عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایین بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری یکی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌باشد. پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری خصوصی نتیجه‌‌ی کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت است، که باعث کاهش درآمد سرآنه می‌شود. توسعه دادن نقش بخش خصوصی یک ضرورت برای دگرگون ساختن اقتصاد و کاهش اعتماد به نفت می‌باشد. همچنین این امر تأثیر مثبتی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارد. این رساله به بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران می‌پردازد. بدین منظور از جدیدترین الگوی اقتصادسنجی و بطور مشخص از الگوی خود ر ...

حاصل مباحث این تحقیق این است که هم امام خمینی (ره) و هم علامه طباطبایی(ره) درمعناشناسی اراده نگاه مشابهی دارند و اراده راهمان تصمیم گیری و عزم نفس در انجام فعل می دانند و با شدت با ترادف اراده با هرکدام از مفاهیم میل، شوق و حتی شوق اکید مخالفت می ورزند.ایشان در تعیین جایگاه اراده در مراحل مقدمات فعل اداری، اراده را پس از مرحله شوق قرارمی دهند . بدین ترتیب که ابتدا تصور فعل و بعد تصدق به فایده انجام فعل را قرار می دهند و پس ازتصدیق به فایده ، شوقی در انسان حاصل می گرددکه پس ا ...

رساله ی حاضر ، پژوهشی در راستای تبیین و اثبات توحید افعالی از منظر نهج البلاغه است که بر اسا آن ، فاعلیت تام الهی و تاثیر گذاری مطلق باری تعالی در جهان هستی ثابت می گردد . در فصل اول و دوم پس از طرح مباحثی پیرامون شناخت خداوند و صفات او ، اصل توحید و توحید ذاتی و صفاتی باری تعالی به اختصار مورد بحث قرار می گیرد . در باب توحید افعالی مباحث این رساله در سه محور عمده طرح می شود : محور اول : تبیین و اثبات توحید افعالی ؛ ضمن بیان مسئله و مباحث مرتبط با آن یعنی خالقیت ، ربوبیت و ...

هدف از این پایان‌نامه بررسی الگوریتم‌های استخراج پارامترهای محیطی ساختارهای فراماده به منظور دست‌یابی به الگوریتمی بهینه و هم‌چنین اصلاح الگوریتم‌های موجود است. برای دست‌یابی به چنین الگوریتمی، از ترکیب روش‌های مرسوم با اصل علیت بهره گرفته شده است. در این کار، پس از دست‌یابی به الگوریتم مورد نظر و معرفی زوایای آن، پارامترهای محیطی (الکترومغناطیسی) ساختارهای شناخته شده فرامواد استخراج شده است. هم‌چنین با کمک الگوریتم به دست آمده، یک سطح تابع پلاریزاسیون پهن‌باند و یک ساختار کو ...

در تحقیق حاضر، رابطه وجودی بین خدا و انسان در دیدگاه ملاصدرا در دو بعد مورد بررسی قرار گرفته است. در بعد وجودی نگارنده در مرتبه پیدایش انسان در دیدگاه صدرا، از نظریه های تشکیک، اصالت وجود، علیت و علم نفس صدرا برای رسیدن به نتیجه بهره برده است؛ که انسان رابطه وجودی به صورت با واسطه‌ای از لحاظ وجود با خداوند دارد و در عین حال این رابط? با واسطه به معنای جدایی و استقلال وجود انسان از خدا نیست. در فرجام و غایت انسان در دیدگاه صدرا با توجه به مسأله حرکت جوهری و استکمال عقل عملی و ...

بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می‌کند و مستقیماً و فی‌نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی‌شود موضوع اصلی پایان‌نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات عمومی، براساس تئوریهای مسئولیت کیفری طراحی شده بود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 137 ...

دراین رساله سعی شده که موضوعات ومسائلی که در بحث خالقیت دارای نقش مهم واساسی هستند ؛ ازدیدگاه صدرا وابن عربی مورد بررسی ومقایسه قرار گیرد .لذا دربین مسائلی که به تحولات فکری ویا نوآوریهای صدرا معروف است ؛صرفاًتوجه وتمرکز بر موضوعاتی شده که صدرا بوسیله ی طرح یکایک آنها ،پایه های دستگاه حکمت خود را به ترتیب برآنها نهاده و نهایتاً فلسفه ی خود را به اوج قلّه های عرفان رسانده؛ از جمله ی این مسائل ،به ترتیب «وجود، وحدت وجود، علیت و تجلّی» است ؛ که درنظر صدرا وابن عربی مورد برر ...

شناخت واقعیت یکی از مهمترین بخش‌های فلسفه است که از دیرباز اندیشه‌ی فلاسفه‌ی بسیاری را در طول تاریخ فلسفه معطوف به خود نموده است. به طور کلی شناخت واقعیت در پی پاسخ دادن به سوالاتی از این دست است: حدود و ارزش واقعیتی که انسان قادر به رسیدن به آن است تا کجاست؟ آیا می‌توان به واقعیت مطلق و یقینی دست یازید؟ ابزارهای معرفتی جهت رسیدن به واقعیت کدامند؟ واقعیت از آنِ جهان پدیداری است یا جهان فی‌نفسه؟ مکاتب فلسفی متعدد و به تبع آن فیلسوفان بسیاری در پرداختن به این سوالات فلسفه‌های گ ...

آنچه در این رساله به صورت مختصر به آن پرداخته شده است بررسی آرای فیلسوف مسلمان غزالی و فیلسوف توصیه گرا ریچارد مروین هیر است. در فصل اول برای روشن شدن مکتب توصیه گرایی،به دسته بندی کاملی از مکاتب اخلاقی می پردازیم که احساس گرایی نزدیک ترین مکتب به توصیه گرایی به شمار می آید،به همین دلیل در کنار توصیه گرایی به مبحث احساس گرایی نیز می پردازیم. مکتب توصیه گرایی گزاره های اخلاقی را از دایره صدق وکذب خارج می کندو ازنوع انشائی می دانند. هدف گزاره های اخلاقی در این مکتب توصیه و ه ...