عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معماری به عنوان هنروفنی که درارتباط تنگاتنگ با انسان و محیط زندگی اوست میتواند نقش زیرساختی و تعیین کننده ای را درتامین نیازهای مادی و معنوی و روانی افراد داشته باشد امروزه انبوه سازی و به وجود آمدن آپارتمان های تنگ بدون توجه به نیزهای روحی و روانی ساکنین آن ازجمله کودکان یکی ازتبعات زندگی ماشینی و توسعه بی رویه شهرهای بزرگ می باشد افسردگی اضطراباحساس پوچی و ناامدی همراه با ازبین رفتن انگیزه های زندگی ازعوارض اشکار زندگی درشهرهایی است که ازطبیعت و امکان زندگی طبیعی دورافتاده ...
نمایه ها:
محیط | 

بازی و حرکت برای کودکان لازم و ضروری است. به کودکان اجازه می دهد تا عناصر طبیعی و دست ساخت انسان در محیط زندگی را تجربه کنند، در نتیجه مهارت های شناختی فیزیکی و اجتماعی آن ها تکامل می یابد. کودکان، زمین های بازی طبیعی را به عنوان محلی می شناسند که در آن می توانند با مجموعه متنوعی از عناصر طبیعی و ساخته دست بشر بازی کنند. این در حالی است که زمین های بازی مصنوع را به عنوان محلی می شناسند که فرصت های تازه ای برای بازی در آینده برای آن ها ایجاد نمی کند. هدف اصلی در این مقاله تاثی ...

عناصر معماری منظر سرشار از رویکردهای متفاوت معمارانه است. تناسبات، تضادها، تقارن ها، تعالی و دیگرپارامترهای زیبایی شناسی نیز در آثار معماری منظر همچون سایر هنرها چشمگیر است. اما رویکردهای کارکردی عناصر معماری منظر در بسیاری موارد دیده نشده است. از طرفی لذت بردن از چشم اندازهای طبیعت ویژگی منحصر به فرد انسان است. بدین معنا که انسان ذاتاً به طبیعت تمایل دارد و در کنار آن آرامش خاطر پیدا می کند و از طرف دیگر به وضوح می توان دریافت که معماری منظر فقط در راستای زیباسازی محیط گام ب ...

شهر به عنوان مجموعه ای از عوامل مختلف طبیعی و اجتماعی بایستی به گونه ای طراحی گردد تا پاسخگوی نیازهای همه شهروندان باشد افراد معلول از جمله نابینایان به عنوان یکی از اقشار جامعه به دلیل فقدان یا نقص در حس بینایی در ارتباط با محیط اطراف ودریافت اطلاعات محیطی به مشکلاتی مواجه هستند بدون تردید نابینایی معلولیت جدی است که محدودیت هایی را برای شخص به همراه دارد که درصورت فراهم بودن آموزشهای مختلف توان بخشی و امکانات شهری از جمله مدیریت و طراحی شهری مناسب در اکثر موارد از میزان محد ...
نمایه ها:
شهر | 
محیط | 

فعالیتهای بشری تولید زباله می کند و این زباله ها هستند که در طی فرآیند ذخیره موقت، جمع آوری کردن و از بین ردن، خطرهایی را برای محیط و سلامت عمومی به وجود می آورند. هرجای که فعالیتهای انسانی تمرکز بیشتری دارند، مانند مراکز شهری، مدیریت کارآمد و سالم زباله جامد بیشترین اهمیت را دارد برای آنکه، شرایط زندگی سالم را برای جمعیت ساکن شهری فراهم کند. این حقیقت به وسیله اغلب دولتها تصدیق شده است و با اینکه بسیاری از شهرداریها می کوشند تا هر چه بهتر و بیشتر خدمات اساسی را ارائه کنند، م ...
نمایه ها:
زباله | 
بحران | 
محیط | 
آسیا | 

پیش گرم کردن عبارت است از بالا بردن درجه ی حرارت تمام یا قسمتی از فلز پایه نسبت به درجه ی حرارت محیط (قبل از جوشکاری) ، به منظور بهتر جوشکاری و پیش گیری از پدید آمدن عیب و نقص و جلوگیری از تغییر شکل های ناخواسته ی سازه یا تأسیسات و اتصالات جوش داده شده . پیش گرم کردن برای جوشکاری فولادهای مستعدِ ترک خوردن به خاطر بالا بودن درصد کربن یا عناصر آلیاژی ، یا جوشکاری قطعات ضخیم یا جوشکاری اتصالاتی که از نظر هندسی شکل پیچیده دارند، حائز اهمیت است. ...

بررسی تغییرات پرتوی لیزری در عبور از سیستم‌های اپتیکی مختلف در علم اپتیک دارای اهمیت ویژه ای است. یکی از روش‌های ساده و بسیار کاربردی برای این منظور استفاده از روش ماتریسی است. در این پژوهش با استفاده از روش ارائه شده در مرجع [20] ابتدا با استفاده از معادلات ماکسول معادله موج استخراج و سپس با در نظر گرفتن معادله میدان الکتریکی پرتو تعمیم یافته روش ماتریسی برای بررسی عبور پرتو از محیط اپتیکی به همراه معادلات مربوطه براساس روش اراِئه شده در مرجع [27] استخراج می‌شود. سپس ماتری ...
نمایه ها:
محیط | 
لنز | 

سیستم خنک کن یکی از اجزای اصلی نیروگاه می باشد که نحوه عملکرد آن بر راندمان کلی نیروگاه تاثیر مستقیم می گذارد. سیستم خنک کن در انتخاب محل نیروگاه موثر می باشد. معمولا نیروگاهها در محلی ساخته می شوند که امکان دسترسی به منابع بزرگ آب وجود داشته باشد. مگر اینکه عواملی مثل دسترسی به سوخت و نیاز شبکه توزیع برای تولید برق در منطقه خاصی، ایجاب کنند نیروگاه در محلی احداث گردد که منابع آبی زیادی ندارد. سیستم های خنک کن انواع مختلفی دارد. یکی از آنها سیستم خنک کن خشک غیرمستقیم موسوم به ...

یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه صنعتی کشورها ،میزان دانش مدیران ارشد صنایع آنها و شناخت از محیط پیرامون صنعت می باشد،چرا که بدون داشتن شناختی عمیق از عوامل سیاسی،اقتصادی، رقبا و... بدون شک تصمیم گیری جامع و دقیقی صورت نخواهد گرفت که در نتیجه آن،صنعت نیز توان سوددهی و بقای خود را از دست خواهد داد و به سمت نابودی و زوال پیش میرود.امروزه صنعت پتروشیمی از صنایع بزرگی است که به دلیل تقاضای بالا برای محصولات و همچنین سوددهی بسیار بالا،مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان،از جمله کشور م ...