عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1020

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمان ها به طور فزاینده ای با محیط پویا و دائم در حال تغییر روبرو هستندو فناوری اطلاعات با تغییر شیوه های آموزشی، مفهوم سنتی یادگیری براساس حافظه را به یادگیری خلاق و پویا هدایت کرده است وضرورت استفاده نظام های آموزشی نوین از فناوری اطلاعات در امر یاددهی – یادگیری معلوم گردیده است و از آن جایی که معلمین بیش ترین نقش را در تلفیق فناوری اطلاعات در آموزش دارند، از این رو پژوهش گر بر آن شده که اثر فناوری اطلاعات را در امر آموزش بر رفتار استفاده کنندگان از آن یعنی معلمان ...

با توجه به حوزه وسیع کارایی فناوری‌اطلاعات سازمان و بهره‌گیری روزافزون از این خدمات، سازمانهای فناوری‌اطلاعات امروزه با یک چالش جدی مواجه می‌باشند: کاهش هزینه‌ها در حالی که سطح خدماتشان ارتقاء می‌یابد. همچنین فناوری‌اطلاعات بایستی نقش یک رهبر فعال را به منظور اعمال تغییر، توسعه، نوآوری و توازن در سرتاسر سازمان برای خود در نظر بگیرد تا بتواند انعطاف‌پذیری را در کنار کارایی برای فرایندهایی که ارزش آفرینی نموده و احتمالاً مزیتهایی در نگاه هر مشتری ایجاد می‌نمایند، بوجود آورد. حا ...

با توجه به تغییر و تحول ایجاد شده در نوع و ماهیت مشاغل در اثر توسعه فناوری‌های نوین روز، چندی است که موضوع فعال سازی طرح‌های دورکاری در ادارات و دستگاه‌های دولتی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این طرح در سال 1389 از سوی دولت مطرح شد و به صورت طرحی اجباری برای برخی از دستگاه های دولتی درآمد. با توجه به این که از ملزومات پیاده سازی این طرح فراهم آوردن زیرساخت های فناوری مناسب و آماده سازی منابع انسانی می باشد، برای اجرای اصولی آن باید مطالعات زیادی صورت گیرد. اما تحقیقات صو ...

امروزه تحولات شگرفی در زمینه IT رخ داده و پیشرفتهای فراگیر آن بطوریکه روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است.مهمترین ویژگیهای آن سرعت در پردازش داده ها و دسترسی به اطلاعات، دقت فوق العاده، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی اطلاعات، کیفیت بالا، قیمت فوق العاده ارزان و از طرفی گسترش حجم عملیات و پیچیده تر شدن امور را در پیش داریم. حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. از سویی نقش اطلاعات در جامع ...

فناوری اطلاعات از عمده ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی به شمار رفته و یکی از محور های مهم توسعه روستایی است که با تصمیم گیریهای مناسب جهت رسیدن به اهداف ملی و رفع نیاز های جامعه روستایی، زمینه گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی را فراهم می سازد. در مقاله حاضر سعی شدهبا رویکرد توسعه روستایی،یک نتیجه گیری کلی در رابطه با نقش فناوری و اطلاعات در رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها حاصل شود و اثرات دفاتر ICT بر توسعه روستاها و مشکلات آن در ابعاد مختلف بطور موردی در دهستا ...

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوریهای نوظهور در قرن حاضر می باشد که توانسته است تغییرات شگرفی را در عرصه های مختلف مدیریت اطلاعات بوجود اورد از جمله موارد علمی آن می توان به بکارگیری آن دربخش مدیریت زیست کلان شهری اشاره نمود در اکثر قرین به اتفاق کلان شهرها اگاهی لازم در خصوص تاثیر اقدامات شهروندان بروضعیت محیط زیست اعم از الودگی هوا، صدا، زباله، و ... وجود ندارد و یکی از دلایل این مساله عدم وجود اطلاعات کافی و صحیح می باشد دراین مقاله به بررسی نقش اطلاع رسانی و شفاف سازی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات در رابطه با تربیت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمین شهر تهران در ابعاد دینی/اخلاقی،اجتماعی/سیاسی، زیستی/بدنی،عاطفی/روانی/فرهنگی ، علمی/فناوری ،در سال تحصیلی93/92 انجام پذیرفته است که شامل یک سوال اصلی و ده سوال فرعی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کلیه معلمین شاغل در مناطق18،6،4،2،1 در پنج جهت جغرافیایی شهر تهران باتعداد 3080 نفر بوده است .روش نمونه گیری خوشه ای ، و برای استفاده از حجم نمونه از جدول ...

مقدمه: امروزه فناوری اطلاعات به جزء اصلی و جدایی ناپذیر هر سازمان تبدیل شده است. از سویی دیگر تمامی سازمان های ارائه دهنده خدمت به دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده خود می باشند. یکی از راهکارهای موثر و به روز، بهره گیری از مباحث فناوری اطلاعات در راستای افزایش سطح کیفیت خدمات می باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان شهید رجایی شیراز انجام شده است. روش مطالعه: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدلسازی م ...

این تحقیق در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد ساختار سازمانی است. هدف از این تحقیق این است که چهار فرضیه تحقیق زیر را که از ادبیات موضوع استخراج شده است در یک مطالعه میدانی تست نماییم. بخاطر تنوع ابعاد ساختار سازمانی سه بعد تمرکز در تصمیم گیری و پیچیدگی و رسمیت سازمانی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه های مورد توجه از ادبیات موضوع بصورت زیراست: 1) فناوری اطلاعات با تمرکز در تصمیم گیریهای استراتژیک رابطه معنی دار و مثبت دارد. 2) فناوری اطلاعات با تمرکز در تصمیم ...