عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 696

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تهیه لیستی از اولویتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس که از جمله اولویتهای وزارت صنایع می‌باشد ابتدا به صورت گروهی (کارشناسان) از کارخانجات ، سازمانها، نهادها و... بازدید به عمل می‌آید و با بررسی مسائل آنها نسبت به ترغیب مسئولین به امر تحقیق و حل مشکلات موجود از این طریق و معرفی توانائیهای بالقوه استان، پرسشنامه‌ای که حاوی بخشهای مختلفی است ارائه می‌شود. پس از بررسی موضوع توسط کارشناسان با مراجعه مجدد به واحد مربوطه نحوه همکاری و ارائه طرح به سازمان و نوع مشارکت ...

در بسیاری از مناطق کشور که منابع آبی کشور قرار دارد موضوع بیکاری از سوژه‌های مهم روز می‌باشد که اجرای این طرح می‌تواند با شناسایی بالقوه این منابع آبی و ارائه راهکارهای عملی در جهت بهره‌وری از این منابع مهم اقتصادی در غالب صید و صیادی، ماهی‌پروری، و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی جانبی سبب اشتغال‌زایی گشته و معضل بیکاری این مناطق را تا حدودی برطرف نماید، از نظر اقتصادی نیز تولید آبزیان در این منابع آبی کمک به نیاز پروتئینی کشور می‌باشد. از اهداف پروژه، شناسایی منابع آبی کشور و تعی ...
نمایه ها:
آبزی | 
آبگیر | 

از جمله فعالیتهایی که برای برقراری پیوند بین تحقیق و ترویج در جهت اهداف توسعه کشاورزی در کشورمان صورت گرفته اجرای طرحهای مشترک تحقیقی ترویجی از سوی وزارت کشاورزی بوده است که با هدف ایجاد ارتباط بین نظام ترویج و تحقیقات ، آشنا نمودن مروجان و کارشناسان ترویج با نتایج و یافته‌های تحقیقاتی جدید و بررسی قابلیت انطباق یافته‌های تحقیقاتی در شرایط کشاورزان از سال 1366 تا کنون به اجرا در آمده‌اند. در این پژوهش که هدف آن بررسی اثربخشی طرح‌های مشترک تحقیقی ترویجی از دیدگاه مر ...