عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید و اشاعه یافته های علمی به صورت نوشته و ارائه صورت می پذیرد. در وهله اول یافته های علمی باید نوشته شود چون علم با نوشتن بدام می افتد، آنگاه باید ثبت و نمایه بین المللی گردد. یافته های علمی باید توسط داوران ذیصلاح تایید گردد. یعنی به صورت مقاله در آید و در یک مجله معتبر پژوهشی به چاپ رسد و در مخزن علوم جهان قرار گیرد تا هر کسی حسب فراخور حالش از آن استفاده نماید. بنابراین علم با نشر آن نمایان می گردد و سپس رشد می کند. زمینه اصلی رشد علم، نشر آن می باشد. نشر، گوهر دانش است ...

هزاره سوم و دهه اخیر، عصر تغییرپذیری و عدم اطمینان محیطی است. پیشرفت دانش و فناوری به ویژه در حوزه الکترونیک و رایانه به قدری سریع است که تحلیل گران این پدیده را یک شگفتی بزرگ می دانند. نیروی انسانی چابک که برگرفته از ضرورتهای تولید چابک است، راه حلی است که می تواند ضمن داشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات شدید محیط ، واکنش سریعی را در برابر الزامات محیطی در خود ایجاد کند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند قبل از شروع چابکی در سازمان ، ضرورت دارد که نیروی انسانی قابلیت های ویژه ای ...

انسان ها مهمترین بازیگران عرصه فرهنگ هستند و به گونه ای که هم بر فرهنگ تاثیر می گذارند و هم از آن تاثیر می پذیرند. منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقا سازمان به آنها بستگی دارد. بهره وری منابع انسانی نیز مهمترین عاملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمان هاست. شایان ذکر است برخی مطالعات نشان دهنده آن است که هر چه فرهنگ قوی تر و از استحکام بیشتری برخوردار باشد بهره وری و عملکرد نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. با توجه به اهمیت مطالب فوق الذکر در ...
نمایه ها:

هدف تحقیق: -1 ارزشیابی کتاب جامعه‌شناسی(2) سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه سال تحصیلی 1374-75 از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان -2 ارائه پیشنهاد و رهنمودهایی براساس یافته‌های تحقیق به مسئولان و کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی جهت بهبود وضعیت کتاب مذکور. فرضیه‌ها: -1 آیا از نظر معلمان محتوای کتاب براساس اهداف درسی تنظیم شده است ؟ -2 آیا هدف درس جامعه‌شناسی برای دانش‌آموزان روشن بیان شده است ؟ -3 آیا در تنظیم محتوا به نیازهای جامعه توجه شده است ؟ -4 آیا در تنظیم محتوا ب ...

بهره‌وری یک مقوله مهم در زندگی انفرادی و اجتماعی ماست . مفهوم بهره‌وری در خلال قرون گذشته و بویژه در طی دهه‌های اخیر تحولات زیادی یافته و در حال حاضر به عنوان یک شاخص که بیانگر سطح زندگی فردی ˆ سازمانی ˆ ملی است مورد توجه همه محققین قرار گرفته است . در سطح سازمان بهره‌وری یک شاخص برای تعیین موفقیت یا ناکامی است . در این سطح بهره‌وری مفهومی است فراگیر که مفاهیم جزئی‌تری مثل افزایش کمیت محصولات ، بهبود کیفیت محصولات ، کاهش هزینه تولید، محصول، رضایت‌مندی کارکنان، مش ...

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تکنیک تحلیل استنادی به بررسی 11848 استناد از 120 رساله دکترای علوم‌انسانی دانشگاههای تربیت مدرس و آزاد اسلامی در طی سالهای 1370-75 پرداخته است . تربیت مدرس از مجموع 6949 استناد، 58/1 درصد به کتابها، 60/5 درصد به نشریات ادواری 68/7 درصد به پایان‌نامه‌ها، 58/5 درصد به سایر منابع استناد داده‌اند. و از نظر زبان نگارش منابع زبان فارسی با 46/1 درصد بیشترین استنادها و زبان فرانسه با 1 درصد کمترین استفاده را داشته است . دانشگاه آ ...

وزارت آموزش و پرورش می‌بایست با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زمان، تغییراتی بنیادی در ساختار نظام آموزشی کشور بوجود آورد، چرا که توسعه آموزش و پرورش در کشور موجب بیداری مردم و افزایش "تقاضای اجتماعی" برای سطوح آموزش و پرورش شده است لذا "تقاضای اجتماعی" برای آموزش و لزوم تربیت نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون برای تحقق هدفهای برنامه‌های توسعه دولت بر اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی آموزشی به طور اعم و برنامه‌ریزی تامین نیروی انسانی به طور اخص افزوده شده اس ...

هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای 1372 لغایت 1377 می‌باشد. در این پژوهش میزان تولید اطلاعات علمی در قالب انتشارات کتاب ، مقاله، کنفرانس و تحقیقات می‌باشد که در طی سالهای مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است . جامع مورد پژوهش شامل 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می‌با ...

شاهنامه، یکی از شاهکارهای بی‌نظیر ادب فارسی و ادبیات جهان است که در آن تنها سخن از جنگاوری، پهلوانی و دوستی‌ها و دشمنی‌ها نیست ،بلکه سرشار از آمیزه‌های زندگی انسانی و فراز و فرودهای آن در سرنوشت افراد بازی گردان در صحنه‌های آن است. یکی از جنبه‌های قابل بررسی در شاهنامه، وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر زندگی شخصیّت‌ها، اعم از عوامل انسانی،غیر انسانی،ماورائی، نظیر تقدیر و سرنوشت ،خواب و رویا و صور فلکی است .نگارنده در این پژوهش بر آن است تا نقش این عوامل در سرنوشت شخصیت‌ها و اعما ...