آتروفی اعصاب در بخش‌های مختلف مغز از جمله هیپوکامپ شده و در تعدا ...
نمایه ها:
ورزش | 
دیابت | 

در این پژوهش به بررسی و شناسایی شیوه های درآمدزایی و تأمین مالی داخلی و خارجی در ورزش ایران پرداخته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه و روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع اسنادی میدانی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران کل و معاونان وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران عامل باشگاه های برتر فوتبال کشور، که شامل 108 نفر میباشد. در این پژوهش تعداد 99 نفر از روش سرشماری از مدیران و معاونین و روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران عامل باشگاههای برتر فوتبال کشور استفاده ش ...

تاثیر ورزش بر پرخاشگری کودکان معلول ذهنی آموزش پذیر گناباد ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهم‌ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با بکارگیری تمامی‌امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. لذا آنچه که درآغاز به نظر می‌رسد به دلیل اهمیتی که ورزش جودو درجامعه ایران دارد وشباهت آن با ورزش‌های ملی وبومی‌کشورمانندکشتی باچوخه وکشتی آزاد و فرنگی وکشتی‌های محلی وجذب جوانان بسیار به این رشته ورزشی ونیز تأثیرات شگرف آن در این سال‌ها درسطح جهانی و المپیک به عنوان یک ور ...