عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1424

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تا قبل از هادي خان تجويدي، نگارگر معاصر، مكاتب مختلف نگارگري از جمله مكتب هرات، مكتب تبريز، اصفهان و غيره مطرح بوده است اما از بعد از ايشان، نگارگري شروع به تغيير و به روز شدن و تأثير پذيري از هنر غرب و اضافه شدن عناصر مختلف كرد از جمله استفاده از رنگ هاي جديد (اكريليك) استفاده از ايربراش و وارد شدن تفكر و انديشه‌ها و ديدگاه ها جديد در عرصه نگارگري و ورود موضوعات نوين علمي و متافيزيكي به اين عرصه مي باشد. لذا با بررسي آثار نگارگران امروز ايران، به گستردگي فنون و روش ها در خلق ...

موضوع بررسی تحلیلی و تطبیقی اوقات فراغت و فعالیت های فوق برنامه مدارس ابتدایی در کشور ایران و آمریکا است هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی فعالیت های فوق برنامه، با توجه به عواملی که در شکل گیری آن دخیل بوده است. اهداف تحقیق : هدف کلی: بررسی تطبیقی فعالیت های فوق برنامه کشور ایران و آمریکا به منظور بهره گیری از تجارب مطلوب فوق برنامه کشور آمریکا برای بهسازی برنامه های امور پرورشی کشورمان در مقطع ابتدایی کشورمان. اهداف تحقیق: اهدف جزئی: بررسی و تحلیل سیر تحولات فعا ...

نقش تربیت بدنی و ورزش، نقش مشهود و انکارناپذیری بوده و باید باور داشت ورزش و تربیت بدنی پیوسته به عنوان یک ضرورت مورد توجه و نظر باشد. تأثیرپذیری افراد از تربیت بدنی از دبستان آغاز و با گذراندن دوره‏های راهنمایی و متوسطه در دانشگاه‏ها به تکامل لازم می‏رسد. نقش تربیت بدنی در دانشگاه بسیار مهم می‏باشد، برنامه‏های تربیت بدنی(1) و (2) که برای دانشجویان در نظر گرفته شده است مسئولیت این بار سنگین را برعهده دارد. با گستردگی توجه به تربیت بدنی در دانشگاه‏های دیگر کشورها مطالعه تطبیقی ...

این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی برنامه ی درسی مراکز تربیت معلم تربیت بدنی ایران و چین از لحاظ توجه به معیارهای شایستگی معلمان برای تدریس در مدارس صورت گرفته است و با توجه به هدف اصلی محقق به سوال های مقایسه ی پذیرش داوطلبان ورود به دانشکده ی تربیت بدنی دو کشور پرداخته و اهداف و محتوای مواد درسی این دو دانشکده را با توجه به زمان و میزان توجه به دروس عملی و نظری مورد بررسی قرار داده و شرایط لازم برای انتخاب معلم شایسته تربیت بدنی در هر دو کشور مورد بررسی قرار داده و شباهت ها و ...

رساله‌ی پیش رو بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس نام دارد. این رساله در دو راستای نقد نظری و عملی عکاسی نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه ی میان این دو. به شکل دقیق تر، این رساله تلاش دارد تا ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختارگرایانه، مولفه های ساختاری درونی رسانه ی عکاسی و طبیعت عکس به مثابه یک نشانه ی تصویری را مورد تحلیل قرار دهد و آن را معلوم دارد و سپس، این نکته را روشن کند که چه نوع آثاری د ...

دولت مدرن یا دولت ـ ملت، از نظر بسیاری از جامعه شناسان معاصر پدیده ی کاملاً جدیدی است که مقدمات نظری آن در نیمه دوم قرون وسطا و در حوزه فرهنگی مذهب کاتولیک فراهم آمد و زمینه های عینی آن در دو قرن پایانی قرون وسطا در پرتو استراتژیهای متضاد بازیگران سیاسی شکل گرفت و اولین جلوه ی آن در قالب دولتهای مطلقه از قرن شانزدهم به تدریج نمایان شد و از قرن نوزدهم به بعد در همه ی نقاط جهان جای اشکال دیگر نظام سیاسی را گرفت. لذا از آنجایی که دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است، مطالع ...

نظریه ی دموکراسی در اندیشه های مدرن سیاسی با استقبال همگانی روبرو شده و از جذابیت جهانی برخوردار شده است. به رغم چالشهای فراروی مردم سالاری، بحث و کنکاش پیرامون مبانی،آموزه‌ها و تطور مفهومی آن به علت ماهیت پویا و گستره ی مطلوبش همچنان ادامه دارد. اهمیت این مسئله آنگاه بیشتر به نظر می‌رسد که انگاره ی دموکراسی به عنوان یکی از کهن‌ترین اشکال حکومتی دراندیشه‌های سیاسی به شمار می‌رود که عموماً از جانب فیلسوفان سیاسی، بازاندیشی و در معرض بازنگری قرار گرفته است. به عبارتی، نظریه ی د ...

هدف از این پژوهش مطالعه‌ی تطبیقی شاخص‌های مناسب انتخاب مدیران مدارس در کشورهای ایران، آلمان و ژاپن می باشد. جمع آوری اطلاعات بر اساس نظریات اثبات شده‌ی علمی و پیشینه‌ی مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، اسناد و مدارک و شواهد موجود انجام پذیرفته است. داده‌ها بر اساس روش جرج بردی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان دهنده‌ی وجوه تفاوت و تشابهاتی در معیارها و ملاک‌های انتخاب مدیران مدارس در ایران، آلمان و ژاپن می باشد. با مطالعه‌ی شاخص‌های مناسب انتخاب ...

هدف از بیان مسئله مطالعه وبررسی تطبیقی شیوه همسر گزینی بین دانشجویان دختر و مادران آنها چه تفاوتهاو شباهتهائی وجود دارد هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه تطبیقی شیوه همسر گزینی بین 2 نسل دانشجویان دختر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مادران آنها بود. تعداد کل نمونه های انتخاب شده برای این پژوهش 200 نفر بودند که به بصورت تمام شماری نمونه گیری شده بود.و از این نمونه 100 نفر دختران و 100 نفر مادران آنها می باشد این پژوهش از نوع پیمایش وبا ابزار پرسشنامه ...