عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«کلیات» در طول تاریخ فلسفه یکی از مهمترین و بحث‌برانگیزترین مسائل بوده است. برخی تا اندازه‌ای به آن اهمیت داده‌اند که آن را وجه تمایز انسان از حیوان دانسته‌ و برخی دیگر آن را در حد یک نام تنزل داده‌اند. اهمیت این موضوع در ادوار مختلف تاریخ فلسفه متفاوت بوده؛ اما در دوره قرون وسطی بسیار بیش‌از سایر دوره‌ها بوده است. فلاسفه تجربی انگلستان، لاک و پس از او بارکلی و هیوم نیز که میراث‌دار فلسفه قرون وسطی بودند، ناگزیر به این موضوع پرداخته‌ و آرایی بدیع ارائه نموده‌اند. در فلسفه اسل ...

در این پژوهش تلاش شده است تا آموزه‌های تربیتی مکتب واقع‌گرایی به منظور بهبود کیفیت نظام تعلیم و تربیت ایران شناسایی و معرفی گردد بنابراین طبق روش پژوهشی سندی – تحلیلی آموزه‌های تربیتی این مکتب به همراه اندیشه‌های ارسطو ،کمنیوس و جان‌لاک که از سرمداران و بزرگان این مکتب هستند در نظام تعلیم و تربیت ایران در سه حیطه مربوط به فراگیر، روشهای یاددهی-یادگیری و محتوای برنامه‌های آموزشی مورد بررسی و شناسایی قرارگرفته است در مرحله بعدی بااستفاده از کتابها و نتایج تحقیقات انجام شده در ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مبانی فلسفی برنامه‌درسی آموزش ابتدایی با تأکید بر دو رویکرد رئالیسم اسلامی و پراگماتیسم می‌باشد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان، مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌گیری پرسش‌نامه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شده است. برای برآورد روایی پرسش‌نامه، از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ در ح ...

مسائل سیاسی و اجتماعی، به مفهوم مدرن آن از روزگار مشروطه است که تحت تاثیر ادبیات و فلسفه ی مغرب زمین، شعر معاصر فارسی را بارور می کند و از انزوا و خمودگی در می آورد. این محتوای نوپیدا، فرم تازه ای را نیز می طلبد که سرانجام نیما یوشیج آن فرم نوین را به شاعران معاصر معرفی می کند. در این رساله، ماهیت هنر و ادبیات، به ویژه هنر و ادبیات سیاسی بررسی شده است، به ویژه هنر و ادبیات سیاسی بررسی شده است، آنگاه فرم و محتوای شش تن از برترین های شعر معاصر فارسی (دهخدا، بهار، میرزاده عشقی، ...

امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، احیاگر هویت جدیدی از فرد و اجتماع بوده که منشأ تحولات در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی است . درک اندیشه سیاسی ایشان اقتضا می کند که به مقولات معرفت شناسی و هویت سیاسی که در کانون نظام اندیشی وی قرار دارد بپردازیم: مقوله اول: معرفت ، حضور شیء یا صورت آن با واسطه یابی واسطه نزد عالم است که دارای ویژگی «باور صادق موجه» می باشد. خطاپذیری معرفت، معرفت شناسان را بر آن می دارد که در حوزه معرفت شناسی ، به تیبین چگونگی حصول معرفت ...

دیدگاه موقعیت گرایی دیویی در تربیت اخلاقی، رویکردیست بر اساس مبانی فلسفی- تربیتی و ارزشی مکتب پراگماتیسم که ضعیف بودن تحقیق در این حوزه و نیز نقش چشمگیر تربیت اخلاقی در تغییر وضعیت جهان ماشینی امروز و از آن جایی که تقلید و اقتباس محض در تربیت نارواست و بایستی با سنجش دقیق از تجربیات و اندیشه های دیگران سودجست، ضروری می نماید که با نقد خردمندانه از مؤلفه های مثبت این رویکرد سود جست و آنچه را که ناهمگون با فرهنگ اسلامی ماست، پرهیز نمود. پژوهش حاضر که با توجه به ماهیت م ...

اگر پزشکی به عنوان یک علم شناخته شود و در پی فهم بیماری‌ها و کشف علت آن‌ها بوده باشد و بخواهد برای رفع بیماری و برقراری سلامت فردی و اجتماعی اقدام نماید، بایستی برای خود روش‌شناسی و اصول و مفاهیم ازپیش‌تعیین‌شده‌ای داشته باشد. در واقع این چنین علمی را می‌توان در داخل مفهوم پارادایم شناسایی کرد. پارادایم اصطلاح جامعی است که جمیع مقبولات کارگزاران یک رشته علمی را در بر می‌گیرد و دانشمندان در چهارچوب آن به تأمل می‌پردازند . اکنون که پزشکی را به عنوان یک علم می‌شناسیم با نگاهی ...

جهت گیری سیاست خارجی امریکا از الگوهای معطوف به یکجانبه گرایی وجنگ پیشدستانه به الگوهای معطوف به چند جانبه گرایی و بازدارندگی از نوامبر2006به بعد و تاکید واشنگتن بر دیپلماسی و تغییر جهتش از جنگطلبی به متقاعدسازی و چند جانبه گرایی نشان از تحولات فناورانه .تغییردرفضای قدرت بازیگران و محدودیتهای بین المللی و داخلی این کشور داشت. ...

رئالیسم از مکاتب برجسته‌ی ادبی و هنری در سراسر جهان به شمار می‌رود. در آثار اولین نسل از داستان-نویسان ایرانی از جمله سیمین دانشور نیز بسیاری از ویژگی‌های این مکتب آشکار است. دانشور به عنوان نخستین بانوی داستان ‌نویس در ایران، چهار مجموعه داستان با‌‌ نام‌های‌ «آتش خاموش»، «شهری چون بهشت»، «به کی سلام کنم؟» و «انتخاب» در کارنامه‌ی ادبی خود دارد. هم-چنین سه رمان با نام‌های «سووشون»، «جزیره‌ی سرگردانی» و «ساربان سرگردان» از این نویسنده بر جای مانده است. در رساله‌ی حاضر تلاش ...